Falun Dafa Minghui.org

Reporteri CCTV su morali unapred znati za incident sa samo-spaljivanjem

(Minghui.org)

Komunistička partija Kine (KPK) je 23. januara 2001. godine organizovala incident samo-spaljivanja na Tjenanmenu. Sedam dana kasnije, program Centralne televizije Kine (CCTV) Focus počeo je emitovanje snimka incidenta u sklopu kampanje Partije da se osudi Falun Gong. Prema Fokusu, njegovi novinari snimali su u krupnom planu incident. Postskript na kraju Fokusove emisije o navodnom samo-spaljivanju kaže: "Nakon samo-spaljivanja, Fokusovi novinari su otišli na lice mesta i prikupili informacije iz prve ruke."

Postskript fokusove emisije o navodnom samo-spaljivanju

Čitav incident je trajao samo sedam minuta. Novinari fokusa bili su na licu mesta nekoliko minuta pre dolaska kola hitne pomoći. U snimku Fokusa, pored krupnog plana u nivou očiju i ptičje perspektive, neke slike su snimljene iz daljine. Slike snimljene iz daljine trebale bi biti iz video snimaka na trgu Tjenanmen. U donjem desnom uglu slike prikazane su reči “Kamera 71, 23. januar 2001.” i vreme u minutima i sekundama. Ovo daje trag da se utvrdi da li su novinari CCTV-a bili unapred obavešteni.

Da li su CCTV reporteri imali vremena da stignu na lice mesta?

U 14:41 sati, Vang Jindong se zapalio i vatra je ugašena za manje od minuta. Odneli su ga u policijsko vozilo i odveli u centar za hitne slučajeve. Nakon što je Vang Jindong odveden, ostale četiri osobe zapalile su se u 14:47. U 14:48 stigla su tri vozila hitne pomoći.

Hajde da vidimo šta se desilo s Vang Jindongom, što je trajalo ukupno šest minuta. Tokom prvog minuta vatra je zapaljena i ugašena. Do šestog minuta su ga odveli u policijsko vozilo. Još nije bilo ambulantnih kola, ali reporteri CCTV i fotografi su požurili na lice mesta. CCTV reporterima je trebalo četiri minuta da dođu na lice mesta.

Kada je policija kontaktirala CCTV reportere? To je bilo nemoguće uraditi u prvom minutu, pošto su svi bili zauzeti gašenjem požara. Čak i da su odmah obavešteni, ne bi bilo moguće da reportažni tim s kamerama i opremom stigne na vreme, jer bi morali da prođu kroz kontrolni punkt na Trgu Tjenanmen, koji je bio pod strogom kontrolom uoči Nove godine.

Materijal koji je snimila kamera za nadzor pokazuje samo dva policijska vozila u blizini mesta zločina. Reporterski tim mora da je napustio svoje vozilo izvan Trga Tjenanmen i prošao najmanje 50 metara do mesta zločina. Kada su stigli, morali su da shvate šta se desilo, koga intervjuisati, i izvadili su kameru i bili spremni da snime video snimak. Ne bi bilo moguće da sve to učine u roku od četiri minuta.

U Kini je teško fotografisati na “osetljivim” lokacijama ili događajima bez dozvole. Slike u krupnom planu je nemoguće dobiti bez prethodnog odobrenja.

Ako je video snimak snimljen iz prve ruke od strane reporterskog tima, jedino objašnjenje je da je tim već čekao blizu lokacije samo-spaljivanja. Drugim rečima, novinari su unapred znali za incident i koordinirali se s policijom.

Li Yuqiang je bila vodeći CCTV reporter. Izveštaj pod naslovom “CCTV Li Yuqiang priznaje da je deo samo-spaljivanja insceniran”, objavljen je na Minghui.org, 14. maja 2003. “Početkom 2002. godine Li Yukiang bila je u centru za ispiranje mozga, tzv. 'Centru za pravnu edukaciju i obuku za glavni grad provincije Hebei' kako bi intervjuisala Vang Bo. Tokom svoje posete, razgovarala je sa Falun Gong praktikantima, koji su tamo bili protivzakonito zatvoreni.

„Praktikanti su je ispitivali o sumnjivoj prirodi CCTV programa koji sadrži scenu „samopaljenja“. Spomenuli su dokaze, kao što je primer Vang Jindonga, koji je dobio žestoke opekotine, ali je boca Sprite puna benzina ostala potpuno netaknuta između njegovih nogu.

