Falun Dafa Minghui.org

Češće slati ispravne misli

(Minghui.org)

Moje kultivaciono stanje već neko vreme nije dobro. Pronašla sam neke vezanosti i eliminisala ih, ali i dalje nisam mogla da se skoncentrišem učeći Fa. Bila sam u depresiji. Vreme napolju je bilo vrlo toplo i vlažno. Toliko je bilo toplo da sam jedva mogla disati. I nisam dobro radila tri stvari.

Jednog jutra dok sam čitala Fa odsutnog uma, navratila je koleginica praktikantkinja. Podelila je sa mnom misli o sopstvenom stanju kultivacije, kao i o slanju ispravnih misli.

Rekla je da je nedavno shvatila da je vreme koje nam je preostalo ograničeno, pa je želela da dobro radi tri stvari. Ali jednostavno nije bila u stanju da bude marljiva, pa je odlučila da šalje ispravne misli češće, i očisti sebe. Ovo je uradila tri puta, svaki put šaljući ispravne misli po više od pola sata. Međutim, i dalje je osećala da nije čista i njeno kultivaciono stanje se nije sasvim promenilo. Zato je ponovo slala ispravne misli. Srce joj je bilo vrlo mirno, i pred sobom je ugledala prizor.

Rekla je da je videla kako su neke od starih sila (koje su izgledale vrlo slabo i ranjivo), pomoću nečeg nalik konopu, uhvatile u klopku puno bića. Pretile su tim bićima, rečima da nisu podobni da odu u budućnost. Ta brojna bića su bespomoćno čekala tu, jedva čekajući da ih učenici Dafe spasu. Izgleda da su tu dugo čekala i da su bila očajna.

Praktikantkinja mi je rekla da je zaplakala kad je ovo videla. Iznenada je shvatila svoju veliku odgovornost i zažalila je. Obaveštenje Dafa asocijacije da se pojačaju ispravne misli objavljeno je deset dana ranije, ali ona nije na to obraćala pažnju. Shvatila je da su stare sile otele ona bića upravo zbog nje.

Rekla je da je zatražila pomoć od Učitelja i da nije priznala aranžmane starih sila. Rekla je starim silama da puste živa bića i dopuste im da odu u budućnost. Međutim, nije mogla da vidi ništa dalje, jer je bila previše žalosna i nije mogla kontrolisati svoje suze.

Slala je ispravne misli 40 minuta. Reč “spasiti živa bića“ i dalje joj je odzvanjala u ušima nakon što je završila. Rekla je da je tek sad shvatila da slanje ispravnih misli služi da se eliminiše zlo. Nije shvatala da u spašavanju živih bića slanjem ispravnih misli takođe postoji odgovornost.

Njeno iskustvo me je duboko dotaklo. Odlučile smo da zajedno šaljemo ispravne misli, jer uskoro će biti podne, kad praktikanti zajedno šalju ispravne misli.

Bile smo vrlo smirene. U očima su nam bile suze. Osećaj odgovornosti za spašavanje ljudi je ojačao naše ispravne misli. Slale smo ispravne misli 1 sat i 10 minuta.

Za čudo, nismo osećale vlažnost i vrućinu. Umesto toga smo osećale povetarac. Na kraju, onaj elemenat u vazduhu koji me je činio depresivnom je nestao. Međutim, kad sam pogledala termometar, promene nije bilo. Iznenada sam shvatila da je nenormalno vreme takođe rezultat delovanja elemenata zla. Takođe sam shvatila važnost slanja ispravnih misli i shvatila zašto je Dafa asocijacija poslala to obaveštenje.

Takođe sam pomislila da previše posla i narušena porodična sredina takođe mogu biti odraz elemenata zla u ovoj dimenziji.

U različitim fazama Fa-ispravljanja, učenici Dafe su slali ispravne misli, ciljajući na Komunističku partiju, stare sile i sve ostale faktore zla. Fa-ispravljanje od nas isto tako zahteva da eliminišemo poslednji elemenat koji bi stare sile mogle upotrebiti. Sve ovo je u svrhu spašavanja živih bića.

Učitelj je rekao:

“Učenici Dafe su božanska bića koja su sišla u ljudski svet s odgovornošću da pomognu Učitelju u spašavanju svih bića. Vi nosite odgovornost spašavanja života koji su sišli ovde.” (Fa predavanje na Fa konferenciji u Njujorku”)

U ovom finalnom stadijumu Fa-ispravljanja, hajde da podsetimo jedni druge i zadovoljimo zahtev Fa-ispravljanja za ispunjavanjem sopstvenih zaveta. Igrajmo ulogu spašavanja živih bića i istinski pomozimo Učitelju.