Falun Dafa Minghui.org

Falun Dafa praktikanti iz Nove Engleske su razmjenjivali iskustva o kultivaciji

(Minghui.org)

Falun Dafa praktikanti iz Nove Engleske su 30. aprila 2017. godine u Bostonu organizovali konferenciju za razmjenu iskustva o kultivaciji. Devetnaest praktikanata je govorilo o gledanju unutar sebe u trenutcima kada se nađemo u sukobu, oslobađanju od vezanosti, prevladavanju teškoća i o tome kako ljudima objašnjavaju Falun Gong i progon.

Sala za konferencije

Praktikanti govore o svojim iskustvima u kultivaciji

Kultivirati se na način kako smo to činili kada smo se tek počeli kultivirati

Prvi govornik na konferenciji je bio zapadnjački praktikant koji je po prvi puta za Falun Gong čuo na televiziji dok je bio na studijama u Kini. On je 2003. godine gledao emisiju koju je emitovala TV stanica Cambridge u Bostonu i koja je o Falun Gongu govorila na potpuno drugi način nego li je to činila emisija koju je on ranije gledao u Kini.

Zaplakao je. Nekoliko dana nakon toga je isprintao jedan kompletan primjerak knjige Zhuan Falun (glavne knjige Falun Gonga) i pronašao mjesto gdje je vježbala lokalna Falun Gong grupa.

On je s vremenom, kasnije, popustio u prakticiranju. Počeo je gledati unutar sebe i otkrio da je previše usmjeren na sebe samoga. On se nada da će, uz komunikaciju sa kolegama praktikantima, biti u stanju da se oslobodi ovih vezanosti i ponovno se kultivirati na način kako je to činio kada je tek počeo sa kultivacijom.

Još je jedan praktikant zapadnjačkog porijekla govori o istoj temi. Kazao da je kultivacija uklonila njegov nemir. On je uvijek pokušavao da se prema sebi odnosi kao prema početniku, čitao je Zhuan Falun pažljivo ne tražeći nova razumijevanja i samo se usredotočujući na čitanje. Kazao je kako mu je ovaj način učenja donio velike promjene.

Kultiviranje paralelno uz komponovanje muzike

Gosp. Ma, mladi muzičar, je govorio kako mu je kultivacija pomogla u komponovanju muzike.

"Prije nego što sam se počeo kultivirati, trošio sam pažnju na to kako da napravim muziku koja će biti uzbudljiva za tijelo i dušu.

Sada ja jedino razmišljam o tome kako da se oslobodim od vezanosti za slavu i zaradu, i kako da kroz komponovanje moje muzike potvrđujem Dafa."

"Sada svaku notu vidim kao jedan energičan život. Sve što trebam uraditi je da prirodno izrazim ono što vidim, a ne da natjeram note da čine ono što bih ja želio da čine.

Kada uspijem da dosegnem ovaj nivo, moja muzika postaje dirljiva i prepuna energije."

Gosp. Ma je sa prisutnima podijelio svoje shvaćanje muzike koje je zadobio u kultivaciji sa svojim profesorima. Kazali su mu da je dosegao veoma visok duhovni nivo i da mu oni više ne mogu dati sugestije koje bi ga trebale dalje voditi. Oni su ohrabrivali gosp. Maa da nastavi komponovati u ovom maniru.

Kultivacija kroz promociju Shen Yuna

Gđa Wu, koja je prakticirati počela 1997. godine, podijelila je svoje iskustvo o tome kako je učila engleski jezik i kako je sebe primoravala govoriti engleski jezik sa strancima dok je promovirala Shen Yun.

Gđa Wu je učila napamet puno rečenica i tako prevazilazila prepreke vezane za jezik dok je sama prodavala ulaznice za Shen Yun u jednom trgovačkom centru.

Jednom je prilikom razgovarala sa jednim gospodinom, koji ju je, nakon što je saslušao njeno predstavljanje Shen Yuna, pozvao da dostavi svoj zahtjev za posao u Macyju. Gđa Wu je tako i učinila i dobila posao.

Prošlog je januara gđa Wu, zbog promocije Shen Yuna, dugo vremena odsustvovala sa svoga posla u Macyju. Kada se vratila na svoj posao u Macyju bila je iznenađena vidjevši da je unaprijeđena u upravnicu odjeljenja.

Kultiviranje kroz odnose sa porodicom

Gđa Liu je kazala kako je ona časna osoba koja uvijek govori ono što joj je na srcu. Međutim, nikada nije razmišljala o tome koje je pravo značenje načela Dobrodušnosti i Tolerancije. Imala je nagao temperament i veoma često ulazila u sukobe sa članovima svoje porodice.

Gđa. Liu je gledala unutar sebe tražeći duboke korijene ovoga problema. Kazala je: "Otkrila sam da je agresivnost u mome životu jako tvrdokorna. Ma koliko da sam slala ispravne misli, nisam bila u stanju da je se oslobodim. Svakoga sam dana patila zbog agresivnosti. Nisam čak mogla ni jesti ni spavati."

"Na kraju sam shvatila da je nasilje odraz moga kukavičluka. To je pokazivalo da je neko obeshrabren stvarnošću. Njeni su korijeni u vezanosti za komfor i sentimentalnost."

"Kada sam vidjela šta je u stvari agresija, bila sam u stanju i da je se oslobodim."

Jedan je od učesnika kazao: "Kada sam čuo govornika kako govori o ljubomori, pomislio sam na samoga sebe. Kada sam čuo priču jednoga praktikanta, shvatio sam koliko je naporno radio.
Kada sam čuo kako drugi praktikanti stavljaju kultivaciju na prvo mjesto, uvidio sam svoje nedostatke. Ova me je konferencija ohrabrila na puno savjesnije kultiviranje."

Druga je učesnica konferencije kazala da je plakala od početka do kraja konferencije. Kazala je kako je nedavno naišla na puno teškoća i veliki broj testova, te da su joj održani govori pročistili njeno srce i dali joj energije sa kojom može prevladati ove teškoće.