Falun Dafa Minghui.org

Moje razumevanje o zadržavanju božanskog stanja

(Minghui.org)

Sinoć, dok sam slao ispravne misli i počeo da koristim božansku moć da eliminišem zlo, momentalno sam ušao u ding. Osetio sam kako ceo svet postaje spokojan i ušao sam u otvoren, prazan prostor. Moje nebesko oko je zatvoreno, ali iako ne mogu da vidim druge dimenzije, biti u stanju dinga je dalo veličanstven osećaj, sasvim izuzetan. Tako divan osećaj. Dugo nisam dostigao takvo stanje. Pomislio sam da takvo mora da je stanje boga.

Prosvetlio sam se da kad ostanem u božanskom stanju, obrasci razmišljanja su sasvim drugačiji. Način kako gledaš na ovaj svet i kako razmišljaš o prolasku kroz tzv. testove takođe biti sasvim drugačije. Nakon izlaska iz stanja dinga, uzeo sam Dafa knjigu da čitam i zapazio sam ovaj deo:

”Bog ne bi obratio nikakvu pozornost onome što ljudsko biće kaže o njemu - ne možeš na njega utjecati. Ne bi ni najmanje pokušao dokučiti kako se to što radiš odnosi na njega. Ne obraća ni malo pažnje, jer ne možeš utjecati na njega. Bogovi mogu kontrolirati ljudski um i navoditi ljude da naprave određene stvari, ali ne obratno. Kako bi ljudska bića ikako mogla utjecati na bogove? Pa ako želite postati božansko biće, ne trebate li vi sami biti takvi? Ne biste li trebali otpustiti te vezanosti? I ne biste li trebali otpustiti te vaše osjećaje koje ljudska bića mogu uzburkati?” “Predavanje Fa u Kanadi, 2006”

Prosvetlio sam se da je ovo način razmišljanja kad ti je srce izvan sveta. Tada čak nemaš koncept prolaska kroz teškoće, pa ti to uopšte neće dirati srce. Nećeš misliti o tome da moraš trpeti onda kad drugi nisu pravedni prema tebi, pa čak ni da ćeš morati da trpiš muke koje su rezultat tvog truda za izdržiš. Jer ćeš na sebe gledati kao na boga i tvoje srce biće nedirnuto. U ovom ključnom trenutku dok pokušavamo da pomognemo Učitelju da ispravi Fa, biti u božanskom stanju nam omogućava da lako pobedimo zlo i iskoristimo svoje božanske moći da prebrodimo teške situacije. Ovo sam duboko doživeo u prošlosti tokom ključnih momenata u pomaganju Učitelju u Fa-ispravljanju.

Kad duže vreme nisam mogao ostati u tom stanju, počinjao sam da se pitam kako bih mogao biti.

Sutradan ujutru sam se probudio da vežbam. Nestao je taj divan osećaj božanstvenosti. Ponovo je zavladao onaj previše „ljudski“ osećaj. Osećaj sam vrtoglavicu i misli mi nisu bile jasne. Oči su mi suzile, a nos curio, dok sam doživljavao tzv. alergiju na polen. Osećao sam se potišteno i od nikuda je došao osećaj nestrpljivosti. Predivno osećanje božanstvenosti koje sam doživeo dan ranije i razumevanje koje sam stekao iz njega izgledali su kao daleko sećanje.

Ali moja želja za kultivacijom me je podsetila: “Moram biti u stanju boga“. Odjednom sam pomislio: „Zašto ne prikažem svoje božanske moći?“ Čitao sam u jednom iskustvu da učenik Dafe ima armiju s milionima vojnika. I tako sam usmerio moju armiju da eliminišem faktore u pozadini neispravnog stanja u kom se nalazim, jer s tim nenoralnim stvarima koje doživljavam, nikad neću moći dostići božansko stanje.

Nakon oko 10 minuta, glava mi se postepeno očistila i prestao sam imati vrtoglavicu. Takođe su nestali simptomi alergije na polen. Više nisam imao osećaj malodušnosti.

Tokom konflikta, još više ima razloga da se dostigne stanje božanstvenosti. Konstantno podsećati sebe da ništa ne sme uticati na nas, čak ni najmanje sitnice – nije li to jednako napornom radu da se ostane u božanskom stanju? Ranije mi se činilo da je trud da se živi u skladu sa božanskim kriterijumima suviše visok i nedostižan cilj. Ali ako ovako nastavimo razmišljati, kako ćemo moći da momentalno dostignemo božansko stanje u času kad nas Učitelj bude primio na ispunjenje?

Božansko stanje koje mi je tog dana Učitelj dopustio da doživim - i taj pasus Učiteljevog Fa – pomogao mi je da se prosvetlim da mi Učitelj želi reći da prema svemu u svakodnevnom životu treba da se ophodim s tim božanskim stanjem u sebi. Moram naporno raditi da to dostignem.

Zapravo, kad zaista dostignemo božansko stanje, sve će postati jednostavno, i takođe ćemo postati nepobedivi na našem putovanju kroz kultivaciju. Kao „ljudskim bićima“, naša moć je slaba. Ali bog ima moć da reši svaki problem. Zato ne treba da potcenjujemo sebe. Kad potcenjujemo sebe, tada potcenjujemo Dafu. Od danas na dalje, izazivam sebe da se smatram bogom i da se božjim razmišljanjem suočim sa svim stvarima.