Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Priča o Sun Simiaou: Medicina, kultivacija i vrlina (4. deo)

(Minghui.org)

Nastavak 3. dela

U vremenima siromaštva i teškoća, Sun Simiao je uvek održavao svoju vrlinu i držao se svojih principa. Na ovaj način je dostigao prosvetljenje i jasnoću. Takođe je uvek praktikovao dobrotu, što je uvek vodilo do pozitivnih ishoda.

Slediti nebeske zakone i negovati vrlinu

Čuveni naučnici, poput Song Dživen, Meng Šen i Lu Džaolin su cenili Suna i tretirali ga kao svog Učitelja. Lu, slavni pesnik iz Tang dinastije, od Suna je učio o samo-unapređenju, astronomiji, medicini. Lu ga je upitao: „Kad veliki lekari leče bolest, kako to funkcioniše?“

Sun je rekao: „Osoba koja dobro sledi nebeske zakone mora uključiti u to zemaljske poslove. Neko ko shvata ljudsko telo, takođe mora slediti nebeske zakone. Četiri godišnja doba i pet elemenata stalno se smenjuju u ciklusima. Nebeski zakoni imaju razne manifestacije: harmoniju kao kišu, gnev kao vetar, kondenzaciju kao mraz ili maglu, i prikazanje kao dugu.

„Na sličan način, ljudsko biće ima četiri uda i pet unutrašnjih organa. Telo se kreće danju, a odmara noću, unoseći u sebe esenciju i energiju, izbacujući otpadne materije. Tako funkcioniše ljudsko telo. Mi govorimo o jinu i jangu. Zapravo, ljudsko telo funkcioniše na sličan način kao nebo, i ta dva su povezana. Jin i jang ljudskog tela su suštinski isti kao oni u prirodi. Kad je ljudsko telo van balansa, na površini će se javiti simptomi abnormalnosti, a koreniti uzrok je unutar tela.

„Isto je sa nebom i zemljom. Kad zvezde skrenu s puta, pokret sunca i meseca je nekoordinisan i tada će se desiti klimatske promene i reke će možda presušiti. Ovo je posledica skretanja u odnosu na nebeske zakone.

„Prema tome, kad dobar lekar leči pacijente, on iskopava travama i spašava iglama; kad prorok pomaže svetu, on vodi s vrlinom i asistira u državnim pitanjima, tako da se sve vrati na pravi put i nebeskim zakonima. Znači da se fizički problem može ublažiti, a prirodne nepogode se mogu sprečiti. Veliki lekar leči bolest pre nego što ona nastane; prosečan lekar leči bolest uoči njenog nastanka, loš lekar leči bolest kad se pojavi.“

Takođe je istakao: „Dobar lekar pomaže svetu i spašava ljude ne tražeći novac i slavu. On nastupa odlučno i obraća pažnju na detalje. Njegov um ima mudrost i fleksibilnost, dok su njegovi maniri ispravni. On ostaje nepromenjen kad se susretne s materijalnim dobitkom, i nema za čim žaliti jer održava dobro vladanje.“

Sun je smatrao da je vrlina najvažnija stvar kod lekara. Rekao je da motiv za učenje medicine treba da bude čist. Treba imati visok moralni nivo i verovati da je „ljudski život najvažniji“ i „imati odlučnost da se spasu ljudi i da se pomogne ljudima“. U članku „Veliki lekar je posvećen i iskren“, Sun je napisao:

„Kad veliki lekar leči bolest, on mora ostati miran i odlučan, bez želja i težnji. On se zavetuje da će spašavati sve ljude s velikom milošću, bez obzira na njihov društveni status, bogatstvo, starost, profesiju, imetak, prijateljstvo, rasu i pamet. Znači da sve treba tretirati na jednak način, kao svoje najbliže članove porodice.“

Takođe je napisao: „Ljudski život je dragocen i vredi hiljadu zlatnika. Ako se život može spasiti receptom, zasluge prevazilaze cenu.“ Njegove knjige su zato uvek imale reč „zlatnik“ u naslovu. Takođe je dao primer tako što je postavljao recepte za lečenje uobičajenih bolesti na stablo blizu njegove kuće. Na ovaj način, ljudi su besplatno mogli da dobiju terapiju.

Na osnovu jedinstva neba, zemlje i čovečanstva, Sun je naglasio da osoba treba da se kultiviše i neguje vrlinu. Kad ga je jedan učenik upitao kako se treba kultivisati i popravljati karakter, Sun odgovori: „Nebo ima uspone i padove, a čovek ima loše i dobre trenutke. Ako osoba nije oprezna, njoj se ne može pomoći. Znači da gradnja karaktera počinje od opreza. Oprez ima koren u strahu. Bez straha, učenik će obraćati manje pažnje na ispravnost, seljak možda neće marljivo obrađivati zemlju, radnik će možda zapostavljati svoj posao, trgovac možda neće dobro trgovati, sin možda neće slušati oca, službenik možda neće ispunjavati svoju dužnost, otac možda neće brinuti o detetu, oficir neće obavljati svoje zadatke, a kralj možda neće dobro vladati zemljom. Prema tome, čovek se plaši Taoa, neba, zatim svog okruženja, ljudi i sebe.“

Sun je smatrao da osoba mora slediti nebeske zakone, odgajati vrlinu i skupljati dobrotu, i čineći to imaće milostivo srce i biće blagoslovena zdravljem i dugovečnošću. S milostivim umom, neće imati spoljnih ni unutrašnjih bolesti. Ako joj um nije dobronameran, čak ni najbolji lekovi ne mogu garantovati dugovečnost. Ako neko počini dela koja su protiv nebeskih principa, nema leka koji će pomoći. Zato je najvažnije kultivisati se.

