Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Odabrani citati iz Zuo komentara: Istorijski temelj za razumijevanje Falun Dafa (prvi od četiri nastavka)

(Minghui.org)

Zuo komentari, ili Zuo Zhuan, je drevna kineska pričana istorija iz hronike Proljetni i Jesenji anali. Legenda kazuje da ih je sastavio Zuo Quiming, zvanični istoričar države Lu, koja se nalazila na području današnje provincije Shandong. Oni pokrivaju period od 722. do 468. godine pne. i odnose se uglavnom na političke, ekonomske, kulturne, diplomatske i vojne poslove iz toga perioda.

U Zuo komentarima su također dokumentirana i nebeska načela, božanska nadahnuća, kosmička predskazanja kao i komentari različitih aspekata društvenog života, koje je autor smatrao dovoljno važnim da se zapišu kao opomena.

Mnoge kineske izreke i idiomi iz Zuo komentara promovišu tradicionalnu kulturu i moralne vrijednosti, koje su poslužile za izgradnju temelja na osnovu kojeg današnji ljudi razumiju Falun Dafa.

Izbor koji slijedi, a koji donosimo u četiri nastavka, su komentari kineskih klasika.

1. Slušati i prihvaćati dobre savjete trebamo raditi na način na koji posmatramo tok tekuće vode. ("VIII godina, knjiga vojvode Chenga", Zuo komentari)

2. Ko je bezgrješan? No ipak, za čovjeka nema većeg postignuća nego da uvidi svoje greške i ispravi ih. ("II godina, knjiga vojvode Xuan", Zuo komentari)

3. Naklonost ka učenju i nepromjenjiva volja. ("XIII godina, knjiga vojvode Zhao", Zuo komentari

4. Sve su vrline povezane sa iskrenošću i poštovanjem. Onaj ko može pokazati iskrenost i poštovanje je siguran da posjeduje vrlinu. ("XXXIII godina, knjiga vojvode Xi", Zuo komentari)

5. Kultivirat sebe ne tražeći greške u drugima. ("II godina, knjiga vojvode Min", Zuo komentari)

6. U knjigama Zhou se tvrdi: "Veliko nebo nema naklonosti. Ono pomaže samo one koji imaju vrlinu. Kao i: "Nije proso onaj koji širi miris; blistava vrlina je ta koja se širi nadugo i naširoko." ("V godina, knjiga vojvode Xi", Zuo komentari)

7. Oni koji su puni vrlina će biti blagoslovljeni i njih će božanstva zaštititi. ("V godina, knjiga vojvode Xi", Zuo komentari)

8. Vrlina je cjelovita, što je nešto jako široko. Ona je široka kao Nebo koje sve obuhvata, i kao sve ono što podržava zemlju. ("XXIX godina, knjiga vojvode Xiang", Zuo komentari)

9. Riječi uzvišenog čovjeka su istinite i podržane dokazima. ("VIII godina, knjiga vojvode Zhao", Zuo komentari)

10. Ja ne obmanjujem tebe; ti ne varaš mene. ("XV godina, knjiga vojvode Xuan", Zuo komentari)

11. Mnogim nepravednim djelima, osoba će sama sebi donijeti uništenje. ("I godina, knjiga vojvode Yin", Zuo komentari)