Falun Dafa Minghui.org

Ne bismo trebali projicirati vlastite nedostatke na praktikante zaglavljene u nevoljama

(Minghui.org)

Ponekad praktikanti ne mogu prebroditi nevolje. Neki mogu razviti simptome bolesti ili pokazati abnormalno ponašanje. Ostali mogu imati nesreće ili se ozlijediti. Drugi pak doživljavaju obiteljske nevolje iz kojih im je teško izvući se. Shvatio sam da, bez obzira kako se manifestiraju, ove nevolje su uzrokovane prikrivenim uzrocima.

Učitelj Li je rekao:

„A događa se upravo to da kozmos prolazi kroz Fa-ispravljanje. [Što se događa u] ljudskom svijetu je jednostavno kako bića na nižim razinama postupaju kada su golema kozmička tijela pod utjecajem Fa-ispravljanja. Što bi ljudska bića uopće mogla učiniti bogovima? Da ne postoje nikakvi vanjski faktori, da li bi se ljudi usudili učiniti nešto bogovima? Način na koji se ljudsko društvo razvija je samo rezultat kontroliranja stvari od strane bića na visokoj razini.“ „U Fa-ispravljanju vaše misli moraju biti ispravne, a ne ljudske“ iz Bitno za marljiv napredak III

Želim podijeliti moja nedavna iskustva.

Ponašanje gđe Liu postalo je neobično i ostali praktikanti su rekli da je s njom sve teže surađivati. Često se žalila da su joj osjećaji povrijeđeni. Voditeljica projekta me nazvala i zamolila da joj kažem da napusti projekt jer njeno ponašanje uzrokuje smetnje.

Noć prije sam sanjao da je osoba pala s litice i umrla. Konop za koji se držala iznenada je puknuo. Osjetio sam da su faktori koji su je progonili uzrok njezinog ponašanja. Rekao sam voditeljici projekta: „Dopustite mi da prvo s njom razgovaram.“

Kad sam razgovarao s njom, imali smo poteškoća da otvoreno podijelimo iskustva. Faktori koji su utjecali na nju počeli su i meni ometati pa sam se uznemirio. Bilo mi je teško biti dobrodušan. Tada sam shvatio da sam gledao prema van i da sam je krivio - znao sam da se trebam preispitati.

Kad sam pogledao unutar sebe, osjetio sam da je njezino ponašanje odraz mog kultivacijskog stanja. Kad sam vidio vlastite nedostatke, Učitelj mi je dao još jedan test.

Sljedećeg dana, pomagao sam u drugom projektu i naišao sam na gđu Wang. Prije nekoliko godina rekli su mi da i njeno ponašanje ima ometajući učinak. Sjetio sam se toga kad sam se susreo. Ni ona se nije lijepo ponašala prema meni.

Ne smijemo se poravnati sa starim silama

Shvatio sam da je naš sukob bio posljedica aranžmana starih sila. Bez obzira na sve što je učinila, ona se i dalje kultivirala. Svi pravimo greške. S druge strane, svima nam je dopušteno da ispravimo greške. Stare sile, međutim, koriste naše greške da nas napadnu. Kad sam imao negativne misli o gđi Wang, shvatio sam da se usklađujem sa starim silama. Tada sam eliminirao sve negativne predodžbe koje sam imao o njoj.

Bez obzira na tuđa viđenja o gđi Wang, znao sam da moram promijeniti vlastiti način razmišljanja. Možda više nikada neću imati drugu priliku komunicirati s njom. Misli praktikanata nose energiju. S toliko negativnih misli koje se gomilaju i pritišću je, ona bi se mogla ponašati upravo u skladu s tim mislima koje drugi o njoj gaje.

Sljedeći put kad sam vidio gđu Wang, uspio sam održati miran način razmišljanja, umjesto da je osuđujem. Možda je osjetila moju promjenu, istovremeno sam osjećao toplinu i bio sam okružen miroljubivim energetskim poljem.

Kasnije, kad sam ponovno sreo gđu Liu, rekao sam: „Hvala što ste mi pomogli! Pomogli ste mi da preispitam vlastito ponašanje. Ako sam vam posljednji put nanio tugu, bila je to moja krivica. Suze su joj potekle i zahvalila mi se.

I drugi praktikanti su također dobrovoljno pomogli gđi Liu. Neki su s njom učili Fa, a neki su joj pomagali u poslovima. Njeno lice sada sija i ona je opet u mogućnosti da doprinosi projektu.

Tijekom procesa, nisam uradio ništa posebno osim što sam kultivirao samoga sebe.

Drugi praktikant, gđa Zhang, razvila je simptome karme bolesti i prevezena je u bolnicu na hitno liječenje. Nekoliko praktikanata je odlučilo otići s njom. Vrijeme je prolazilo, ali ona nije pokazivala nikakve znakove poboljšanja. Ostali praktikanti su morali izvršavati svoje dužnosti i, na kraju su je prestali posjećivati. Kasnije je otpuštena iz bolnice.

Otišao sam kod nje kako bih učio Fa s njom svake večeri. Kad sam joj pomogao ukazati na propuste, shvatio sam da sam ja taj koji treba više učiti Fa. U tom je procesu moja demonska priroda bila je također razotkrivena .

Otišao sam iz grada kako bih promovirao Shen Yun i rekao sam gđi Zhang, „Nastavimo s našim Fa-učenjem.“ Jednog dana kad me nazvala, nedostajalo joj je daha. Nagovijestila mi je je da je razmišljala o odlasku u bolnicu. Rekao sam da sve ovisi o njoj. Poslije sam se pitao treba li se ona i dalje kultivirati u stanju u kojem se trenutno nalazi.

U to vrijeme mnogi praktikanti su već bili odustali od nje. Pomislio sam da ne bih trebao priznavati te predodžbe, već slati ispravne misli kako bih eliminirao ometajuće faktore koji stoje iza nje.

Kad sam je nazvao sljedeći dan, bilo je kao da se ništa nije dogodilo. Čak je pitala: „Zašto ste me zvali tako rano?“

Odjednom sam se prosvijetlio. Ovo je bio test za mene. Kultivacija je uistinu zadivljujuća. Svaka naša misao i radnja su bitni i dovode do promjena u nama. Učitelj je rekao:

„Kultivacija govori o ljudskom umu, o promjeni načina razmišljanja. Koliko god da su vaše misli čiste, to je vaš status dostignuća. “ „Podučavanje Fa i odgovaranje na pitanja u Zhengzhou“ u Zhuan Falun Fajie

Moje shvaćanje vezano za praktikanate zaglavljene u nevoljama je da na njih ne smijemo projicirati vlastite nedostatke. Trebali bismo to iskoristiti kao priliku da umjesto toga pogledamo prema unutra. Moramo slati ispravne misli kako bismo uklonili naše skrivene vezanosti, trebamo učiti Fa s njima i postupati s njima isto kao i prema svima drugima. To ne samo da pokazuje da nam je stalo, nego im može pomoći i da se prestanu fokusirati na svoje nevolje.

Budući da pomažemo spasiti živa bića iz dobrodušnosti, zašto ne možemo imati dobrodušnost prema kolegama praktikantima? Ovo ujedno potvrđuje veličanstvenost Dafa.