Falun Dafa Minghui.org

Zapadnjački praktikant: biti harmonizovan radom za Clearwisdom

(Minghui.org)

Hteo bih malo da podelim svoje iskustvo i razumevanja o sajtu Clerwisdom (Minghui). Iako na sajtu radim već šest godina, nedavno sam preuzeo nove i veće odgovornosti. Ova nova odgovornost je donela puno plodnih iskustava u kultivaciji, koje bih hteo da podelim. Pošto mi je ovo zaduženje novo, puno od mojih razumevanja će biti nezrelo, ali i dalje smatram da će vredeti drugima, jer ona nude ovu specifičnu perspektivu.

Prva stvar koju sam bio zapazio kod mog novog tima je to koliko su oni milostivi i dobri jedni prema drugima. Razgovor tokom našeg nedeljnog sastanka je bio uviđavan i neishitren. Osećao sam da ti praktikanti zbilja najpre misle na druge. Koliko je ovaj tim drugačiji od mnogih drugih u kojima sam bio. Nisam imao osećaj kao da jednostavno "radimo stvari", već je sadržavao auru krupne, teške odgovornosti i obraćanja pažnje na detalje. Skoro da sam bio ganut do suza tokom prvih nekoliko nedelja unutar ove sredine. Zašto je ova sredina toliko dragocena za rad na Clearwisdom? Zašto je sredina takva? Mislim da je to potrebno jer omogućuje našem timu da sledi Fa, da zrači ovom čistom sredinom u našem radu, i da na samom sajtu manifestuje čistotu, radi koristi svih.

Rad za sajt je potpuno drugačiji od drugih vrsta poslova "objašnjavanja istine". Verujem da sajt deluje kao nepromenljiv mehanizam koji je čvrsto u Fa. Ovaj kvalitet ga čini neverovatno dragocenim u ljudskom svetu. Zašto opisujem sajt kao jedan tako ispravan entitet? Pod jedan, naš predmet rada su članci praktikanata, a kako su članke pisali praktikanti, oni nose energiju. Mi takođe delimo dragocene ispravne misli onih praktikanata, koji svuda na sajtu tragaju za čistom zemljom, i koji svojim člancima doprinose čistoj zemlji. Svi praktikanti su u interakciji sa ovim sajtom. A što je najvažnije, tu je naš dobri Učitelj iznad svega, koji nas vodi s Fa, što je nepromenljivo širom kosmosa. Povodom svrhe, svetosti ili uzvišenosti Clearwisom, nema sumnje.

Imam svoje razumevanje o tome kako pristupati podnesenim člancima. Svaki dan radimo blisko s istinitim rečima u člancima. Možda smatramo da je naš posao da harmonizujemo članke i učinimo ih najboljim mogućim na njihovim jezicima. Meni je važno da ne insistiramo na menjanju članaka; naš cilj je mnogo više harmonizovanje površine da bi se zadovoljili društveni književni standardi, bez menjanja suštine. Ovaj jednostavan princip pokazuje nesebičnost i uvažavanje razumevanja u koja su se autori članaka prosvetlili. Čini mi se da je važno da se mnogo ne mešamo u stil praktikanata, koji često sadrži puno unutrašnjeg značenja.

Isprva nije očigledno, ali različita razumevanja se mogu zapaziti čak i u načinu kako su članci o progonu sačinjeni. Ovo zapažam zbog mojih sopstvenih iskustava godina objašnjavanja istine kroz pisanu reč, i godina u kojima su moje kolege praktikanti koristile i menjale moje napise po svojoj volji, u razne svrhe. Bio je to bolan proces kroz koji sam prošao da naučim da se oslobodim svojih sopstvenih stvari i budem više altruističan. Ali u Clearwisdom, osećam da se ovaj altruistički zahtev mora od samog starta ispuniti, jer je unutrašnje značenje onog što mi radimo drugačije od drugih projekata. Jednom kad se članci objave, oni mogu da objašnjavaju istinu ljudima iz svih sfera života, i pružaju činjenice, inspiraciju i ohrabrenje praktikantima svuda.

