Falun Dafa Minghui.org

Kad sledimo Fa, čuda se dešavaju

(Minghui.org)

Ove godine je 26. godišnjica Falun Dafe i 15 godina moje kultivacije. Kultivisala sam se kroz nebrojene testove i teškoće, ali mi je naš milostivi Učitelj pomagao i sve vreme me štitio.

Kad sam pročitala poziv zapadnjacima da da pošalju članke, pomislila sam da bi trebalo da podelim barem neka od svojih iskustava u kultivaciji, u nadi da će to pomoći kolegama praktikantima, tako da se svi uzdignemo kao jedno telo.

Učenje Džuan Faluna na kineskom

Od početka moje kultivacije, imala sam želju da čitam Fa u originalu. Ponekad bih pogledala stranu sa kineskim znacima i rekla sebi: „Kako bi lepo bilo kad bih ovo razumela.“ Kad bih videla kineske praktikante kako čitaju, još više bih bila inspirisana. Rekla sam sebi da ću pokušati da naučim makar osnove kineskog i „videti kako mi ide“.

Druga praktikantkinja i ja smo pronašle profesoricu koja nas je učila kineski. Objasnila nam je prostu gramatiku i naučila nas da pišemo svoje prve znake. Išle smo kod nje nekoliko meseci, ali kad smo promenile temu razgovora, počela sam da mešam znake i reči i rekla da me zbunjuje sav kineski koji imam u glavi.

Onda sam pokušala novi pristup: počela sam da učim sama, iz knjige. Morala sam da odustanem pole nekoliko lekcija, jer je knjiga bila ispunjena partijskom kulturom i nisam želela da ponavljam „dostignuća“ Partije u svojim govornim vežbama.

Proteklo je nekoliko godina i skoro da sam zaboravila svoj početni entuzijazam da naučim kineski. Ali s vremena na vreme sam čula tihi glas: „Pokušaj da naučiš.“ Zato sam odučila da preuzmem potpuno nov pristup.

U to doba sam bila vežbala Dafu oko 3 godine. „Pokušaću da čitam Fa direktno na kineskom i svaki put kad naiđem na reč koju ne razumem, potražiću je u rečniku i naučiti je.“ U to doba sam znala oko 200 znakova. Napredovala sam vrlo sporo, ali sam uspevala da čitam oko pola strane dnevno i broj novih znakova u mom rečniku je brzo rastao.

Bila sam iznenađena što se na neki način „sećam“ tih znaka. Ne bih rekla da sam pamtila znak nakon prvog prepisivanja, ali posle nekoliko ponavljanja, uspevala sam da zapamtim. Istovremeno, učeći na ovaj način, reči i rečenice iz Fa koji sam učila ostajale su sveže u mom pamćenju i pomagale mi u mojoj kultivaciji.

Mislim da mi je naš Učitelj pomogao da brzo naučim jezik.

Trebalo mi je više od godine da naučim da čitam ceo Džuan Falun. Kad sam ga završila prvi put, počela sam ponovo da ga čitam ispočetka. Ovaj put je išlo mnogo brže i tek ponekad sam morala da gledam u svoj rečnik, napravljen posle prvog čitanja.

Danas umem da čitam Džuan Falun, i retko moram da potražim značenje nekog znaka. Ali zanimljivo je što ništa drugo na kineskom ne mogu da razumem, poput novina i TV, čak i ako vidim znake koji su mi poznati. Slično, kad se pojavilo novo predavanje Učitelja, morala sam da koristim rečnik.

Mislim da činjenica da sam uspela da čitam Džuan Falun na kineskom govori o tome koliko je Dafa čudesna.

Posle nekog vremena sam počela da mislim da nije dovoljno samo čitati, pa sam počela da učim Džuan Falun napamet. Počela sam učeći pasus po pasus, ali ponekad mi je trebalo nedelju dana da dođem do narednog pasusa, pa sam počela da učim Džuan Falun rečenicu po rečenicu. Čitala sam rečenicu sve dok ne bih umela da je naglas ponovim, a onda sam išla na narednu. Kako mi se pamćenje popravljalo, počela sam da učim nekoliko redova istovremeno. Na taj način do danas učim Džuan Falun.

Učenje Fa napamet donelo je najčudesnije promene u mojoj kultivaciji. Istovremeno, u nekim teškom trenucima u mojoj kultivaciji, rečenica koju bih naučila bi mi se ukazala u mislima i pomogla da razrešim situaciju.

Ako samo igramo svoje uloge, dešavaju se čuda

Prošlog leta, Tian Guo Marching Band je organizovao turneju po gradovima Evrope. Glavni grad moje zemlje nije učestvovao jer smo smatrali da kod nas nema dovoljno turista, i da će gostovanje u drugim gradovima spasiti više živih bića.

Slučajno, onog dana kad je orkestar trebalo da svira u obližnjem gradu susedne zemlje, kod nas smo organizovali događaj povodom „Dana sećanja na žrtve totalitarnih režima“. To je bila dobra prilika i pitala sam se kako da je iskoristim da podsetim ljude na progon u Kini.

