Falun Dafa Minghui.org

Praktikant se prisjeća presretanja televizijskih signala 2002. godine, izvedenog kako bi se razotkrio progon njegove vjere

(Minghui.org)

Kineska komunistička partija (KPK) je bacala ljagu na Falun Gong masovnim propagandnim kampanjama još od početka progona ove prakse za kultivaciju uma i tijela, u julu mjesecu 1999. godine. Na hiljade državnih televizijskih i radio stanica i novina u državnom vlasništvu je bilo mobilisano na klevetanju Falun Gonga, dok za praktikante nije bilo mjesta na kojem bi mogli iz prve ruke prenijeti svoja iskustva sa ovom praksom.

Budući nije bilo službenog načina kojim bi mogli apelirati za svoje pravo za prakticiranje Falun Gonga, praktikanti iz grada Changchuna u provinciji Jilin su, 5. marta 2002. godine, uspješno izvršili presretanje televizijskog signala. Oko milion stanovnika je moglo pogledati videozapise u kojima su bili objašnjeni principi Falun Gonga, Istinitost - Dobrodušnost –Tolerancija i korist od prakticiranja, kao i videozapisi koji su razotkrili propagandu mržnje KPK.

KPK je uzvratila osvetom. Jiang Zemin, bivši komunistički lider koji je naredio progon, je izdao tajnu naredbu "Ubijte (praktikante) bez milosti". Rezultat toga je bio da je uhapšeno preko 5.000 praktikanata. Neki od njih su izgubili život, a mnogi su bili osuđeni na čak 20 godina zatvora.

Kao učesnik u ovoj akciji, i ja sam bio uhapšen u februaru mjesecu 2003. godine i osuđen na deset godina zatvora. Želio bih podijeliti svoja sjećanja na ovaj događaj.

Transparenti s balonima

Falun Gong, sistem meditacije poznat i kao Falun Dafa, Učitelj Li Hongzhi je prvi put predstavio u gradu Changchunu. Nakon što je progon započeo, praktikanti u Changchunu su naporno radili na raskrinkavanju klevetničke propagande koju je vršila KPK. Distribuirali smo materijale i postavljali transparente.

Nije bilo službenih koordinatora, ali kako je vrijeme odmicalo, Liang Zhenxing je počeo preuzimati inicijativu za organiziranje mnogih aktivnosti na našem području. U septembru 2001. godine pustili smo transparente pričvršćene na balone punjene helijumom na putu za Nanhu. Kad su se baloni počeli dizati u zrak, transparenti na kojima je pisalo „Falun Dafa je dobar“ i „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su dobri“ su bili uhvaćeni u krošnje i ulične lampe. Mnogi pješaci su ih vidjeli, a neki su podignutim palčevima pokazivali svoju podršku.

Transparent u Changchunu iz 2001. godine na kome piše: "Zaustavite progon Falun Gonga"

Na osnovu tog iskustva smo poboljšali našu tehniku pa smo tako doprli do većeg broja oblasti u Changchunu. Nekoliko drugih praktikanata i ja smo, 27. oktobra iste godine, otišli na javni trg u blizini Muzeja geologije Univerziteta Jilin i ondje postavili dva transparenta.

Kada su se transparenti, dugački 15 metara, počeli postepeno odmotavati dok su se baloni dizali u zrak, jedan je stražar koji se našao tu u blizini ostao zapanjen i bez riječi. Policiji je trebalo više od 40 minuta da ih skinu uz pomoć vatrogasnih vozila. Mnogi su pješaci koji su se zatekli na prepunom trgu vidjeli transparente i razgovarali o njima.

Nakon što sam pustio balone, uspio sam odmah napustiti mjesto. Nekoliko drugih praktikanata, koji nisu odmah otišli, su bili uhapšeni.

Obuka i pripreme

Kroz prethodne aktivnosti, Liang i drugi koordinatori su bili upoznati sa sposobnostima naših praktikanata. Zato je bila osnovana grupa za procjenu izvodljivosti presretanja signala kablovske televizije.

