Falun Dafa Minghui.org

Uistinu sam iskusio: „Vaša prosvijetljena, izvorna priroda će automatski znati što raditi”

(Minghui.org)

Uspio sam nadići mnoga iskušenja i testove tijekom 20 godina kultivacije u Falun Dafa. Naučio sam da trebam dobro činiti tri stvari. Dobro učenje Fa i čvrsto kultiviranje su jedini način za postizanje jakih ispravnih misli kako bih imao pozitivnu energiju potrebnu za objašnjavanje istine i spašavanje ljudi.

Kada je započeo progon nad Falun Dafa 1999. godine, policija je odvela mene i moju postariju suprugu u policijsku postaju često nas pokušavajući prisiliti da odbacimo naše vjerovanje. Govorio sam im o Dafa, ostajući čvrst suočen sa situacijom, ali su me u konačnici iscrpila njihova beskrajna mučenja i maltretiranja.

Dužnosnik gradskog okruga nas je jedne prilike odveo u policijsku postaju. Htio me prisiliti da odam kolegu praktikanata uključenog u sakupljanje potpisa za peticiju za UN u kojoj se osuđuje progon. Brutalno me pretukao jer sam mu odbio odgovoriti na pitanja.

Dok sam izdržavao psihičko i fizičko zlostavljanje, naglo sam shvatio da imam propuste u svojoj kultivaciji. Čim sam na to pomislio, udaranje koje je trajalo bez prestanka je prestalo i policajac je otišao. Kroz to iskustvo sam dubinski shvatio da trebam gledati unutar sebe, čvrsto se kultivirajući.

Od tada često recitiram Fa te razmišljam o značenju Učiteljevog učenja i obraćam pažnju da se ponašam u skladu s Fa principima. Preispitao sam svoje misli po pitanju bilo kakvih vezanosti za slavu, bogatstvo i emocije.

Poboljšao sam xinxing te osjetio rast shvaćanja i kultivacijske razine. Mogao sam u dubini sebe osjetiti koliko je Fa mudar i veličanstven. Kako sam dobivao bolje shvaćanje Fa, tako su moje ispravne misli jačale. Kultivacija je proces gledanja iznutra i eliminiranja naših vezanosti. Naša srca budu pročišćena u tom procesu. Što su naši umovi mirniji, to više naša božanska strana raste, a naš ljudski mentalni sklop blijedi.

Nekoliko vladinih dužnosnika iz okruga, policijskih službenika i zaposlenika Ureda 610, su dolazila na svaku sesiju ispiranja mozga koja se održavala na mojem radnom mjestu. Svaki put sam im govorio sve o lažima koje KPK širi o Falun Dafa. Svaki susret je završavao tako što bi službenici postali naklonjeni prema Dafa praktikantima.

Nepokolebljiv u radnom logoru

Čuvari su me po odvođenju u radni logor prvo pokušavali navesti da odbacim svoje vjerovanje tako što su mi neprekidno lagali. Budući da nisam popustio, počeli su me zlostavljati. Nisu mi dopustili da spavam šest dana, dok su se četiri grupe ljudi izmjenjivali i fizički me zlostavljali. Nisam klonuo duhom već sam ostao čvrst te nastavio im govoriti o Dafa i o progonu. Njihov stav se postupno promijenio nakon što su uvidjeli koliko su Dafa praktikanti nevjerojatni jer ustraju u svojoj vjeri unatoč tako velikim mukama. Naposljetku su mi dopustili da učim Fa.

Nadležni u radnom logoru su me odlučili premjestiti u glavni provincijski radni logor smatrajući da će torture za mene biti još surovije tamo. Odredili su da se šest njihovih najboljih „stručnjaka za transformacije” posveti meni. Rekao sam im o Dafa i o progonu, kao i to da će dobra djela biti nagrađena, a zločini biti kažnjeni. Jednog od njih sam uspio uvjeriti da povuče članstvo iz Komunističke partije.