Istorija i proročanstvo

Vei Džengu, kancelaru u doba Tang dinastije, jednom je naređeno da radi sa drugim dvorskim činovnicima na sastavljanju knjiga o istoriji severnih i južnih dinastija (posebno Liang, Čen, Severna Či i Severna Džou), kao i Sui dinastije, koja se protezala na preko 100 godina. Da bi izbegao greške, on je puno puta konsultovao Suna. Sun mu je pričao detalje, kao da mu se istorija odvija pred očima. Ljudi koji su znali za ovo su bili impresionirani.

Sun Čuje, jedan od visokih činovnika u dinastiji, jednom mu je došao u posetu s pet sinova. Sun Simiao je predskazao da će najpre Sun Jun postati prestižan, dok će Sun Ju biti priznat kasnije. Sun Ting će imati najviši čin, ali će imati problema zbog svoje vojne moći. Sve što je predskazao se kasnije desilo.

Lu Čičing, prinčev ađutant, upitao je Sun Simiaoa nešto dok je bio mlad. „Za 50 godina ćeš dobiti plemićku titulu i moj unuk će raditi za tebe. Imaj samo-poštovanja,“ Sun reče.

Lu je kasnije postao gubernator u Šudžou, dok je Sunov unuk Sun Pu bio magistrat okruga Šia, pod njim. Kad je ovo rekao, Sun je već znao sudbinu svog unuka Sun Pua, koji još nije bio ni rođen.

Dobro poznavajući prošlost i budućnost, Sun je imao veliko zanimanje za Tao i celog života se kultivisao. Takođe je bio dobar u astrologiji i predskazivanju i desili su mu se mnogi čudesni incidenti. Car Taizong iz Tang dinastije jednom ga je pohvalio:

„Dok utabavaš put, ti si veliki majstor medicine. Pomažući božanskim bićima, balansiraš jin i jang četiri godišnja doba. Vodeći zmajeve i podučavajući tigrove ti pomažeš onima u nevolji i spašavaš one koji su ugroženi. Velik i veličanstven, ti si primer koji će slediti stotine generacija.“

Dobiti Tao i vratiti se svom poreklu

Sun je uzdisao razočaran gledajući ljude kako jure za slavom i kako prevarama i silom stiču bogatstvo, budući da pohlepa i udovoljavanje sebi vode ka uništenju. Znao je da se odgajanjem vrline, bez težnje, stiču blagoslovi i dugovečnost.

Objasnio je da osoba ima tri dara kad se rodi: jing (esenciju), či, i šen (duh). Ova tri dara rade zajedno da oforme višeslojnu zaštitu protiv spoljnog zla, održavajući život čoveka. Među njima, juen šen (glavni duh) dolazi od boga i istinski dominira osobom. Stoga juen šen ima božanski karakter svetosti, čistote i dobrote. Pored toga, nivo juen šen je najviši, njegove čestice su najmikroskopskije, njegova energija je najmoćnija i daje najviše zaštite ljudskom životu.

Uprkos svom božanskom poreklu i moći, karma obuzdava juen šen, pored misli o sebičnosti i lošim delima. U ishodu, juen šen postaje nesposobna da sasvim zaštiti život osobe. Ako osoba neguje vrlinu i uklanja rđave misli poput sebičnosti, zavisti i borbenog mentaliteta, manifestovaće se velika snaga juen šen, koja će zaštiti život osobe. Stoga, negovanje vrline može pojačati sposobnosti juen šen više od bilo kog leka.

Sledeći korak za unapređenje zdravlja je praksa kultivacije, koja ima viši standard i zahteva od osobe da još više neguje vrlinu. Sun je na kraju postao prosvetljeno biće.

Jednog dana tokom prve godine Yongčun perioda Tang dinastije (682 BC), Sun se rano probudio, okupao se, seo uspravno i lepo se obukao. Malo pošto je rekao svojoj porodici da „će biti uznesen na mesto ništavila i služiti u božanskoj zemlji,” prestao je da diše. Ali njegov izgled se nije promenio čak ni posle mesec dana. Dok je njegova porodica polagala njegovo telo u kovčeg, bio je lagan kao pero. To je zato što je njegovo istinsko telo uzneseno na nebo u procesu ši jie (nestanak tela) kao što je objašnjeno u Yun Ji Qi Qian, taoističkoj knjizi iz Song dinastije.

U prošlosti su postojala dva osnovna načina da se dobije Tao i okonča kultivacija. Prvi je bio bai ri fei šeng, ili uzdizanje tela usred bela dana, što je izveo Huang Di, ili Veliki žuti car, dok je jahao na zmaju; drugi je ši jie, koji je Sun Simiao izveo kad se njegovo pravo telo uznelo na nebo.