Falun Dafa Minghui.org

Nekoliko zapažanja o našoj glavnoj svesti u drugim dimenzijama

(Minghui.org)

Ovde su iznesene neke od situacija s kojima su se susreli neki praktikanti, kako sam videla u drugim dimenzijama. Ovaj članak služi samo kao referenca.

Živa bića žude da budu spašena

  1. sam bila student. Jednog dana, kad sam otišla u biblioteku da učim, sa sobom sam ponela nešto materijala za objašnjavanje istine. U hodniku sam srela koleginicu s klase. Iznenada je moje treće oko ugledalo kako je klekla preda mnom, moleći me da je spasim. Dala sam joj nešto materijala. Ne pogledavši me, sela je i počela da čita. I dalje živo vidim koliko je bila zadubljena čitajući.

2005, u doba kad sam diplomirala, Zamenica direktora građanskih poslova je bila zadužena za progon Falun Dafe u našem području. U to doba sam je dosta dobro poznavala; međutim naš odnos se pokvario usled neslaganja. Da bih joj objasnila istinu, nameravala sam da joj napišem pismo koristeći svoje pravo ime.

Rekla sam jednoj praktikantinji za svoju nameru.

Rekla mi je nekoliko puta: „U ovom času progon je i dalje jako zao. Nisi dobra s njom, pa je bilje da joj ništa ne pišeš.“ Na kraju sam se složila s tim da joj ne pišem.

Onda sam usnila san u kom ona kleči preda mnom, plačući, jecajući, preklinjući me da je spasim. Probudila sam se bistrog uma. Odlučila sam da napišem pismo njoj i njenim rođacima, ne obazirući se na savete praktikantkinje vezane za moju sigurnost. Kasnije sam čula da je rekla: „Ne mogu da verujem da je toliko brinula za mene.“

Takođe sam poslala telefonski broj njene porodice na Minghui sajt.

Jednog dana smo naletele jedna na drugu i ona je bila srećna da popričamo. “Moja porodica je dobila puno telefonskih poziva iz inostranstva“, rekla je. “Dolazili su jedan za drugim. Sad kad znam više o progonu i Falun Dafi, više neću preuzimati slučajeve Falun Dafe.“

Kolega se budi nakon nekoliko pokušaja

U proleće 2005. sam radila u kancelariji s nekim ko je bio doktor nauka. U jednom trenutku sam mu objasnila istinu i posavetovala ga da istupi iz Komunističke Partije Kine (KPK). Ništa nije rekao i s vremena na vreme je izgledao podrugljivo. Pošto mi se učinilo da moj trud nema rezultata, prestala sam da mu se obraćam.

Jednog dana, dok sam prolazila pored njega, odjednom je rekao: „Molim te, ispričaj mi još koji put. U ovom životnom veku sam na sebe natovario previše stvari, koje su blokirale moju unutrašnju prirodu. Ako pokušaš još koji put, možda ću se probuditi.“

Kad sam čula da njegova glavna svest vapi za pomoći, ponovo sam popričala s njim.

Potpredsednik moje firme kasnije je pozvao mnoge moje kolege, uključujući one kojima sam objasnila istinu, da istraže da li vežbam Falun Dafu.

On je bio jedini kolega koji me je u potaji upozorio da se čuvam. “Potpredsednik će te uskoro potražiti. Možda će te otpustiti. Pričao je s puno ljudi istražujući ovo pitanje.“ I zaista, potpredsednik je jednog dana došao da me potraži.

Mada nisam uspela da nagovorim ovog kolegu da istupi iz KPK, osećala sam da je razumeo istinu. Ovo iskustvo mi je pokazalo da istinsko biće mnogih živih bića jedva čeka da bude spašeno. Oni možda neće shvatiti istinu kad je jednom ili dvaput čuju, jer je njihovo istinsko biće sasvim prekriveno mnogim predstavama. Možda će biti potrebno da s njima pričamo više puta, Dok god su u našoj blizini, imaju šansu da budu spašeni. Ne treba odustajati od njih!