“Suočena sa dokazima i analizom, Li Yuqiang nije imala drugog izbora nego da prizna da su oni stavili bocu Sprite između nogu Vang Jindonga nakon što je zapaljen, i da je to bilo inscenirano. Pokušala je tvrditi da je scena organizovana u pokušaju da se pokaže publici da su Falun Gong praktikanti vršili 'samo-spaljivanja'. Čak je priznala, da to ne bi ni radili da su mislili da će neko posumnjati u autentičnost.

Reporterka CCTV Li Yuqiang intervjuiše Wang Bo

Reporterka CCTV Li Yuqiang

Jesu li zapadni reporteri snimali snimke izbliza?

Nakon emitovanja emisije Focusa, njihovi snimci u krupnom planu su proglašeni sumnjivim, ali CCTV i Xinhua News nisu ponudili nikakvo pojašnjenje. Yangcheng Evening News je izvestio da su snimke izbliza snimili reporteri CNN-a na trgu Tjenanmen. Međutim, direktor informativnog programa CNN-a Eason Jordan je to demantovao i rekao da je fotograf CNN uhapšen skoro odmah nakon incidenta.

  1. februara 2001, Washington Post je objavio da CNN demantuje da njihov materijal emitovan na Fokusu.

Interakcija sa policijom tokom snimanja krupnog plana samo-spaljivanja ukazuje da to nije zabeležio strani novinar. Prilikom snimanja Vanga, policija je polako pomerala vatrogasni prekrivač napred-nazad iza njega. Pošto je Vang sedeo na zemlji, fotograf je morao da se sagne da bi snimio ove krupne kadrove.

Liu Syiing je ležao na zemlji i zvao svoju mamu. Pošto je snimak izbliza snimljen iz ugla iznad glave, medicinsko osoblje je moralo da se udalji. Nakon snimanja videa, nekoliko ljudi je stavilo Syiinga na nosila. Cela sekvenca se dogodila u roku od nekoliko minuta. Očigledno je da su policija i medicinsko osoblje sarađivali sa snimateljima, a te krupne planove nisu snimili strani reporteri.

Video snimak Wang Jindong sa Focusa.

Snimak prebijenog Liu Chunlinga sa Focusa.

Snimak Liu Siyinga kako doziva majku sa Fokusa

Da li je tim Focusa prethodno bio obavešten?

Očigledno je da je Fokusov tim bio unapred obavešten i policija je sarađivala. Na licu mesta, policija u civilu tukla je Liu Chunlinga do smrti da bi stvorila tragičan efekat sračunat na podsticanje besa. Čitav incident bio je insceniran na najosetljivijoj lokaciji u Kini, na trgu Tjenanmen. Sve ovo ukazuje da je to bila zavera planirana na najvišem nivou.

Prema izveštaju Fokusa o navodnom samo-spaljivanju: “TV emisija je odigrala ključnu ulogu u borbi protiv Falun Gonga, stvorila je novu situaciju u kojoj je propagandni napor protiv Falun Gonga otkriven i postavio temelje za buduće napore protiv Faluna Gonga. Stil TV emisije je visoko pohvaljen od strane najvišeg vođe KPK.”

U to vreme najviši lider Partije bio je Điang Cemin, tadašnji šef KPK koji je 20. jula 1999. godine pokrenuo progon Falun Gonga. Planirao je da iskoreni Falun Gong u roku od tri meseca. Ko su bili režiseri koji su stajali iza scene incidenta sa samo-spaljivanjem? Ključni igrači bili su Điang, Luo Gan (tadašnji sekretar Političko-pravnog komiteta KPK) i Kancelarija 610 (nad-zakonska organizacija odgovorna za progon Falun Gonga).

Li Dongsheng, zamenik direktora CCTV-a, istovremeno je bio zamenik direktora kancelarije 610. Li je bio jedan od prvih ljudi koji su sledili Đianga u progonu Falun Gonga.

Nakon godina intenzivnog i teškog progona, Falun Gong nije nestao. Do danas, hiljade Falun Gong praktikanata nastavljaju da razjašnjavaju istinu, apeluju za pravdu i drže transparente na Trgu Tjenanmen. Ljude sve više zamara politička propaganda KPK.