Ta se ideja pojavila kada je Zhou Ruijun, na vlastitoj televiziji, vidjela elektronsku igricu koju je igralo susjedovo dijete. Pomislivši da bi bilo moguće emitovati informacije o Falun Gongu putem kablovske mreže, ona je razgovarala s drugim praktikantima i bila sva radosna kad je saznala da su neki od njih došli na istu ideju.

Liang me kontaktirao u vezi s tim krajem 2001. godine i o tome smo razgovarali u restoranu Kentucky Fried Chicken. On je uporedio učinak distribucije materijala za objašnjavanje istine uključujući CD-ove i emitovanje video zapisa putem kablovske mreže. Pristao sam da pomognem, a sutradan smo se ponovno sreli u skladištu koje je Liang iznajmio, u blizini jednog skladišta elektronskih uređaja. Jedan praktikant, koji se zvao Liu, nam je objasnio tehničke detalje.

Kako se u pripremu ove operacije uključilo više praktikanata, skladište nije bilo dovoljno veliko, pa smo se počeli sastajati u jednom stanu u ulici Liuying. Tamo sam upoznao druge članove tima, uključujući Zhou Runjun, Liu Chengjun, Lei Ming, Zhao Jian, Sun Changjun i Zhuang Xiankun.

Liang je s nama podijelio svoja razumijevanja. Da bismo mogli uključiti što više praktikanata, predložio nam je da se fokusiramo na obuku kako bi više ljudi ovladalo potrebnim vještinama. Ako uspijemo istodobno presresti televizijske signale na relativno velikom području, mogli bismo prevladati informacijsku blokadu i pomoći mnogim ljudima da saznaju činjenice o progonu. Također je razgovarao o uspješnosti projekta i potencijalnim kaznama koje mogu uslijediti od strane KPK. Imajući to u vidu, podsjetio nas je da svi trebamo sudjelovati dobrovoljno i da svi koji su uključeni trebaju obratiti posebnu pažnju na sigurnost.

U to sam vrijeme također bio uključen u rad na mjestu za proizvodnju informativnih materijala, gdje sam štampao i distribuirao materijale. Još dvojica praktikanata sa mjesta za proizvodnju materijala su se također pridružila projektu presretanja. Jednom ili dva puta sedmično sam išao na tehničku web stranicu kako bih naučio kako presresti TV signale. U međuvremenu, Liang nas je također zamolio da nađemo još praktikanata koji se razumiju u elektriku. Zhang, jedan praktikant koji je radio u istoj kompaniji kao i ja, je bio električar. On nam se također pridružio na projektu i pomogao nam u obuci.

Prema Zhangu, presretanje televizijskog signala u teoriji nije bilo teško. Trebamo identifikovati pojačala duž glavne servisne linije i spojiti izlazni signal plejera za video kompakt disk (VCD) na ulaz pojačala. Izvor napajanja VCD plejera bio bi visokonaponski električni vod čiji se napon mora podesiti transformatorom. Ako se uspostave ovakve veze, izvorni ulazni signal na pojačalu kablovske televizije bi bio prekinut, a video signal s VCD-a bi bio prenesen hiljadama i više porodica.

Stvarna je operacija, s druge strane, bila mnogo izazovnija. Ovaj je projekt od nas zahtijevao ne samo da održavamo snažne ispravne misli, već da budemo mirni i budni, okretni i vješti. Praktikanti koji su zapravo izvršili plan - uključujući Sun Changjun, Liu Weiming, Zhang, Lei Ming i Liu Chengjun - su vježbali u tehničkoj radionici gotovo svaki dan. Budući da je posao trebao biti obavljen na drvenim banderama, Zhang je donio posebne cipele za penjanje na bandere da ih isproba na nekom zabačenom mjestu. Neke su ih praktikantice čak i isprobale, jer nismo znali kome će, na kraju, one možda biti potrebne.

Iako sam išao u tehničku radionicu samo jednom ili dvaput sedmično, sreo sam mnogo praktikanata, od kojih su neki bili iz drugih gradova, i koji su se tamo vraćali nakon učenja tehničkih detalja. Pošto se Liang brinuo o logistici, nabavi opreme i održavanju vlastitog posla, svaki dan je bio vrlo zauzet.

