Falun Dafa Minghui.org

Svojevoljno postati “mlađi sveštenik”

(Minghui.org)

Ja sam mlada praktikantkinja Dafe. Pošto su me roditelji retko terali da radim kućne poslove, ili da se susrećem s teškoćama tokom odrastanja, ja sam se navikla na komfor, i mom životu je nedostajala marljivost.

Pošto sam obično bila „snalažljiva“ u školi i na poslu, vremenom sam razvila lukav, ulizički način razmišljanja. Zbog ovoga sam retko gubila na polju ličnih interesa – nešto čime sam se veoma ponosila. Kasnije, kad sam postala Dafa praktikant, ovaj način razmišljanja me je naveo da u svojoj kultivaciji ne budem skromna. Večito sam tragala za prečicom radeći tri stvari. Mada sam čitala knjige na dnevnoj bazi, i dalje sam tretirala kultivaciju ljudskim načinom razmišljanja i nisam uspevala da proniknem u pravo značenje Fa.

Jedne noći sam imala živopisan san u kom sam bila u bazenu sa grupom vila u raznobojnoj odeći. Stajali smo u bazenu perući sebe i odeću, i gledali smo unutar tragajući za svojim vezanostima.

Vile su mi rekle: „Moramo oprati i pročistiti svoje telo, tako da se možemo uzdići u vazduh i poleteti kad dođe čas da se vratimo na Nebo.“

Onda sam nekoliko puta pokušala da poletim, ali nisam uspela.

Dok sam sagledavala svoje kultivaciono stanje, shvatila sam da toliko želim da se vratim kući s Učiteljem; a u svom srcu nedrim mnoge vezanosti. U času kad su moja ljudska osećanja povređena, ja sam u agoniji i odbacujem teškoće i probleme, dalje padajući u zamke ljudskog sveta kao što su slava, novac i osećanja.

Skrivene ljudske vezanosti razotkrivene u novoj sredini

Radila sam kao prodavačica u robnoj kući. Na ovom dosta lakom poslu, uspela sam da učim Fa napamet i recitujem, šaljem ispravne misli na poslu i učestvujem u Dafa aktivnostima posle posla. Redovno sam pohađala dve grupe za učenje Fa. Moja radna sredina je uglavnom bila harmonična; manji konflikti tu i tamo sa saradnicima mi nisu predstavljali veću teškoću. Smatrala sam sebe marljivom u kultivaciji i koristila sam udobnost svoje sredine.

Početkom 2016, iznenada sam izgubila posao u času kad je robna kuća zatvorena zbog lošeg prometa. Usled moje tendencije da izbegavam teške situacije i težim komforu, nisam uspevala da nađem novi posao uprkos činjenici da sam mlada i da imam pristojno obrazovanje.

Koleginica praktikant je imala sopstveno preduzeće, koje je u to vreme tražilo radnike. Sredila mi je da radim kod nje na unosu podataka. Novi posao je zahtevao odlične daktilografske sposobnosti i znanje kako da se kreiraju razni elektronski formulari. Mada sam imala osnovno znanje iz kompjutera, morala sam mnogo toga da naučim ispočetka.

Odnosi između radnika nisu bili tako jednostavni kao ranije. Ljudi su bili suprotstavljeni jedni drugima i pažljivo su pratili napredak drugih, što je s vremena na vreme izazivalo tenzije. Takođe su bili veliki materijalisti i puno su vremena i novca trošili na hranu, piće i zabavu. Pošto sam ja bila drugačija i nisam se uklapala, oni su bez prestanka nalazili greške u meni, napadajući me i omalovažavajući me.

Po pitanju rada sa klijentima, nisam bila navikla na njihov stil; bio je zasićen partijskom kulturom. Ipak sam u svojoj profesionalnoj ulozi morala da se uskladim s tim i podredim raznim zahtevima firme.

