Falun Dafa Minghui.org

Ne treba brkati koordinaciju sa liderstvom

(Minghui.org)

Puno godina sam radio kao direktor u kompaniji. Malo pošto je Komunistička partija Kine započela progon Falun Gonga, moj šef je zapretio da će mi dati otkaz ako se ne odreknem svojih uverenja, ali se ja nisam povinovao.

Puno godina sam proveo nadgledajući ljude. Kad sam preuzeo ulogu Dafa koordinatora, prirodno je da sam mislio da je moj posao da vodim ljude.

Uvek kad je postojala potreba za saradnjom u grupi – posebno kad se radilo o projektima ili sugestijama za koje sam ja bio odgovoran – očekivao sam od kolega praktikanata da bezuslovno sarađuju. Nervirao bih se ako neko bi uspeo da uđe u projekat sa svim srcem, i čak sam smišljao načine da ih kritikujem pred drugima. Takođe mi se nije dopadalo kad praktikanti u mom području neke stvari ne bi dobro obavili, jer mi se onda činilo da ih ne vodim kako treba.

Kad je 2012 uhapšen lokalni praktikant, ja i nekoliko drugih koordinatora smo pratili članove porodice do policijske stanice da saznamo gde je on.

Dok smo odlazili, primetili smo da nas prate. Nekoliko koordinatora je posle toga uhapšeno.

Koordinatorka iz drugog područja me je upitala: „Nekoliko koordinatora iz tvog kraja je uhapšeno. Je li to za tebe koordinacija?"

Odgovorio sam: „Svi mi smo praktikanti. Ja nisam odgovoran za to da priredim njihov put kultivacije. Ako kažeš da imam nedostatke u kultivaciji, tu se mogu složiti s tobom. U tom slučaju, zašto ne dođeš ovamo i preuzmeš moju ulogu?"

Čuvši ovo, rekla je: „U redu. Ja ću biti koordinator u tvom kraju." Iako sam joj rekao da ću u potpunosti surađivati s njom, u srcu sam osećao nelagodnost kad je otišla.

Nekoliko dana kasnije, praktikantkinja koja je dala nešto novca da se uzme advokat da brani uhapšene praktikante rekla mi je: „Vrati mi novac koji sam ti dala. Daću ga novom koordinatoru, pošto ti više nisi koordinator." Iritirao me je njen stav.

Rekao sam svojoj ženi, praktikantkinji: „Je li ona učenik Dafe? Takav snob! Nije ona taj novac dala meni lično. Nebitno je ko čuva novac. Zar joj to nije očigledno?"

Moja žena je odgovorila: „Nema slučajnosti. Izgleda da imaš vezanost. Treba da pogledaš unutar." Poslušao sam savet i pogledao unutar nakon učenja Fa. Tada sam otkrio da i dalje nedrim zavist u sebi.

Brkao sam predstavu o lideru sa koordinatorom Dafe. Kad sam uklonjen s tog položaja, osećao sam kao da sam izgubio moć.

Praktikant iz jednog drugog kraja pričao je sa mnom pre nekoliko godina o upotrebi mobilnih telefona da se pomogne podizanje svesnosti o progonu Falun Gonga.

Pitao je: „Trebaju li ti telefoni? Koliko košta svaki?" Rekao sam: „Moram pitati praktikante da li žele da učestvuju u ovom projektu."

Odgovorio je: „Nema potrebe da ih pitaš. Sam možeš doneti ovu malu odluku. Mi ništa ne tražimo za telefone. Čak i ako ti damo 100 komada, to i dalje neće biti previše."

Kad sam mu rekao da se ne slažem, upitao je: „Zašto? Ono što mi radimo je ispravna stvar. Ja sam odgovorna osoba u mom kraju i ja sastavljam vesti za našu lokalnu nedeljnu publikaciju. Nikad ne tražim od drugih da pregledaju moj posao, ili da mi pomognu."

Dok smo nastavljali da pričamo, osećao sam da njegovo stanje nije kako treba. Nekoliko dana kasnije sam čuo da je uhapšen.

Razlog zašto nisam mogao da mu pomognem da shvati da preuzeti lidersku ulogu u projektu nije isto što i koordinirati projekat, je to što sam i sam bio u konfuziji tim povodom. Jako mi je žao što je on i dan danas u zatvoru.

Predstava da je koordinator lider postoji u srcima mnogih koordinatora, kao i regularnih praktikanata. Neki koordinatori upravljaju stvarima od kreiranja Dafa materijala do organizovanja grupnog učenja Fa.

Neki praktikanti su navikli da ih ovako nadziru i ne bi se osećali ugodno da je drugačije.

Učitelj je rekao:

„Bez obzira ko je uključen, među učenicima Dafe se nikome ne daje pozicija moći; koordinatori su samo punkt za kontakt, i svaka osoba je u procesu kultivacije.” (iz "Fa predavanje na Svetski Dan Falun Dafe”)

Uloga koju igramo kao učenici Dafe određena je eonima ranije, i nastala je iz iskrene želje da se pomogne Učitelju tokom perioda Fa-ispravljanja.

Tako su neki od nas koordinatori, neki obavljaju tehnički posao, a drugi objašnjavaju istinu licem u lice.

Obični ljudi imaju slične sposobnosti, ali imati sposobnost nema nikakve veze sa dostizanjem nekog nivoa kultivacije, ili domena.