Krajem februara mjeseca 2002. godine čuli smo da je Liang uhapšen. Uprkos mučenju, on nije popuštao, pa policija tada još uvijek nije znala za naš plan. No, drugi su se praktikanti suočili sa intenzivnim pritiskom, pa je obuka zaustavljena. Liu Chengjun i nekolicina drugih obučenih praktikanata su odlučili da istovremeno, 5. marta 2002. godine, presretnu televizijski signal u gradu Changchun i gradu Songyuan. Nekoliko nas je istražilo mjesta koja su bila duž glavnih servisnih linija tražeći ona koja bi bila idealna za presretanje. Ja sam također pomogao u kupovini mnogo jeftinih VCD plejera po cijeni od otprilike 50 yuana (otprilike 6 USD u tadašnje vrijeme).

Presretanje televizijskih signala

U tehničkoj smo se radionici okupili 3. i 4. marta na naše završne pripreme. Priključili smo izlazni kabl i transformatore na VCD uređaje i osigurali ih izolirbandom. Rezervna je oprema bile pripremljena za svako mjesto kao sigurnosna kopija. Primijetivši da neki praktikanti nisu koristili rukavice za sastavljanje opreme, jedan po jedan sam očistio sve sastavljene setove da uklonim otiske prstiju, kako bismo bili sigurni. Vidjevši da neki praktikanti koriste svoje mobitele, podsjetio sam ih da budu oprezni i vode računa o sigurnosti.

Neki od praktikanata koji su bili uključeni u presretanje televizijskih signala

Na sastanku održanom 5. marta, koji je vodio Liu Chengjun, finalizirali smo video sadržaje koji će se koristiti: jedan je video bio o tome kako je Falun Gong dobro primljen i kako se široko prakticira širom svijeta, a drugi je objašnjavao inscenirani incident sa samospaljivanjem na trgu Tiananmen. Nakon što su VCD bili pripremljeni, Liu i drugi praktikanti su otišli u grad Songyuan. Mi u Changchunu smo se podijelili u dva tima, jedan je vodio Liu Weiming i Sun Changjun, a drugi Lei Ming i Zhang. Sedam je praktikanata, uključujući i mene, bilo je u Leijevom timu.

Zatim smo otišli u jednu uličicu u stambenom kvartu u blizini stanice kablovske televizije Changchun. Lei i Zhang su se popeli na banderu kako bi presreli televizijski signal u 18:30 časova popodne. Mi ostali smo ostali da osiguramo to područje.

Ekipa Liu Weiminga nas je nazvala u 19:00 časova i kazala da su spremni i da samo trebaju prekinuti ulaz kablovske televizije. U tom su trenutku Lei i Zhang imali nekih manjih problema i tridesetominutni posao je trajao malo duže nego što smo predvidjeli. U 19:20 časova, Chen, koja je vršila nadzor nad tim područjem, je rekla da netko dolazi. Neznanac se približio, i vidio Lei i Zhang na električnoj banderi i zatim otišao. Pratili smo ga i primijetili da on sa svoga mobitela obavještava policiju.

Odmah smo se vratili do bandere i Zhang je rekao da su i oni spremni. Rekli smo Ljuovom timu da izvrše prebacivanje - te da smo bili primijećeni. Nakon što je Zhang izvršio prebacivanje, on i Lei su počeli da se spuštaju niz banderu. Sa drugog kraja uličice nekoliko je ljudi počelo trčati prema nama. Osim Lei i Zhanga, mi ostali smo uspjeli sigurno otići.

Taksijem smo se vratili u tehničku radionicu, a i tim koji je vodio Lui se također vratio. Zhang je došao sa zakašnjenjem od više od deset minuta, rekavši da su on i Lei uspjeli pobjeći i sakriti se negdje u blizini uličice dok su ih službenici osiguranja tražili. Lei je tada prvi ustao i počeo bježati, ali su ga policajci ubrzo uspjeli uhvatiti. Kad su policajci oborili Leija na zemlju, Zhang je uspio pobjeći.