Preostalih pet se uskoro ozbiljno razboljelo. Prestrašeni, više nisu bili u stanju maltretirati praktikante. Ravnatelj logora je potom angažirao trojicu nasilnika, koji su ranije bila puštena na slobodu, naredivši im da me „transformiraju”. Jedan je pronašao neko opravdanje da nas napusti nakon što sam počeo razgovarati s njima, dok je drugi hitno prevezen u bolnicu radi zastoja srca.

Shvatio sam da je tijekom zatočeništva moja vjera bila testirana u svakom trenutku. Moram nastaviti recitirati Fa, potražiti u svojem srcu trag bilo koje vezanosti i eliminirati svaku neprimjerenu misao čim mi se ona pojavi u umu.

Ojačavanjem svojih ispravnih misli sam bio u stanju izdržati progon koji ni u jednom trenutku nije prestajao. Također, to mi je dalo mudrost. Bio je to jedini način da razotkrijem njihove laži te odvratim iskvarene zatvorenike da se na meni iskaljuju. Zurenjem u oči svojih progonitelja i istovremenim slanjem ispravnih misli, odlučili su prestati zlostavljati praktikante.

Izopačenu logiku “stručnjaka za transformaciju” je bilo lako razotkriti. Bili su frustrirani i ljuti, ali nisu mogli ništa reći da me opovrgnu. Zatvorenicima sam govorio o Dafa na različite načine ovisno o tome koliko su ranije bili upoznati s Dafa i KPK. Naposlijetku su shvatili da je nad Dafa praktikantima počinjena nepravda te da smo mi dobri ljudi.

Unatoč strogom nadzoru u radnom logoru, uspio sam napisati dvadesetak članaka koji objelodanjuju progon i poslati iste na adrese vladinih dužnosnika. Izložen riziku i mogućnosti da budem izložen mučenju, nastavio sam pričati o Dafa i razotkrivati progon u razgovoru sa zatvorenicima i čuvarima.

Stupanj mirnoće u kultivaciji se produbljivao s nastavkom kultivacije. Bio je to predivan osjećaj. Postajao sam sve više i više tolerantniji, na koncu eliminirajući prijezir koji sam gajio prema svojim mučiteljima. Najočitija promjena se iskazivala na način da sam znao što mi je činiti čim bi se teškoća pojavila.

To me podsjetilo na Učiteljeve riječi:

„Bez obzira šta činite za Dafu i bez obzira šta je ono što radite, vi sebe postavljate u Dafu, umesto da mislite: „Želim da učinim nešto za Dafu,“ ili: „Želim da se popravim ovako, ili onako,“ kako ste činili ranije. Bez obzira šta radite, vi ne mislite to da nešto činite za Dafu, kako treba da činite stvari za Dafu, ili „kako da učinim dobro za ovaj Fa“. Umesto toga, vi postavljate sebe u Dafu. Kao čestica Dafe, [osećate] šta god da je, to naprosto treba da uradite.” („Predavanje Fa na Fa-konferenciji na Velikim jezerima u Severnoj Americi” iz Vođenje putovanja, prijevod na srpski.)

Kako sam uklanjao svoje vezanosti i povisivao razinu xinxinga, uistinu sam iskusio da kontinuirano učenje Fa i čvrsta kultivacija mogu otvoriti našu božansku stranu, gurnuti u stranu naš ljudski mentalni sklop te pročistiti kultivatora do njegova izvornog stanja.

Polako sam došao do shvaćanja Učiteljevih riječi:

„Na kraju krajeva, kultivator nije običan čovjek. Pa zašto onda ona strana vas, koja je vaša izvorna priroda, ne ispravlja Fa?”

„Vaša prosvijetljena, izvorna priroda će automatski znati što da radi.”

(„Objašnjavanje Fa” iz Bitno za daljnje napredovanje)

Gore navedeno je moje osobno razumijevanje. Molim dobrodušno navedite ako je nešto neprimjereno.