Osećam obavezu da učinim više za sajt. Uživam da budem deo podmazanog mehanizma u radu, iako i dalje nemam vrlo duboko razumevanje dok radim. Želeo bih da produbim svoje ispravne misli dok radim na člancima, tako da moje ispravne misli mogu da imaju veće dejstvo u rasterivanju zla i objašnjavanju istine. Puno od onog što mi radimo je rad iza scene, koji pomaže različitim projektima, i s produženim vremenom koje sada provodim na sajtu, ova situacija iza scene je postala pitanje koje treba razrešiti. Da li radim šta treba da radim? Je li u redu da radim iza scene?

Živim u velikom gradu u kom ima malo zapadnjaka. Puno je stvari koje uvek treba uraditi, i često me zovu da pomognem. Ja sam osoba sa mnogim talentima, pa izgleda da sam uvek dobar izbor za sve što je potrebno za Fa. Kad su se moja zaduženja na sajtu povećala, meni je zaista bilo teško da sve balansiram, posebno kad praktikanti oko mene nisu znali, ili nisu shvatali koje odgovornosti ja imam, pa su na moje bavljenje sajtom gledali kao na gubitak za lokalnu sredinu. Možda je najveći trajan izazov biti dobar u svemu što radim. Znam da ne mogu da izbegnem druge stvari koje su potrebne, pa nastavljam sa onim što mi se čini da treba da radim. Priznajem da se testira moja sposobnost da se žrtvujem i ostanem širokih shvatanja onda kad se moje obaveze prema sajtu ne mogu odložiti. Zapažam da oklevam da učinim više, i često osećam da taj stav nije pravi, mada je balans potreban. Ipak, mislim da sam kroz taj proces eliminisao još ljudskog razmišljanja.

Otkad sam se priključio timu, mislim da se uobičajeno stanje u kom se nalazim najbolje može opisati sa „nedirnut“. Nalazim da je ovo stanje naprosto neophodno da bi se radilo dobro. Ako skrenem od toga, znam da ima demona koji samo čekaju da uskoče i naprave smetnju. Otkad sam iskusio tu smetnju, snažno sam posvećen tome da ostanem nedirnut. S jakim ispravnim mislima, jer više nema vremena za gubljenje. Ovaj rast šinšinga je velik dar, i dešava se i dalje.

Ovaj posao mi je omogućio da se susretnem s pitanjima u kultivaciji, s kojima se inače ne bih tako lako susreo. Ovaj posao me tera da bez prestanka mislim o tome šta je najbolje za Fa. Proces pregledanja potencijalnih članaka za objavu je neverovatan proces razmišljanja najpre o drugima, i najpre o Fa. Nekoliko puta mi je bilo neprijatno kad bi članak bio odbijen za objavu, iz različitih razloga. Pomišljao sam da je šteta što razmišljanje datog praktikanta nije dovoljno visoko da bi odgovaralo našem sajtu, i u potaji sam gajio želju da budemo širih shvatanja, misleći da je srce najvažnije u kultivaciji. Sada vidim kako ta misao razotkriva moje nedostatke. Razmišljajući o mogućnosti da neki praktikanti datim člankom budu navedeni da skrenu, učine nešto loše, ili prihvate razumevanje kom nedostaje zrelost, shvatio sam više o svrsi Clearwisdom. Takođe, u toj svojoj devijantnoj misli pristajanja da prihvatim nešto manje od Fa, možda vidim želju da mi bude prijatnije. Ali ovo je odobravanje postojanja starih sila. Sada shvatam da članak nije objavljen ne zbog toga što praktikant nije u pravu; on će postati bolji. Radi se o tome da mi moramo nastojati da se odupremo svakom razmišljanju na način starih sila, i da budemo što je moguće čistiji u objavljivanju članaka. Tako da Clearwidom na najbolji način može ohrabriti sve praktikante da hrle napred marljivo, kako to Učitelj od nas traži, i da napreduju što je brže moguće, bez ikakvih skretanja.

Iz svih ovih stvari vidim da je rad za Clearwisdom tako dobra prilika da se uzdignemo u Fa. Svi mehanizmi su čvrsto postavljeni tako da spreče praktikante širom sveta da skrenu s Fa, i istovremeno, uz pomoć Clearwisdom, sa svim njegovim unutrašnjim značenjem, mi koji doprinosimo svojim naporima radeći na ovom sajtu neprekidno pronalazimo svoje nedostatke i napredujemo.