Imala sam ideju da možemo da organizujemo veću aktivnost u našoj prestonici i pozovemo Tian Guo Marching Band, makar na samo sat ili dva, da bi posle mogli da ih prebacimo u obližnji grad, dok mi nastavljamo sa aktivnosti sa potpisivanjem peticije i gostovanjem žrtve progona, koja sada živi u Evropi. Kad sam ovu ideju predstavila praktikantima, oni je baš nisu prihvatili. Za početak, vozači nisu mogli da voze orkestar jer bi prekoračili dnevni limit za vožnju, budući da je istog dana trebalo da voze u još jednu zemlju.

Zapazila sam vezanost za to da se stvari obave na moj način i rekla sam sebi da možda milostivi Učitelj ima drugačije aranžmane za ovaj događaj. Odustala sam od svojih ideja. Istovremeno sam zamolila Učitelja za pomoć da pronađe rešenje oko kog se svi možemo složiti.

Istovremeno, dok sam recitovala Lunju, jedna rečenica je odjeknula:

„Ako ljudi iskažu dužno poštovanje prema Dafi i njenim manifestacijama na ovom svetu, oni, njihova rasa, tj. njihova nacija će uživati sreću i blagoslove.“ (Džuan Falun)

Zaista se uskoro i pojavila divna prilika. Ispostavilo se da postoji mogućnost da pozovemo žrtvu progona. Izgledalo je da je Učitelj to priredio. Ako poslanici parlamenta ili novinari dobiju priliku da sretnu žrtvu progona i iskažu svoje poštovanje na neki način, to će im doneti dobru budućnost.

Nekoliko poslanika parlamenta, koje smo kontaktirali, pristali su na sastanak, i skoro čudesno, organizovali smo sastanak sa TV i novinama.

Postojao je još jedan problem: progonjena praktikantkinja je pričala samo kineski, a u mojoj zemlji nije bilo nikog ko bi mogao da prevodi. Raspravila sam o ovom sa koordinatorkom, koja nam je prethodno pomogla da stupimo u kontakt sa žrtvom. Rekla je da neće biti problem, jer u blizini je orkestar, pa će se lako naći prevodilac.

Bila sam jako srećna i ponovo sam osetila da je Učitelj ovo priredio.

Te večeri sam dovezla svojoj kući s aerodroma žrtvu progona i prevodioca, pričali smo o sutrašnjem danu i kako je najbolje objasniti istinu poslanicima i novinarima. Trudila sam se da ne namećem svoje ideje. Rekla sam kako ja mislim, ali sam dodala da stvari treba raditi u skladu sa principima Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti i da najpre treba da imamo u vidu spašavanje živih bića, tako da mogu da prihvate činjenice i budu spasena.

Sutradan ujutru smo se našli da učimo Fa i vežbamo. Dan je vrlo brzo prošao. Ujutru se žrtva progona srela sa dva poslanika, koja su iskazala svoje simpatije i volju da pomognu. Tokom intervjua s novinama, novinar je razumeo činjenice i pozadinu progona i članak je objavljen dva dana kasnije u nacionalnim novinama, na internetu i u štampi. TV intervju je emitovan mesec dana kasnije, kad se uklopilo.

Kasnije, kad sam razmislila o ovom, sagledala sam neizmernu mudrost Učitelja. Tian Guo Marching Band zapravo jeste posetio naš glavni grad tog dana, budući da je prevodilac bio iz orkestra. Ali orkestar nije svirao kod nas, pošto su ceo dan svirali u susednom gradu. Tako je orkestar uspeo da spasi ljude u dva grada istovremeno. To je nešto što nikad nisam mogla zamisliti, jer u mom umu jedna stvar je isključivala drugu. Iz tog događaja sam shvatila da ako sledim Fa, mogu se desiti čuda koja ću tek kasnije moći da razumem.

Ovo rešenje istovremeno je bilo nešto s čim su se svim mogli složiti. Praktikanti koji su smatrali da mogu da podrže nastup u drugom gradu su otišli tamo i imali su dobro dejstvo. Na događaju u našem gradu je bilo potrebno svega nekoliko ljudi, što je bilo moguće izdvojiti iz naših resursa.

Ovo je samo jedan primer čudesnih pojava koje su se desile u mojoj kultivaciji. Moja zahvalnost i poštovanje prema našem milostivom Učitelju, koji je omogućio da se ove stvari dese, je neizmerno.

Ako samo igramo svoje uloge i nismo vezani za ono što radimo, čuda se mogu desiti.

Dok sam se kultivisala, čini mi se da su moje jake vezanosti često sprečavale čuda da se dese. Kad su se čuda dešavala, to je uvek bilo zbog toga što sam dobro učila Fa i mogla sam da ga sledim u svojim postupcima. U ovome mi znatno pomaže učenje Fa napamet.

Iz dubine svog srca, volela bih da mogu više da napustim svoje vezanosti, kako bih pomogla našem milostivom Učitelju da spasi više živih bića.