Falun Dafa Minghui.org

Moje nedavno razumevanje vere u Učitelja i učenja

(Minghui.org)

Uprkos žestokom progonu koji je pokrenut u julu 1999., imao sam jake ispravne misli i nisam imao strah. Da bi ispravio nepravdu i sprečio ljude da budu prevareni, delio sam svaki dan materijale za objašnjavanje istine.

Kako se moja situacija poboljšavala, razvio sam vezanost za komfor i popustio u kultivaciji. Uvideo sam da učim Fa i objašnjavam istinu kao da izvršavam zadatak. Kada bih imao flajere, onda bih delio. Ako ne, čekao bih, ali u stvari nisam ih želeo dobiti. Mislio sam da radim tri stvari i da sam marljiv.

Izbijanje KPK virusa je označilo novu fazu u Fa ispravljanju. Dostupne su brošure za objašnjavanje istine koje imaju dublji sadržaj. Osećam hitnost kultivisati sebe dobro i nuditi spasenje živim bićima. Mnogi praktikanti uzimaju i po 100 brošura i dele ih na različite načine. Neke brošure stave u korpu na biciklu, a neke na vratima od auta. Uvek delim brošure po kućama. Ponekada sam mislio da je to previše naporno i bilo mi je lakše stavljati ih u korpe na biciklima.

Uvek je nedostajalo objašnjavanje istine u selima, jer je malo praktikanata živelo tamo. Koliko znam, ljudi u nekim selima godinama nisu dobili brošure za objašnjavanje istine. Nismo ispunili ono što je Učitelj od nas tražio u svojoj pesmi,

,,Svijest o Dafa se širi do svake kuće.” (Hong Yin III)

Učenici Dafe slede Učitelja u ispravljanju Fa više od 20 godina i mi smo ostarili. U poređenju sa praktikantima, relativno sam mlad i još uvek mogu trčati i penjati se brdima. Smatram da bi trebao da nastavim deliti materijale za objašnjavanje istine sa istom hitnošću kojom sam radio godinama.

Pre nekoliko godina, sa praktikantom sam delio brošure u mestu u kojem nismo pre bili. Svako selo je sada pod video nadzorom. Psi su glasno lajali. Malo sam oklevao. Imao sam neispravne misli: ,,Više neću ići u sela.”

Dok sam razmišljao o sebi, shvatio sam da su moje neispravne misli došle od straha. Čega sam se plašio? Našao sam da je koren mog straha bio nepoverenje u Učitelja i Dafu. Materijali za objašnjavanje istine nose moju energiju, bilo pozitivnu ili negativnu. Ako mi nedostaje vera u Učitelja i Dafu, kako mogu širiti bilo kakvu pozitivnu poruku ili navesti ljude da veruju u Učitelja ili Dafu? Nisam ili ugrozio naše Fa ispravljanje?

Učitelj nam je rekao:

,,Nisam li vam ranije rekao da svaki od vas, učenika Dafe, ima osam vrsta Nebeskih čuvara Fa, koji vas štite?” (Turneja predavanja Fa po Severnoj Americi)

,, Moj fašen će vas čuvati dok god sami ne budete u stanju da se čuvate...” (Džuan Falun)

,,Naša Falun Dafa zaštitiće učenike od skretanja. Kako ih štiti? Ako si pravi kultivator, falun te čuva. Moji koreni su duboko usađeni u univerzum i ako bi neko mogao da ti naudi, naudio bi i meni. Prosto rečeno, taj bi mogao nauditi celom univerzumu.” (Džuan Falun)

Kad ljudi ne slušaju moje objašnjavanje istine ili nisu voljni napustiti Komunističku organizaciju, u stvari to je posledica nedostatka vere u Učitelja i Dafu. Kada se trudim da prikrijem svoje ljudske predstave i strah, ili pokušavam da objasnim istinu na ,,siguran” način, ljudi ne žele da prihvate moje reči. Njihov odgovor je u stvari odraz mog nedostatka iskrenosti, saosećajnosti i vere.

Učitelj nas je upozorio:

,,Svaki učenik Dafe koji nije bio marljiv, ili koji je sklon tome da čini ekstremne [i kontraproduktivne] stvari, treba smesta da se koriguje, i iskreno uči Fa i radi na sebi, jer takvi su u velikom riziku.” (Ostanite racionalni)

Kada sam pročitao šta je Učitelj rekao, nisam sebe svrstao u kategoriju ,,nije marljiv”. Ali nakon što sam pogledao unutra, shvatio sam da sam prikrio strah pod izgovorom racionalnosti i mudrosti. Moji napori u objašnjavanje istine su bili polusvesni. To je jednako varanju sebe.

Nakon što sam shvatio koliko je ovo ozbiljno i opasno, odlučio sam da otklonim svoj nedostatak vere, dezintegrišem ga i ispravim. Praktikanti, podsetimo jedni druge da pogledamo unutra i vidimo da li bezuslovno verujemo u Učitelja i Dafu.