Povremeno bih se požalila koleginici praktikantkinji, ali ona bi mi svaki put rekla da pogledam unutar, zbog čega mi je bilo krivo. Pošto sam se trudila, ali nisam uspevala da zadovoljim visoka očekivanja, razvila sam zlovolju i animozitet prema toj praktikantkinji. To je takođe prouzrokovalo razlike u našoj grupi lokalnih praktikanata. Ostali praktikanti su sagledavali moju situaciju, ali nisu znali kako da mi pomognu.

Istovremeno su se dešavale promene u mojoj porodici. I moja sestra i ja smo bile praktikantkinje koje su živele i radile izvan našeg rodnog mesta. Ranije smo posle posla imale dovoljno vremena i energije da radimo tri stvari. Kad su naši roditelji ostarili i trebalo je više brinuti o njima, doselili su se kod nas. To je značilo da moram posvetiti više vremena njihovoj nezi. Smatrala sam da puno toga žrtvujem, ali oni su stalno bili nezadovoljni načinom na koji se brinem o njima.

Ako je moja ranija sredina za kultivaciju bila kao „kultivacija u hramu“, onda je moja sadašnja sredina bila kao „lutanje svetom“. Suočena s konfliktima i pritiscima u različitim aspektima života, ja sam se upinjala bez puno uspeha. Smatrala sam da se trudim i da marljivo napredujem, ali ljudi oko mene nisu izgledali impresionirani. Osećala sam da tenzija raste i razvila sam puno zameranja.

Iskopati koren svojih vezanosti

Nova sredina je razotkrila mnoge moje neotkrivene ljudske predstave i vezanosti, koje su se odavno odugovlačile. Pomogla mi je da shvatim da moja osnova za kultivaciju nije solidna, što je činilo da lako budem poražena mnoštvom teškoća. Tragala sam unutar, ali nisam uspevala da pronađem koren svojih vezanosti.

Jednog dana na grupnom učenju Fa, koleginica praktikant nam je ispričala svoj san. U snu, neko joj je rekao: „Premalo si učinila u aktivnostima potvrđivanja Fa.“ Ali zapravo, ona je bila vrlo marljiva u svojoj kultivaciji i bila je vrlo stroga prema sebi. Nikad nije popuštala u učenju Fa, pomaganju kolegama praktikantima, ili u ličnim žrtvama radi dobra živih bića.

Njena ćerka ju je ohrabrila:

„Ti možeš još više i još bolje,“ rekla je svojoj majci.

Iznenada sam se prosvetlila u to da je moj problem u korenu to što se moje ljudske predstave nisu transformisale. Uvek sam osećala da dovoljno činim i dovoljno žrtvujem, pa nisam bila spremna da učinim sledeći korak. U korenu je bila predstava o sebi, i sebičnost.

Postavljala sam sebi ograničenja, limitirajući domet mojih odgovornosti na poslu i u kultivaciji jednako, kao i standarde kojima ocenjujem sebe. Zato sam podbacivala u zahtevima koje je prema meni imao Fa. Ta ograničenja su bila rezultat karakteristike starog univerzuma: sebičnosti. Mada sam radila tri stvari, nisam mogla napredovati dalje i probiti se preko granica koje sam sama sebi postavila.

Učitelj nas uči:

„Zato što je bol teška ljudima, oni pokušavaju svjesno ili nesvjesno, odbraniti se od patnje, nadajući se voditi ugodniji život. Zbog toga, ta težnja za srećom stvara kod ljudi ideje o tome kako da izbjegnu gubitke, kako da dobro žive, kako da napreduju u društvu i postanu slavni i uspješni, kako da steknu više za sebe, kako da dođu do vrha, itd. Na kraju, ljudi stvaraju predodžbe o životu dok stječu iskustva, a ta iskustva, naizmjence, jačaju te predodžbe dok ljudi proživljavaju svoj život.” („Što bliže kraju, to marljiviji morate biti“ iz Bitno za marljiv napredak III)

Zbog moje lenjosti, arogancije i vezanosti za udobnost, pokušavala sam da izbegnem teškoće; zbog moje snalažljivosti i težnji ka pronalaženju prečica u životu, imala sam tendenciju da nemam teškoće; zbog moje vezanosti za nadmetanje i ljubomoru, retko sam trpela gubitke. I tako, kad su se dešavali pravi konflikti i muke, ja sam im se odupirala, osećala da sam nepravedno tretirana, i zamerala sam onima koji su mi prezentirali te teškoće. Zapravo sam se trudila da izbegnem sjajne prilike da unapredim sebe.

