Falun Dafa Minghui.org

“Koliko učenika Dafe može uspeti u kultivaciji?”

(Minghui.org)

Ja sam učenik Falun Dafe koji se kultiviše sa otvorenim nebeskim okom. Sledi prizor koji sam video u drugoj dimenziji dok sam slao ispravne misli 7. decembra, 2019. U toj dimenziji, Učitelj mi je zatražio da napišem o onom što sam video.

Nisam obrazovan i možda neću umeti dobro da se izrazim. Ali ovaj članak pišem iz srca, dok plačem. Nadam se da će ovo upozoriti kolege praktikante da ne smeju popuštati. Možda se čini da smo u beznadežnoj situaciji, ali što beznadežnije izgleda, bliži smo pronalasku nade i svetlu na kraju tunela.

U drugoj dimenziji sam video Učitelja, koji je sedeo na ogromnom rotirajućem točku, i izgledao je vrlo žalostan i ozbiljan. Kosa mu je bila duga, seda. Sa suzama u očima, Učitelj je posmatrao kultivaciona stanja učenika Dafe u ljudskom svetu.

Zaplakao sam.

Učitelj me je pogledao i poslao poruku u moj um: „Koliko učenika Dafe može uspeti u kultivaciji? Zašto ne nastavljate napredovati? Učitelj se brine. Učenici Dafe ne smeju biti preokupirani stanjem ovog ljudskog sveta i popuštati. Moraju se dobro kultivisati. Fa-ispravljanje bi se svakog časa moglo okončati.“

Mi, praktikanti, prošli smo dugo, naporno putovanje i prebrodili smo dve decenije progona.

U „Kanadskoj Fa konferenciji“ Učitelj je napisao:

“Stare sile nikada nisu namjeravale da Dafa preživi zlo koje su skovale vatrom i krvlju. Ipak, snagom vašeg uvjerenja, uz pomoć svetih zavjeta koji su vas doveli na ovu zemlju, uz pomoć ličnih veza i sudbinskih spona koje ste uspostavili tokom mnogih života, uz pomoć vašeg racionalnog razumijevanje Dafa, uz pomoć ispravnih misli koje vam je dao Dafa, uz Fa koji vas je štitio do kraja i uz pomoć Fa moći, vi ste uspjeli!”

“Uradite dobro ono što je još preostalo da se uradi i krenite ka budućnosti kultivacijskim putovanjem u kojem nema žaljenja. Želim vam puno prosvjetljenja i uspjeha!”

Drage kolege praktikanti, razumemo li učenja Učitelja? Moramo se dobro kultivisati. Neće ići ako smo samo fascinirani novim otkrićima i člancima Učitelja, a razočarani smo kad nam se učini da ništa novo nije rečeno.

“Više učiti Fa“ je nešto što se ponavlja i što Učitelj naglašava od jednog do drugog članka. Biće testova, čak i pri kraju naše kultivacije. Moramo imati vere u Učitelja i više učiti Fa, i ići poslednjom etapom putovanja sa ispravnim mislima. Treba više da šaljemo ispravne misli i to dobro da radimo. Sopstvena kultivacija, spašavanje živih bića i ispunjavanje misije učenika Dafe su stvari od najvišeg prioriteta. Ne smemo izneveriti Učitelja.

Posebno, vi učenici iz Čangčuna, Učitelj polaže velike nade u vas. Molim vas, nemojte ga razočarati. Moramo dobro ići ostatak putovanja, što od nas zahteva da se kultivišemo dobro i nastavimo dalje sa ispravnim mislima i ispravnim delima, bez straha. Sve je test.

Učitelj nam je rekao:

„Samo ako ostanete nedirnuti, moći ćete da savladate sve situacije.” (“Predavanje Fa na Fa-konferenciji u Kanadi 2005”, Predavanje Fa na konferenciji 5)

Dok se kultivišemo ka višim nivoima, put postaje sve uži, kao piramida. Svaka naša pojedina misao mora biti na liniji s Fa. Treba da pazimo na kultivaciju govora i eliminisanje ljudskih predstava. Svaka vezanost bi nas mogla sprečiti da dostignemo više nivoe. Pazite!

Šaljući ispravne misli, ugledao sam Đijang Cemina i njegove sledbenike koji se spremaju da pobegnu, budući da će stvar uskoro biti svršena. Prosvetlio sam se u to da je Učiteljev Fa prodro do ljudskog sveta, i dok šaljemo ispravne misli, treba da ciljamo takođe na one koji su umešani u progon i uzimanje organa učenika Dafe, i da treba da navedemo progonitelje na svim nivoima vlasti, od Centralnog Komiteta Komunističke partije do lokalnih službi, da se suoče sa karmičkom kaznom.

Prošlo je više od godine otkad je objavljena verzija muzike za vežbe za 2018. Koliko nas je sledilo Učitelja i radilo drugu vežbu sat vremena? To je prilika koju nam je Učitelj dao da napredujemo. Učitelj je rekao da “u teškoći treba da pronađemo radost” (“Čeličenje volje” iz Hong Yin) i on je puno propatio radi nas.

Želim da završim svoje iskustvo stihovima Učitelja:

“Izvan vremena i prostora snažno ispravljam Fa
Unatoč ogromnim nedaćama moja volja nikad ne klone
Usred zaluđenog zla, nikad ne gubim svoj put
Eliminiranje zla vidim kao brisanje prašine
Kada učenici ispravno hodaju putem Dafa
Njihovo svjetlo obasjava svijet,
potpuno čisteći zlo
Marljivi učenici – šljivini cvjetovi u hladnoći zime
Eoni teškoća su svi bili za ovaj dan”
(“Sve za ovaj dan,” Hong Yin III)