Tela praktikanata viđena iz druge dimenzije

Videla sam pravo biće jednog bivšeg praktikanta, koji je 2010. prestao da vežba. On se zakopao u čitanju romana na internetu i igranjem kineskih domina. Znao je da je Dafa dobra, ali nije mogao da nastavi praksu. Unutar njegovog tela se okretao crni mehanizam. Taj mehanizam je imao osovinu od dole do gore, a na osovini su bili mnogi zupčanici. Oni su se okretali, pokrećući njegovo telo.

Slično je kao što je Učitelj opisao centralni energetski kanal u tantrizmu, kad je u Džuan Falunu govorio o nebeskom kolu. Taj mehanizam je povezivao i pogonio nekoliko konceptualnih točkova. Njegova glavna svest je lebdela iznad njegove glave, izgledajući jadno i bez nade. On nije mogao da kontroliše sopstveno telo. Znao je da ima misiju za obaviti i nije želeo da se odrekne prava da upravlja sopstvenim telom. Taj čovek se svih ovih godina prepuštao čitanju romana, ali u stvarnosti, njegovo pravo biće je htelo da se kultiviše. On se u bolu koprcao između ova dva izbora.

Takođe sam videla praktikanta u drugoj dimenziji koji je imao jaku vezanost za požudu. I on je imao mehanizam u svom telu. To je bio jedan crni štap, otprilike dužine podlaktice, koji je prolazio kroz njegov gornji deo tela. Donji kraj štapa je bio šiljat i savijen na jednu stranu. Bio je vezan za neku mikroskopsku lokaciju. Kad bi se štap otvorio sloj po sloj, videlo bi se da je sačinjen od slojeva na slojevima mehanizama starih sila u telu. Ti slojevi su bili crni i kontrolisali su ga. Bili su na mikroskopskijem nivou i lako su mogli da pokreću njegovo telo. Bili su sačinjeni od supstanci požude. Jednom kad su postali setovi mehanizama, oni su mogli da ojačaju požudu više od stotinu puta. U stvarnosti, sama vezanost nije bila toliko jaka; stoga, kad se mehanizmi onesposobe, degenerisane supstance je lako počistiti.

U podnožju mehanizama su nebrojeni demoni požude. Sa vrha, stare sile upravljaju stvarima. To funkcioniše kao štab koji ne samo da kontroliše mehanizme, već priređuje kada će doći u blizinu praktikanta suprotnog pola, i kada će praktikant biti uhapšen.

I zato, kad je taj praktikant pokušao da ukloni požudu onako kako je uklanjao ostale vezanosti, bilo je teško rešiti to u korenu. On je bio nesposoban da to učini, nemoćan. Zapravo, slojevi na slojevima mehanizama nalazili su se tu, na nivou mikroskopskijem od samog tela. Stare sile su priredile da te stvari budu skrivene u telu. Mada je praktikant želeo da ukloni vezanost, on nije znao gde se nalazi koren problema.

Za takvog praktikanta, neophodno je da se stopi s Fa. On mora insistirati na poricanju aranžmana starih sila i poništavanja bilo kog pakta sklopljenog s njima. Takođe je važno slati ispravne misli u dužem vremenskom periodu da bi se eliminisale stare sile i mehanizmi unutar tela.

Potrebno je relativno duže vreme da se do kraja odstrani degenerisani element požude. Ali dok god istrajavamo u svojim naporima, učimo Fa, šaljemo ispravne misli i poričemo stare sile, svaka vezanost se može ukloniti. Ako je praktikantu koji nam je blizak potrebna naša pomoć, treba da budemo strpljivi i da ga ohrabrujemo u ovom dugotrajnom procesu. Praktikantu koji ima duboko ukorenjenu vezanost je teško da prođe kroz ovaj proces. Svakom ko se i dalje kultiviše je potrebna naša asistencija. Uz trud, vezanost će vremenom sigurno biti uklonjena.

Ovaj članak govori o onom što je moje treće oko videlo u mnogim prilikama. Mislim da mi je na taj način Učitelj davao znake. Nadam se da će ovo nekima biti od pomoći.