Falun Dafa Minghui.org

Budite pažljivi kad dijelite iskustva o kultiviranju na društvenim mrežama

(Minghui.org)

Sve više i više praktikanata, posebno mladih praktikanata, rado raspravlja o svojim iskustvima kultiviranja na platformama društvenih mreža, objavljujući svoje stavove o drugim praktikantima kao i cijeloj kultivacijskoj grupi, „lajkajući“ objave i ostavljajući komentare. Neki čak imaju vlastitu bazu obožavatelja te ih drugi praktikanti slijede. Neki koriste uobražene ili napadne tonove u komentiranju unutarnjih pitanja pojedine skupine praktikanata. Također kritiziraju i ismijavaju kolege praktikante koji imaju drukčija mišljenja, ne obazirući se na to da i oni koji ne prakticiraju mogu čitati naše objave.

Želio bih podijeliti svoja razmišljanja s kolegama praktikantima, a također bih želio usmjeriti pažnju kolega praktikanata na ovo pitanje. Nadam se da ćemo svi više vremena provesti čitajući Fa i kultivirati sebe, umjesto da dijelimo objave i komuniciramo javno na platformama društvenih mreža. Naši negativni komentari o drugim praktikantima i njihovim kultivacijskim stanjima, mogu imati negativan utjecaj na one koji ne prakticiraju. Pored toga, naša je odgovornost čuvati okruženje kultivacije Falun Dafa praktikanata. Ako naši praktikanti imaju dobra razmišljanja ili ideje, trebali bismo ih dijeliti na web stranici Minghui, kao i tijekom grupnog učenja Fa, što su oblici kultivacije koje nam je Učitelj dao.

Učitelj je rekao:

„Takođe, tokom kultivacije, svi ste došli do saznanja da je ova naša sredina veoma dobra. Na punktovima za vežbanje svako može da otvori svoje srce i slobodno da kaže šta želi. Ovo nije moguće nigde drugde u društvu ljudi. Zato svaki učenik, kad dođe na punkt za vežbu, može da oseti da je ušao u čistu zemlju i kročio na mesto koje je najsvetije. Svi ljudi brinu o drugim ljudima na način „ako ti budeš brinuo o meni, ja ću o tebi.“ Ovo se ne može naći ni u jednom drugom ljudskom okruženju. Zašto može da bude ovako? Naprosto, svaki učenik Dafe kultiviše sebe. Jednom kad nastane konflikt, svako traga za sopstvenim nedostacima, gledajući da vidi da li je uzrok tome njegov loš postupak. Svi to znaju da rade, ali neki pojedinci, koji nisu dosledni u učenju Fa, ovo i dalje ne mogu. Pošto sam pomenuo ovaj zaseban problem, moram reći da – a ja sam vam, naravno, to pominjao u brojnim prilikama – kad naiđu na konflikt, svi treba da potraže uzrok najpre u sebi. Ipak, neki ljudi izgleda da nisu u stanju da tragaju unutar sebe, kad naiđu na konflikt. Neki ljudi toga mogu biti svesni, dok neki čak nisu voljni to da razmotre, ili čak potpuno zaboravljaju da su kultivatori. Ja bih rekao da se tu ne postupa dovoljno dobro. Bilo da je to između tebe i drugog učenika, na radnom mestu, ili pod bilo kojim drugim okolnostima u ljudskom društvu, u tim konfliktima među učenicima, ili između učenika i asistenata, ovi ljudi nisu pomislili da razloge treba da potraže u sebi.“ (Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD)

Na temelju mog razumijevanja Učiteljevog Fa, naše kultivacijsko okruženje je čista zemlja, jer kao Dafa učenici uvijek tražimo svoje nedostatke kad se pojave sukobi. Kao što je Učitelj naglasio, ponekad nismo dobro učili Fa i zaboravljamo da smo kultivatori te ne tražimo u sebi kad naiđemo na sukob. Kad vidimo nedostatke drugih praktikanata, trebali bismo pomoći praktikantima tako što ćemo na to ukazati i prihvatiti praktikante sa suosjećanjem i tolerancijom. Ne smijemo kritizirati ili se žaliti, a pogotovo ne javno ih kritizirati na društvenim mrežama. Naše takvo ponašanje, može dovesti do toga da nas nepraktikanti ne razumiju i do gubitka njihove mogućnosti da shvate istinu i da budu spašeni.

Učitelj je također rekao:

„Ja vam često govorim o ovakvim situacijama: Kad su dvoje ljudi u sukobu, oboje treba da potraže razloge u sebi, pitajući se: „Koji je moj problem ovde?“ Svako od njih treba da potraži sopstveni problem. Ako je treća osoba svedok sukoba između to dvoje, ja bih rekao da nije slučajnost što ta treća osoba to vidi, pa i ona takođe treba da promisli: „Zašto sam video sukob između njih? Je li to zato što i dalje imam neke nedostatke?“ Samo tako može valjati. Ipak, uvek kad naletiš na sukob, ti ga guraš drugima, i pronalaziš slabosti i nedostatke u drugima. Nije u redu činiti ovako. Mogli biste proizvesti gubitke dok radite za Dafu, i proizvesti gubitke za Dafu. Niste shvatili da svi vi koristite Dafu i posao za Dafu da opravdate sopstvene nedostatke, ili da prikrijete sopstvene vezanosti. Kad mislite da druga osoba nije postupila kako treba, kad u sebi ne možete da pređete preko toga, treba da razmislite o tome: „Zašto mi ovo ne da mira? Da li on zaista ima problem? Ili se radi o tome da postoji nešto pogrešno duboko u meni?“ Treba pažljivo da razmislite o ovom. Ako vi zaista nemate nikakav problem, a ono što je onaj učinio je zaista problematično, to treba da mu saopštite ljubazno, pa neće dovesti do sukoba. Garantovano. Ako druga osoba nije sposobna da razume, to je onda njen problem. Ono što si ti rekao je rečeno.“ (Predavanje Fa na Fa-konferenciji zapada SAD)

Nadam se da ovaj članak može privući pažnju praktikanata, u vezi pitanja raspravljanja o našem procesu kultivacije, javno na društvenim mrežama. To je ujedno i podsjetnik meni, da ne budem opsjednut mobitelima i društvenim mrežama. Trebao bih provesti više vremena u učenju Fa, u kultivaciji i u činjenju tri stvari dobro. Kad se pojave sukobi, trebao bih slijediti Učiteljevo učenje i tražiti u sebi, da pronađem vlastite nedostatke i istinski se poboljšam. Iskreno se nadam, da će praktikanti ozbiljnije tretirati naše kultivacijsko okruženje i da svi možemo zaštititi naše dragocjeno kultivacijsko okruženje.