Falun Dafa Minghui.org

Razumevanje trpeljivosti

(Minghui.org)

Učitelj nam je rekao:

" Trpeljivost je ključ za popravljanje šinšinga. Trpeti u besu, žalopojci, ili u suzama je trpeljivost svakodnevne osobe koja je vezana za svoje interese. Trpeti u potpunosti bez ljutine ili pritužbi je trpeljivost jednog kultivatora." (Bitno za dalje napredovanje)

Imala sam samo površno shvatanje trpeljivosti kada sam počela da vežbam Falun Dafu. Zbog toga, nisam mogla da postignem nivo trpeljivosti koji je zahtevao Učitelj kada su bile smetnji. Umesto toga, ponašala sam se kao "jaka žena" kad god sam mogla. Nisam prihvatala kritike, i terala sam ljude da me slušaju.

Znala sam da nemam dovoljno trpeljivosti, ali nisam znala osnovni uzrok mog nedostatka. Nesvesno sam razvila stav zameranja, koji se manifestovao optuživanjem i činio me uznemirenom. Mom umu su nedostajali mir i saosećanje, i tako, razgovori sa mužem su bili napeti.

U proteklih 30 godina, nikada nisam rekla lepu reč svom mužu. Ispravljala sam ga sve vreme i gledala sam ga s visine. Kao posledica toga, nikada mi se nije nasmešio i nije ni ljubazno razgovarao sa mnom. Kao posledica toga, oboje smo patili i nije bilo harmonije između nas. Razvela bih se od njega ili se bar odavno odvojila od njega da Dafa nije ograničavala takvo ponašanje.

Kroz memorisanje FA, sada imam miran um čak i kada moj muž grubo razgovara sa mnom. Odgovaram mu smirenim tonom.

S obzirom na moju jaku volju da se kultivišem dobro, moj muž je morao da mi dopusti da radim Dafa projekte kod kuće. Slušao je i Učiteljeva predavanja i gledao na NTDTV međunarodne vesti i vesti o širenju Dafe u svetu. Kao rezultat toga, znao je pravu prirodu Falun Dafe i čak mi je pomogao oko projekata Dafe. Na primer, kada je išao u kupovinu koristio je papirne novčanice sa porukama Dafe napisanim na njima, i štitio je materijale Dafe kada me je proganjala Kineska komunistička partija.

Nažalost, moj muž još uvek se ne kultiviše u Dafi. Sada razumem da ga je moja odbojnost prema njemu blokirala da postane praktikant Dafe. Počela sam da šaljem snažne ispravne misli da eliminišem svoje zameranje, menjajući svoj način razmišljanja, i tretirajući ga sa saosećanjem.

Ja sam učenik Dafe, a on nije. Međutim, on je mnogo izdržao dok sam ga proganjala zbog mojeg nedostatka ispravnih misli. Bio je pod velikim pritiskom jer sam kultivisala Dafu. Na neki način, trebalo bi da ima svetlu budućnost zbog toga što je patio zbog mene i trebalo bi da ima neverovatan život.

Sa tim mislima na umu, moje zameranje, proisteklo iz ljudskih misli o dobitku i gubitku, je nestalo. Moj karakter se popravio. Sada imam velika očekivanja da će jednog dana postati učenik Dafe.

Sada kad više ne osećam zameranje, razgovaram sa mužem prirodno i nežnim glasom. Olako uzimam kada me nepravedno optužuje za nešto. Uopšte se ne osećam besno. Konačno osećam trpeljivost kultivatora.

Ako je neko ljubazan prema drugima i gleda na druge iz njihove perspektive, kad god dođe do sukoba, može to ignorisati ili tretirati kao ništa. Na tom nivou, čovek može da prevaziđe i dostigne novi nivo trpeljivosti prateći princip saosećanja u okviru trpeljivosti.

Videla sam promene u svom mužu. Ove godine je kupio veliki kolač nekoliko dana pre Jesenjeg Festivala kako bi proslavio veliko saosećanje Učitelja.

Sada živimo u harmoniji. Muž zna kako da se brine o meni. On takođe preuzima inicijativu da razgovara sa mnom i njegov sumorni izraz lica je nestao. Tretiramo jedno drugo kao muža i ženu, a ne neprijatelje.

Falun Dafa mi je pomogla da se otarasim ljudskih žalbi. Iako sam mogla ranije da se prosvetlim u princip, i dalje smatram da sam srećna što sam napravila tako značajan korak napred tokom procesa Fa ispravljanja.

Dragi Učitelju, kultivišem se u Dafi 22 godine, a ti nisi odustao od mene. Dobro ću raditi tri stvari i odužiti se tvom velikom saosećanju i patnji.