Sljedećeg dana u 4:30 ujutro, Chen me nazvala da mi kaže da moraju sve ukloniti iz tehničke radionica. Yun Qingbin je došao s minivanom, a nas sedmero smo utovarili opremu i materijale. Do 6:00 časova ujutro sve smo prebacili u drugo skladište, osim jednog starog sata. Kasnije sam u novinama pročitao da je Lei, nakon što je cijelu noć bio podvrgnut mučenju, to više nije mogao izdržati, rekao za lokaciju tehničke radionice. Policija je tamo stigla samo dva sata nakon što smo je iselili.

Svi su u Changchunu sutradan, 6. marta 2012. godine, o tome govorili. Ljudi su posvuda razgovarali o videozapisima, posebno na javnim mjestima kao što su trgovine. Nisu znali da je Falun Gong toliko popularan širom svijeta uprkos progona u Kini. Ovo je također bilo prvi put da su mnogi od njih shvatili da je KPK izmišljala priče kako bi klevetala Falun Gong.

Odmazda

KPK je odmah počela sa osvetom. Nekolicini praktikanata (koji nisu bili povezani sa presretanjem) je bilo zakazano suđenje na sudu u Nanguanu, u Changchunu 6. marta, kome su prisustvovali i mnogi praktikanti. Oko 10:00 časova policija je blokirala sve ulice u tom području, a svi praktikanti koji su došli u sudnici su uhapšeni.

Također tog dana, u Changchunu se desilo masovno hapšenje praktikanata, u kom je, u samo nekoliko dana, pritvoreno gotovo 5.000 praktikanata. Jiang je izdao naredbu "Ubijati [praktikante] bez milosti." Putem Luo Gana, tadašnjeg sekretara Odbora za politička i pravna pitanja, on je ovlastio policiju da puca na praktikante na licu mjesta ako ih opet zateknu da presreću televizijske signale. U ovoj je naredbi bio zapriječeno: „Ako ovaj slučaj ne bude riješen u roku od jedne sedmice, partijski sekretar Changchuna i svi glavni funkcioneri u policijskim odjeljenjima će bit smijenjeni sa svojih funkcija.“ Praktikanti su zatim hapšeni svakoga dana, a policija ih je bez milosti mučila radi dobivanja dodatnih informacija.

Moja supruga i ja smo do tada već bili prisiljeni da živimo daleko od našega doma. Stan koji smo iznajmili je bilo siguran i mi tada nismo bili uhapšeni. Chen, praktikanticu koji je učestvovao u presretanju, sam zadnji put sreo 10. marta, i rekao joj da je Učitelj Li, osnivač Falun Gonga, napisao novi članak u kojem je pisao o zločinačkom progonu praktikanata u Kini:

"Upravo sada, upotreba televizije od strane Dafa učenika u kontinentalnoj Kini da omoguće ljudima da znaju istinu je razotkrivanje progona od strane zla, spašavanje živih bića čiji su umovi zatrovani obmanom zla, i veličanstven čin milosrđa." („Gledajte na stvari s Ispravnim mislima“, Bitno za marljiv napredak III)

Chen je rekla da Liu Chengjun i ostali, koji su bili prisiljeni živjeti daleko od svojih domova, nemaju internet i da bi trebali vidjeti članak. Odštampao sam nekoliko primjeraka za nju. Ona je također rekla da bi trebala uzeti odjeću iz majčinog stana i insistirala da ode tamo, mada sam je ja upozorio da to možda nije sigurno. Sutradan sam čuo da ju je, čim je stigla kod majke, uhapsila policija koja je bila u zasjedi.

Vrativši se kući u maju mjesecu 2002. godine, otkrio sam da je policija upala u stan, izvršila pretres mog prebivališta i oduzela mi lične stvari. Čak su uzeli i nakit moje žene i moju kolekciju nekoliko antiknih predmeta. Bili su uzeti i moji lični albumi. Naše komšije su nam rekli da je policija došla 6. marta i da su čak, duže od deset dana, živjeli u našoj kući.

Godinu dana nakon hapšenja Lianga, 27. februara 2003. godine, i ja sam bio pritvoren i osuđen na deset godina zatvora. Liang Zhenxing i Liu Chengjun su bili osuđeni na po 19 godina, dok su Zhou Runjun i Liu Weiming osuđeni na po 20 godina. Nekoliko drugih ljudi je već bilo umrlo u progonu.