Falun Dafa Minghui.org

Prevazilaženje nevolje leži u jednoj misli

(Minghui.org)

Kao praktikant Falun Dafe, osećao sam da je kultivacija teška kad god sam imao vezanost ili predstavu. Mučio sam se kad nisam znao kako da se nosim sa nevoljama. Međutim, kroz veru u Učitelja i Fa , shvatio sam da su to misli koje određuju da li je nevolja teška ili ne.

Kompanija za koju radim, organizovala je takmičenje povodom godišnjice dolaska Kineske komunističke partije (KPK) na vlast u Kini. Svako odeljenje je trebalo da formira hor i svaki zaposleni je morao da učestvuje. Ako zaposleni ne učestvuje, to će uticati na ocenu odeljenja. Nakon što sam video obaveštenje, rekao sam sebi da neću učestvovati u tome, iako će moj izostanak uticati na učinak mog odeljenja.

Ima mnogo mladih ljudi u mom odeljenju koji međusobno ne sarađuju, što otežava upravljanje. Ponekad je bilo teško nastaviti projekat, pa je moj rukovodilac odeljenja odlučio da iskoristi ovu priliku da poboljša timski moral. Zamolio nas je da se pripremimo za takmičenje, i dodelio je mojoj koleginici, gđici Li, ulogu koordinatora. Zamolio nas je da uradimo sve što možemo da pobedimo na takmičenju.

Većina proba držana je posle posla, ali je nekoliko održano tokom dana. Kada su se probe dešavale tokom radnog vremena, seo bih za svoj sto i pokušao da ignorišem smetnje. Kako se datum takmičenja približavao, bilo je sve više proba tokom radnog vremena, a moje kolege su postajale aktivnije i nestrpljivije da pobede na takmičenju. Počeo sam da se osećam neprijatno i čak posramljen situacijom. Nisam bio siguran šta moje kolege misle o meni. Da li mislili da sam čudan? Da li su imali loše mišljenje o učenicima Dafe? Što sam više razmišljao o tome, postajalo mi je sve nelagodnije.

Tri ili četiri dana pre takmičenja, gđica Li mi je rekla: "Razumem zašto ne želite da učestvujete u horu koji se zalaže za KPK. Međutim, ako ne učestvujete u ovoj manifestaciji, to će uticati na rezultat našeg odeljenja. Razgovarala sam o tome sa komitetom za događaj. Rekli su da, s obzirom na vašu situaciju, ne morate da pevate, ali morate da budete na događaju kao pomoćno osoblje. Ocena našeg odeljenja neće biti smanjena ako to možete da uradite."

Video sam da joj nije bilo lako da dođe do ovog rešenja. Njen dogovor je bio kompromis i za mene i za odeljenje. Mislio sam da će zvučati nerazumno ako ne pristanem da prisustvujem. Bila je to teška odluka, pa sam rekao da ću ići na događaj.

Kod kuće sam učio Fa, razgovarao sam sa drugim praktikantima, i tražio rešenje problema. Još uvek nisam bio siguran da li da idem na događaj. Gđica Li me je stalno zvala i tražila da donesem odluku. Moji saradnici nisu hteli da me kritikuju, ali nisu hteli ni da utičem na učinak odeljenja. Na kraju sam pristao da idem na događaj.

Osećao sam se veoma nelagodno zbog svoje odluke. Nakon što sam spustio slušalicu, osećao sam se kao da mi nešto probija srce. Znao sam da je moja odluka pogrešna, inače se ne bih osećao neprijatno. Pokušao sam da se koncentrišem na učenje Fa, ali nisam mogao da prevaziđem neprijatan osećaj – briznuo sam u plač.

Smirio sam se i razmišljao o svojoj situaciji. Moja prvobitna odluka da ne učestvujem u aktivnosti je bila ispravna. Učenici Dafe ne bi trebalo da se zalažu za KPK. Većina mojih menadžera i kolega zna da sam praktikant i dobra osoba. Ali oni ne poznaju zlu prirodu KPK. Nisu znali da će ovaj događaj proširiti KPK laži i naneti štetu ljudima. Pomagao bih zlu da učestvujem u takmičenju. Znajući sve ovo, bilo je teško znati šta da radim.

Dok sam razmišljao o ovome, odjednom sam shvatio da je moja inicijalna misao bila sebična. Na primer, moje misli "Neću da učestvujem", "Ne mogu da budem izolovan od svojih kolega" i "Šta mogu da uradim da bi me razumeli?" nisu bile usklađene sa Fa.

Učitelj je rekao,

"Takođe želim da vam kažem da je vaša priroda, u prošlosti, zapravo počivala na samoljublju i sebičnosti. Od sada, da biste stekli ispravno Prosvetljenje nesebičnosti i altruizma, šta god radili, najpre morate misliti na druge. Znači, od sada, šta god radili, ili šta god pričali, morate misliti na druge – pa čak i na buduće generacije – kao i na večitu stabilnost Dafe." Bitno za dalje napredovanje

Shvatio sam da ne razmišljam o spasavanju kolega. Nisam imao mnogo prilika da im razjasnim istinu. Iako je većina njih napustila KPK i povezane organizacije, nisu znali mnogo o Falun Dafi ili progonu. Većina njih bila je ravnodušna prema progonu. Zar ovaj događaj nije bio dobra prilika da saznaju činjenice? Neki članovi odbora su bili novi u kompaniji tako da nisam razgovarao sa njima o zloj prirodi KPK. Setio sam se da je prava svrha dolaska na ovaj svet da razgovaram sa živim bićima o Falun Dafi, i da ih spasim.

Shvatio sam da moje prethodne misli nisu bile istinski moje. Obično bih takve misli smatrao svojim. Zaboravio sam svoju misiju kao učenik Dafe. Iznenada sam shvatio šta treba da uradim.

Sledećeg dana sam razgovarao sa koordinatorkom događaja. Rekao sam joj prirodu ovog događaja i nadao sam se da može da prilagodi način bodovanja i da ne zahteva od svih da učestvuju. Ona je rekla da je nemoguće napraviti takvu promenu kad je događaj tako blizu. Želeo sam da ispričam činjenice svakom menadžeru kompanije, ali nije bilo lako razgovarati sa njima pojedinačno.

Odlučio sam da napišem pismo menadžerima. U njemu sam im rekao kako sam došao do Fa, objasnio o dobroti Dafe, i opisao progon Dafa učenika. Takođe sam im rekao kako je KPK proganjala Kineze tokom godina. Objasnio sam zašto, kao učenik Dafe, ne želim da učestvujem u događaju.

Pažljivo sam otkucao pismo i koristio font i format koji kompanije najviše vole. Prvo sam dao gđici Li. Sledećeg dana mi je rekla da je pročitala moje pismo i razumela moj stav. Rekla je da će se pobrinuti za to.

Dan pre takmičenja, dao sam pismo svakom kolegi iz našeg odeljenja i nekolicinio rukovodilaca kompanije. Kada sam predao pismo direktoru kompanije, uzeo ga je obema rukama i izrazio iskrenu zahvalnost.

Razlog zbog kojeg mi je ova nevolja bila toliko teška je ta što sam zaboravio svoju ulogu učenika Dafe. Međutim, lako sam došao do rešenja kada sam se setio svoje svrhe boravka ovde.