Falun Dafa Minghui.org

Slika: Nada u spasenje

(Minghui.org)

Stojeći u polju, majka i njezina kći su od Falun Gong praktikanta upravo primile materijale za objašnjavanje istine. Dok majka pažljivo čita materijale, djevojčica drži papirnati lotosov cvijet i promatra kako praktikant odlazi.