Falun Dafa Minghui.org

Šta sam video Trećim okom dok sam gledao predavanja Učitelja

(Minghui.org)

Jednog dana sam gledao video Učiteljevog seminara u Jinanu, kad sam negde pred kraj prve lekcije zatvorio oči i pomislio: Kako to da svi ti faluni mogu da apsorbuju izopačenu, nečistu energiju starog kosmosa? Odjednom sam ugledao zrak zlatne svetlosti emitovan s TV ekrana prema meni. Sastojao se od velikog broja faluna koji su rotirali po vertikalnoj ravni, gde su neki samostalno rotirali, a neki u grupama od tri ili četiri.

Prečnik svakog faluna je bio oko 60cm. Povrh faluna su bile zlatne kugle raznih veličina, od veličine basketa do visine čoveka. Na drugim falunima stajale su bude. Bilo je tu preko deset faluna povezanih nitima zlatne energije, koji su plesali kao zmajevi.

Shvatio sam da mi Učitelj dopušta da ovo vidim da bi mi dao znak da ne treba da shvatam Fa ljudskim mislima.

Životi postoje kako na mikroskopskom, tako i na makroskopskom nivou. Proces u kom nas Učitelj temeljito menja od unutrašnjeg porekla do spoljnog sloja je ogroman. Međutim, mi ćemo možda imati ograničeno i nepotpuno razumevanje ako na to gledamo s ljudskog stanovišta, ili s ograničenog nivoa.

Ovo je samo moje lično razumevanje. Molim vas da ukažete ako bilo šta nije u redu.