Svojevoljno postati mlađi sveštenik

Učitelj nas uči:

“Ali u stvarnosti, ono što ljudsko društvo smatra istinama, iz perspektive kozmosa su inverzije istina. Kada ljudi prolaze kroz teškoće i pate, mogu otplatiti karmu i uslijed toga imati sreće u budućnosti. Zato se kultivator treba kultivirati prema ispravnim i pravednim istinama. Prolaženje kroz nevolje i patnje je izvanredna prilika za odstraniti karmu, biti očišćen od grijeha, pročistiti svoje tijelo, povisiti razinu svojih misli i povisiti svoj nivo, što je izvanredno dobra stvar. To je ispravna i pravedna Fa-istina. No kako se kultiviranje nastavlja, kada patnje pritišću i pojavljuju se sukobi koji pogađaju vaš najdublji dio - i posebno kada protresaju vaše krute predodžbe - stvarno je teško proći test. To može čak doći do točke da ste potpuno svjesni da je to test, ali ipak ne možete napustiti svoje privezanosti. Što više, Dafa učenici se kultiviraju u ovom stvarnom svijetu koji je pun kušnji, zato postaje čak još teže - i čak još važnije - da se te predodžbe promijene.” („Što bliže kraju, to marljiviji morate biti“ iz Bitno za marljiv napredak III)

Shvatila sam da sam grešila sve ove godine. Na izgled sam svaki dan učila Fa, ali nisam istinski shvatala prava značenja Fa. Sve svoje probleme sam sagledavala iz perspektive običnog čoveka. Takođe sam stagnirala u kultivaciji u dugom periodu, bez mnogo proboja ka višim nivoima; svoje teškoće i konflikte nisam sagledavala kao prilike da se unapredim i uklonim vezanosti. Nisam cenila svoju sredinu za kultivaciju:

Učitelj je rekao:

„Ljudska bića se puno muče. Velika prosvetljena bića misle da je bolje mučiti se što više, jer se na taj način otplaćuju dugovi. Takvo je njihovo mišljenje.” (Džuan Falun)

„Ali mlađi sveštenik koji kuva i loži možda nema loš urođeni kvalitet; što se više muči, njemu je lakše da dostigne Otvaranje gonga. Što udobnije živi, starijem svešteniku je teže da dostigne stanje Otvaranja gonga, budući da postoji pitanje transformacije karme. Mlađi sveštenik radi naporno i neumorno; on će brže otplatiti svoju karmu i prosvetliti se. Možda će jednog dana odjednom dostići Otvaranje gonga.” (Džuan Falun)

Učitelj nas uči na početku Hong Yin: ("Čeličenje srca i volje", Hong Yin):

„Dostizanje Ispunjenja, postizanje statusa Bude,
Teškoće uzimati s radošću.”

Učitelj nam je više puta ilustrovao u Fa da je „budalasta osoba ona najpametnija“. Takođe me je sramota što sam se ponosila svojim lukavstvom; ironično je bilo to što sam u kultivaciji ja bila prava budala.

Učitelj je takođe rekao:

„Ako ne želiš da promeniš svoje ljudsko stanje i racionalno se uzdigneš do pravog razumevanja Dafe, propustićeš priliku.” („Opominjući savet" iz Bitno za dalje napredovanje)

„Kad svako od vas bude mogao da razume Fa iz dubine sopstvenog srca, to će zbilja biti manifestacija Fa, čija moć nema granica – ponovno pojavljivanje moćnog Buda Fa u ljudskom svetu!” („Opominjući savet" iz Bitno za dalje napredovanje)

Ono što nas je Učitelj naučio i dao nam, mora biti najbolje. Zato sam odlučila da u budućnosti budem taj mlađi sveštenik, promenim svoju ljudsku logiku i otmem se sebičnoj prirodi starog univerzuma.