Falun Dafa Minghui.org

Probiti se do stanja bez požude i nagona

(Minghui.org)

Ranije sam sebe smatrao nekim ko ima jak osećaj požude i nagona. Bio sam samac, pa sam i dalje imao snažnu radoznalost za suprotan pol. Iako sam dobio Fa na kraju 1998, nisam bio dobar na testovima požude i nagona. Razočarao sam sebe i čak izgubio nadu, misleći da nikad neću uspeti da prevladam demona požude i nagona. Upitao sam se: "Kad sam tako beskoristan, zašto bih vežbao kultivaciju? Kakvu nadu imam?" Čak sam sumnjao da li treba da nastavim da se kultivišem. Razlog zašto sam uspeo da se probijem i zašto i dalje vežbam kultivaciju u Dafi danas je moja vera u Dafu. Verovao sam da me Dafa može pročistiti.

Kroz tok prakse kultivacije, iako po ovom pitanju sveukupno nisam bio dobar, imao sam relativno bolje momente, i uvek sam se trudio da budem bolji. Sećam se u ranim fazama slanja ispravnih misli, osećao sam kako je moja vezanost za požudu iznenada nestajala i više nisam hvatao sebe kako mislim o tome. Iako sada znam da to nije bilo stanje odsustva požude i nagona, zaista sam se osećao dobro u tom periodu. Kasnije sam popustio u kultivaciji, i nisam mogao da održim efekat slanja ispravnih misli, i pre nego što bih shvatio, jaka vezanost sa požudu i nagon su mi se vraćali.

Kad bih pao na testu požude, puno sam se kajao i grdio sebe. Donosio sam brojne odluke da ću sledeći test proći, ali sam ponovo padao. Kad mi je kultivaciono stanje bilo relativno bolje, osećao sam se smešno zbog toga što sam se prepustio požudi i nagonu.

15. dana prvog meseca Kineske Nove godine, kao obično, probudio sam se ujutru da pošaljem ispravne misli u 6.00. Nakon toga sam našao da me loše misli divljački napadaju. Počeo sam da razmišljam o svom stanju uma kad mi je kultivacija dobro išla, i mozgao zašto ne mogu da budem kao pre. Bio sam vrlo začuđen i iznerviran što ništa ne mogu tim povodom. Puno sam se trudio, ali nisam mogao pronaći odgovor na svoja pitanja. Zaspao sam misleći. Kad sam ustao, uradio sam od prve do četvrte vežbe. Dok sam radio vežbe, odjednom sam osetio da mi je telo oslobođeno, i bilo je očigledno da je supstanca požude koja me je ranije vezivala nestala. Osećao sam se tako slobodno!

Ovo stanje je trajalo narednih nekoliko dana. Nisam mogao reći da su mi misli apsolutno čiste, ali verujem da je to bilo stanje bez požude i nagona. Osećao sam se predivno. To stanje ugodnog osećanja nije nešto što može doživeti običan čovek, kao što nije nešto što može dobiti učenik Dafe pre nego što ga Dafa pročisti. To je bilo prirodno osećanje ispunjenosti harmonijom i srećom. Vežbajući kultivaciju toliko godina, veći deo vremena sam osećao represiju [zbog progona u Kini - prevodilac] i da sam u teškoćama. Sve do tog dana nisam shvatio da praksa kultivacije može biti tako ugodna i lepa.

Posmatrajući svet s prozora mog stana, razmišljao sam o živim bićima: bila su zauzeta težnjom ka ličnom interesu, međusobnoj borbi za tzv. karijere, i bolno stremeći tzv. ljubavi. Neki ljudi su dobili šta žele, ali neki nisu. Iako su neki ljudi napravili velik uspeh u svojoj karijeri, zaradili puno novca, i stekli ljubav mlade lepe žene, u mojim očima su te stvari suvišne nevažne da bi se pominjale. U tom času sam mogao da shvatim zašto se bogovi i viša bića ne bi spustili u ljudski svet, jer bez obzira koliko ljudi smatrali da je život dragocen, to bogovima ništa ne znači.

