Falun Dafa Minghui.org

Karikatura: Jiang "zla sila" proizvodi teror u ljudskom svijetu

(Minghui.org)

(Napomene:

Snimatelj iz CCTV-a: Da, uložiti ćemo velike napore u provođenju propagande kako bi oklevetali Falun Gong.

Čovjek u uniformi s cigaretom: Koristit ćemo politiku "Tri eliminacije". [Napomena: fizički, mentalno i financijski eliminirati Falun Dafa]

Na papiru u njegovoj ruci je napisano: Recite "Uredu 610": Nema zakona u vezi Falun Gonga. Pošaljite one koji su odbili da se reformiraju u radni logor. Ako su pretučeni do smrti, službeno su proglašeni kao samoubojstvo.)