Falun Dafa Minghui.org

Budite dobri prije nego što bude prekasno

(Minghui.org)

Tijekom kineske civilizacije stare 5000 godina, vjera u Nebo i bogove, kao i u principe da će dobro biti nagrađeno dobrim, a zlo biti kažnjeno, bili su duboko ukorijenjeni u srcima kineskog naroda.

Generacijama su drevni ljudi pričali nebrojene priče, kako bi objasnili vezu između uzroka i posljedice. Željeli su podsjetiti ljude, da ne zanemaruju svoju savjest i da ne idu protiv svojih moralnih vrijednosti radi osobne koristi, jer će ih prije ili kasnije Nebo zbog toga kazniti.

U priči u nastavku podsjeća nas se, da nije moguće nakon smrti pokajati svoje grijehe. Važno je cijeniti život koji nam je dan i biti dobar koliko god možemo u svakom trenutku.


Jednom je postojao učenjak koji je oduvijek želio vidjeti duha, ali to nikad nije uspio.

Jedne vedre noći s prekrasnim mjesecom na nebu, učenjak je naredio svome slugi da odnese veliku posudu vina na groblje. Pogledao je uokolo i povikao: „Tako je dosadno piti sam u tako lijepoj noći. Moji prijatelji iz podzemnog svijeta, bi li itko od vas htio doći piti sa mnom?“

Nedugo zatim, čuo je mrmljanje i ugledao u daljini sjenovite duhove. Bilo ih je 13.

U veliku zdjelu je natočio vino i stavio ga između sebe i duhova, koji su se odmah sagnuli da popiju njegovu ponudu. Jednom od njih se to toliko svidjelo, da je zatražio još.

Dok im je točio još vina, učenjak je upitao: „Zašto se ne reinkarnirate?“

Jedan je duh odgovorio: „Oni od nas koji još uvijek imaju dobru karmu reinkarnirati će se, dok će oni koji su krivi za najgore zločine otići u pakao. Od nas 13, četiri se nadaju da će se reinkarnirati kao ljudi, dok ostalih devet to neće moći. Oni će morati platiti za svoja grješna djela u prošlosti.“

„Zašto se ne pokaješ za svoja nedjela, tako da ne moraš ići u pakao?“ - upitao je učenjak.

„Možeš se pokajati samo dok si živ“, rekao je duh. „Ne možeš se pokajati nakon smrti.“

Kad je zdjela postala prazna, učenjak je podignuo zdjelu, kako bi pokazao duhovima da u njoj više nema vina.

Dok su duhovi počeli da se teturajući udaljavaju, jedan od njih se okrenuo i rekao: „Kao gladni duhovi, mi nemamo ništa i ne možemo ti platiti vino, koje si nam ljubazno ponudio. Mogu ti samo dati ljubazno upozorenje: 'Pokajanje djeluje samo dok si živ.'“ Tada je i on nestao.