Zašto bih uspeo da dospem u stanje bez požude i nagona naprosto pokušavajući da se prisetim svog momentalnog stanja kad sam bio u dobrom stanju kultivacije i razmišljajući zašto ne mogu da budem dobar kao ranije? Zaspao sam pre nego što sam mogao naći odgovor; pa zašto bih onda dospeo u dobro stanje nakon što sam ustao i odvežbao vežbe? Sada konačno razumem, jer dok sam razmišljao o tome, moj stav prema vezanosti za požudu i nagon je bio sasvim jasan. Drugim rečima, ja sam ih odbacivao. Ovo je potvrdilo neko razumevanje u koje sam se ranije prosvetlio, a to je da u kultivaciji Dafe ključ za problem nije u tome da li se nešto može izvesti, već da li postoji želja da se izvede.

Međutim, vežbanje kultivacije u ljudskom društvu je kompleksno. Iako je neko došao do dobrog stanja, uklonjene supstance ipak su ostavile dubok trag. Na primer, dopadala mi se izvesna praktikantkinja. Sada sam eliminisao vezanost za požudu i nagon, kao i svoju naklonost prema njoj. Ali pored osećanja slobode i nesputanosti, duboko u srcu sam imao nejasno kajanje.

Praksa kultivacije je ozbiljna. Pošto sam otkrio to ne baš čisto stanje, nisam bio u stanju da negujem svoju kultivaciju, vladam se strože, dalje unapredim sebe, i ispravim svoje nedostatke, već sam samo bio uzbuđen. Mislio sam da više nikad neću imati vezanost za požudu i nagon, pa sam bio uzbuđen iz dana u dan. Pre nego što sam shvatio, moja vezanost za požudu i nagon se vratila. Što je još gore, ja to nisam uzeo za ozbiljno. Mislio sam da jednom kad sam dostigao stanje bez nagona i požude, biće lako ponovo ih ukloniti. Nisam se ozbiljno suočio sa vezanošću, pa mi je stoga smetala, moje ispravne misli su bile oslabljene, i izgubio sam nekoliko meseci svog vremena.

Prisetio sam se priče kolege praktikanta. Kad je taj praktikant otkrio vezanost za požudu, proveo je dva sata šaljući ispravne misli i uklonio je to. Kad sam to prvi put pročitao, nisam smatrao da je to neophodno. Ali sada sam shvatio da je to ono što treba da budu ispravne misli, i da je to bio stav odgovornosti prema sopstvenoj kultivaciji u tom smislu da se ne ostavi nimalo prostora za požudu i nagon i da se eliminišu čim se otkriju, bez obzira koliko su mali. Kad uporedim postupke ovog praktikanta sa svojim, ja nisam slao ispravne misli za svoj problem čak ni sat, a da ne pominjem dva sata. Koliko sam daleko od njega. Tako se stidim sebe.

Iako sam upao u kaljugu, ipak je to bilo drugačije u odnosu na ono kako sam ranije bo vezan požudom i nagonom. Neki praktikanti vole da prave analogiju između sebe i ptica, i običnih ljudi i riba, koje izgledaju slobodne, ali su i dalje ograničene vodom. Ptice imaju trenutke kad su im krila mokra, ali na kraju će se ponovo vinuti u vazduh i nikad neće postati ribe.

Razlozi zbog kog pišem ovaj članak su:

1. Nadam se da će više praktikanata uspeti da se otme iz okova vezanosti za požudu, da bi mogli imati dobro kultivaciono stanje i spašavati živa bića s jačim ispravnim mislima.

2. Želeo bih da podsetim praktikante da, bez obzira u koliko dobro kultivaciono stanje ste dospeli, treba da održite razuman i trezven um i budete ozbiljni u vezi prakse kultivacije, da biste bili odgovorni prema Dafi , živim bićima i sebi. Jer Učitelj kaže:

"Praksa kultivacije je izuzetno naporna i vrlo ozbiljna. Ako si na čas nepažljiv, možeš se spotaći i začas biti uništen. Stoga ti misli moraju biti ispravne." (Džuan Falun, Predavanje 6)

3. Pišem ovaj članak da bih pokazao svoju rešenost i volju. Pošto sam ptica koja je okvasila svoja krila, poleteću uvis ponovo da zagrlim svoje plavo nebo, neizmeran univerzum i beskrajan kosmos.