Falun Dafa Minghui.org

Šta je mladi učenik Dafe video u drugim dimenzijama

(Minghui.org)

Imao sam sreće da se rodim i da budem odgojen u porodici praktikanta Dafe. Majka mi je ispričala da je počela da mi čita Džuan Falun i Hong Yin kad sam imao 2 godine, dok sam sa 3 godine umeo da recitujem neke pesme iz Hong Yin.

Iako sam mogao da vidim stvari u drugim dimenzijama, ja sam to čuvao za sebe. Međutim, kad sam porastao i počeo da delim iskustva iz kultivacije s mojom majkom, ja sam joj rekao da imam ovu sposobnost i opisao sam joj ponešto od onog što sam video. Ona me je ohrabrila da to zapišem i tako pomognem kolegama praktikantima da budu marljiviji u svojoj kultivaciji.

Šokantan prizor tokom pionirske zakletve

Sa šest godina sam pošao u prvi razred. Kao što je običaj u Kini, svi učenici mog uzrasta su morali da se priključe Mladim pionirima, što je dečja organizacija Komunističke partije Kine (KPK).

Bio sam pun odbojnosti svaki put kad bih pomislio da ću morati da nosim krvavo crvenu maramu KPK. Majka se složila da im se ne priključim i objasnila je istinu o Falun Dafi mom Učitelju. Učitelj je bio pun razumevanja i podrške.

Na dan zakletve, učitelj me je odveo u dvorište škole i rekao mi da tu ostanem do kraja ceremonije.

Dok sam iz daljine posmatrao ceremoniju, svojim Trećim okom sam ugledao šokantan prizor. Dok su moji drugari iz razreda dobijali „slavne“ crvene marame, u njihove ruke su stavljane bočice s otrovom. Osetili su nalet hladnog vazduha, a ja sam video nalet vetra kako je sve okružio. Nebo je bilo čisto, sem nekoliko oblaka koji su formirali oblik lobanje i odakle se čuo grozan smeh. Počeo sam da oplakujem svoje drugare jer nisam imao hrabrosti da ih spasim.

Ometanje podizanja crvene zastave

Većina škola u Kini jednom nedeljno ima ceremoniju podizanja zastave. Dok sam bio u petom razredu, često sam imao bitku sa duhovima KPK u drugim dimenzijama. Slao sam ispravne misli u doba kad je bilo vreme da se podigne nacionalna zastava KPK i peva kineska himna. Izgleda da što sam više slao ispravne misli, bilo je teže podići zastavu. Bio sam oduševljen gledajući na kakve probleme je nalazilo podizanje zastave KPK, ali sam tada bio ushićen i nisam uspevao da sprečim da zastava bude podignuta.

Onda sam potražio unutar svoje nedostatke dok sam slao ispravne misli. Malo po malo, glasovi mojih drugova dok pevaju himnu postajali su sve slabiji, dok se zastava nije olabavila, pala dole i pokvasila se.

KPK simbol nanosi štetu učitelju i učenicima

Dok je učitelj držao govor i veličao KPK i njihovu zastavu na ceremoniji podizanja zastave, pred mojim očima se ukazala užasna scena. Čelo učitelja je bilo obeleženo simbolom KPK – srpom i čekićem, i odatle je izlazila zla supstanca. Srp i čekić su rasporili njegovu lobanju i počeli da mu usisavaju mozak. Zatim je u njegovu lobanju sipana otrovna tekućina, da zameni mozak.

Otrovna, zla supstanca je privukla mnoga zla bića koja su napala učenike. Više nisam mogao to da podnesem, pa sam sklopio oči i počeo da šaljem ispravne misli.

Ponavljao sam u sebi: „Učitelju, odmah moraš zaustaviti ovaj zli govor. To će ti uništiti budućnost.“

Kad sam poslao ovu misao, ugledao sam bezbroj zlatnih zraka energije kako mi zrače iz tela, probijajući se kroz tamu i uništavajući mnoge zle duhove. Moj učitelj je prestao da govori i sišao je sa bine, dok su preostali zli duhovi pobegli. Onda su se srp i čekić povukli u glavu učitelja.

Sprečio KPK pesmu

Zli duhovi su se okupili dok su učenici čitali udžbenik KPK. Što su bili glasniji, pojavljivalo se više zlih duhova.

Dok je predsednik odeljenske zajednice pevao KPK pesmu, ugledao sam tamu u njegovoj glavi. Bio sam zabrinut i rekao sam u sebi: „Molim te, prestani da pevaš. To je samo zlo.“ U tom času mu je prišao drug i počeo da ga juri i onda ga je ošamario, pa je ovaj prestao da peva.

Nepoštovanje prema Fa

Ponekad sam kod kuće mogao da vidim neke stvari u drugim dimenzijama.

Dok je moja majka slušala predavanja Učitelja, ugledao sam zlatnog Budu kako sedi pored nje. Kad je uzela u ruku telefon, budina zlatna aura je izbledela. Buda je s razočaranjem pogledao u telefon, dok su se približavala dva duha. Tada je majka shvatila da je nepoštovanje prema Fa koristiti telefon tokom slušanja Fa.

Onda je isključila plejer i fokusirala se na svoj telefon. Buda je nestao i pored majke se stvorio duh, zlobno se cereći.

Ispričao sam joj šta sam video, pa je isključila telefon i nastavila da sluša Fa. Buda se odmah ponovo pojavio, zračeći zlatnom aurom, dok su duhovi nestali.