Falun Dafa Minghui.org

Eliminiranje nedostataka unutar grupe za učenje Fa

(Minghui.org)

Nakon što sam se preselio u novi dom, ja i jedna praktikantica predložili smo da formiramo grupu za učenje Fa kod nje. Složili smo se. Bili smo vrlo bliski, ali nakon nekog vremena smo se sukobili.

Kad smo jednog poslijepodneva završili s učenjem Fa, rekao sam: "Uvijek sam koristio pojas kako bih mogao sjediti u položaju punog lotosa, pokazujući stav prekriženih nogu." Ona je ljutito rekla da nisam bio marljiv. Zatim je spomenula probleme koje sam imao prije mnogo godina. Na kraju je rekla da sam je provocirao, kad je bila loše raspoložena.

Razmišljao sam o Učiteljevom učenju:

"Bit ćeš doveden do toga da otpustiš sve vezanosti koje obični ljudi ne mogu otpustiti. Sve dok ih imaš, one moraju biti otklonjene u različitim okruženjima. Bit ćeš pušten da posrneš, da bi prepoznao Tao. Na ovaj način osoba prolazi kroz kultivaciju." (4. Lekcija, Zhuan Falun)

Bio sam zanesen pretjeranim oduševljenjem i došao sam do ove spoznaje tek kad me je ta praktikantica optužila. Ona se je ispričala i rekla: "Oprosti, danas sam te vrlo jako kritizirala." Rekao sam joj da nema problema.

Na putu kući, loše misli su mi se pojavile u umu i pokušao sam pronaći izgovore. Rekao sam sebi da moram potisnuti te misli.

Sjetio sam se Učiteljevog Fa:

"Nemoj se raspravljati kad se ljudi prepiru s tobom
Kultivacija je gledanje unutar sebe za razlogom
Željeti objasniti samo hrani vezanost
Širina uma, nevezanost, donosi pravi uvid" ("Nemoj se raspravljati" iz Hong Yin III)

"Kao kultivator
Osoba uvijek gleda vlastite greške
To je najučinkovitiji Put rješavanja vezanosti
Ne postoji način da se preskoče iskušenja, velika ili mala
[Tijekom konflikta, ako se možeš sjetiti:]
"On je u pravu,
a ja sam u krivu,"
O čemu se ima raspravljati? ("Tko je u pravu, tko je u krivu" iz Hong Yin III)

Shvatio sam da su sve prepirke u vezi načela u ljudskom svijetu. Ona je trpjela bol, a ja sam bio oduševljen. Također bih trebao osjetiti bol kolege praktikanta.

U sljedećih nekoliko dana, želio sam učiti sam kod kuće, kako ne bi došlo do sukoba. Međutim, nisam se slagao s predodžbom, jer je ona htjela da se odreknem okruženja za grupno učenje. Pomislio sam: "Ti nas želiš razdvojiti. Neću te slušati. Ići ću."

Kad sam otišao sljedeći tjedan, ona me je pozdravila na ulazu u zgradu. Rekla je da je sišla da iznese smeće i odlučila me čekati. Potpuno sam razumio. Nasmiješio sam se i zajedno smo otišli gore.

Drugi put kad sam išao na grupno učenje, nitko mi se nije javio nakon što sam tri puta pozvonio na vratima. Razmišljao sam o tome da se vratim kući - možda ju je nešto spriječilo. Ali moja loša sjećanja u vezi nje, su mi pala na pamet. Sjetio sam se prizora od prije deset godina, kada smo se dogovorili da se sastanemo i zajedno dijelimo letke za objašnjenje istine, ali tada je počela kiša. Na autobusnoj stanici čekao sam više od pola sata. Sukob se pojavio da nas razdvoji. Ali ja sam odbacio ove negativne misli.

Dok sam se vozio autobusom kući, čuo sam kako vozač govori djevojci da ponovno skenira svoju voznu karticu. Vratila se, ponovno skenirala karticu i otišla na sredinu autobusa. Vozač joj je opet rekao da ponovno skenira karticu. Izgledalo je kao da ga djevojka nije čula. Kad su joj drugi oko nje rekli da ponovno skenira karticu, vratila se i ponovno je skenirala. Nesporazum je riješen kad smo vidjeli da ona ima karticu za invalide - bila je gluha. Shvatio sam, da me Učitelj navodi da svjedočim ovom prizoru kako bi mi pomogao ukloniti sumnju i ljutnju uzrokovanu postupcima drugih. Također mi je ovo pomoglo da budem velikodušniji i strpljiviji.

Idući tjedan sam opet otišao u dom kolegice praktikantice. Pitala je: "Da li ti se nešto dogodilo prošli tjedan? Nisi došao." Kad sam joj rekao da sam tri puta pozvonio, izgledala je zbunjeno.

Poslije se to opet dogodilo: nitko nije odgovorio na zvono. Naučio sam lekciju i zamolio gospođu, koja se u to vrijeme spuštala niz stepenice da mi pomogne provući karticu. Rekla je da se njezin dom nalazi na 14. katu i da će me lift dovesti samo na taj kat. Rekao sam da je to u redu i popeo se stubama ostatak puta do 29. kata. Pokucao sam na njena vrata, ali nitko mi nije odgovorio. Pomislio sam da nije kod kuće i sišao sam dolje.

Izvan zgrade ugledao sam drugu praktikanticu koja je živjela u blizini. Uznemireno je gledala oko sebe. Kad me vidjela, prišla mi je i ispričala se što kasni 10 minuta. Pokazalo se da je domaćica grupe za učenje Fa, morala otići da pomogne svom ocu, a ona je ostavila karticu za vrata i ključ od kuće za mene, u stanu te praktikantice, tako da ne bih dolazio uzalud.

Pošli smo gore da učimo Fa. Vidio sam da je domaćica stavila Dafa knjigu u limenu kutiju i ostavila mali budilnik pokraj nje. Bila je vrlo pažljiva. Baš kao i prije, bio sam zahvalan i divio se praktikantici na stvaranju okruženja za učenje Fa. Da sam se vratio kući, nakon što nitko nije otvorio vrata kad sam pozvonio, izgubio bih priliku da razumijem više toga o praktikantici.

Učitelj je rekao:

"Nadam se da svi cenite sebe, cenite druge, i cenite sredinu koju imate." ("Šta je učenik Dafe" iz (Predavanje Fa na konferenciji XI)

Ovdje želim podsjetiti kolege praktikante: Ne dopuštajte vanjskim smetnjama da stvaraju jaz između nas. Lakše je riješiti probleme nego vezati čvor. Kao što je Učitelj rekao: " To je isto kao kada se ova šaka pruža van—jaka je kada su svi stisnuti zajedno." (Fa predavanje na Međunarodnoj Fa konferenciji šireg područja New Yorka 2009.)

Neka međusobno dobro surađujemo, kako bismo pomogli Učitelju da spasi više ljudi.