Falun Dafa Minghui.org

“Bolest” sagledana u dva praktikanta

(Minghui.org)

Direktor hirurgije u velikoj bolnici vežba Falun Gong. Jednog dana se sreo s praktikantom koji je imao proširene vene i koji je tražio operaciju.

Nakon razgovora sa pacijentom, hirurg je shvatio da je taj čovek praktikant Falun Gonga. Podelio je svoje shvatanje karma-bolesti i rekao: "Mi smo praktikanti Falun Gonga. Učitelj pročišćava naša tela. Mi nemao bolesti. Ne smemo brkati fizičku neprijatnost sa bolešću jer to je rastvaranje karme, i predstavlja nešto dobro." Praktikant koji je tražio tretman se složio i vratio se kući.

Dva meseca kasnije se vratio i rekao hirurgu da mu se stanje pogoršalo i da mu se čini kao da će mu vene eksplodirati. Zatražio je operaciju. Hirurg je shvatio da praktikant smatra sebe običnim čovekom i složio se da izvrši svoju dužnost kao doktor.

Kad je hirurg pokušao da zaseče venu skalpelom, bilo je kao da pokušava da iseče čeličnu žicu. Bio je u šoku. Na kraju je morao da upotrebi makaze da bi završio operaciju. Nikada ranije se nije susreo sa ovakvom situacijom.

U svom srcu je osećao da čini nešto loše i uzrujao se. Pomislio je: "Telo ovog praktikanta se promenilo do ovog stepena, a ja sam mu odstranio venu." U sebi se žalio da praktikant ima slab urođeni kvalitet. Posle ovog mu je neko vreme bilo krivo.

Drugom prilikom, direktor je izvodio operaciju tumora na nekom pacijentu. Otkrio je da je tumor tesno uvijen u debelu membranu i da nema znakova da se proširio na susedno tkivo. Bio je začuđen, jer je ovo retkost za tako krupan tumor.

Kad je sutradan posetio pacijenta, ugledao je značku Faluna na njegovoj košulji. Upitao ga je: "Vi vežbate Falun Gong?" Pacijent je potvrdio. Hirurg je pomislio: "Zašto ste onda došli na operaciju? Učitelj vodi računa o vama, ali vi se niste prosvetlili u to. Šteta!"

Godinu dana kasnije, pacijent se vratio. Tumor se povratio, širio se i otkriveno je da je maligan.

Ova dva primera pokazuju da Učitelj čisti naša tela. Naša tela se razvijaju dok se kultivišemo. Svaka fizička neprijatnost koju iskusimo je test i može nam pomoći da napredujemo. Dok god verujemo u Učitelja i Dafu i gledamo unutar, nema teškoće koju ne možemo prebroditi.