Falun Dafa Minghui.org

Biti na oprezu prema kampanji „Nula praktikanata“

(Minghui.org)

Nisam obraćao previše pozornosti na kampanju „nula praktikanata“ kad je Minghui prvi put izvijestio o njoj početkom ove godine, znajući da je ono što čini zla Komunistička partija Kine (KPK) suđeno da propadne i postane još jedan veliki skandal.

Tek sam nedavno shvatio ozbiljnost ove stvari. Ovaj je put KPK promijenila taktiku - prisiljava sve koji su uključeni u njezin sustav da se uključe, od središnje vlade do najnižih razina u zajednici. Osim što ciljaju Falun Gong praktikante, oni također napadaju članove obitelji praktikanata.

Rečeno je da KPK koristi novac da motivira svoje ljude, da sudjeluju u ovoj kampanji „nula praktikanata“. Zajednički je to napor da se pokuša natjerati svakog praktikanta na vladinim crnim listama, da se odrekne svoje vjere. Ako se svakog praktikanta Falun Dafa u nečijoj nadležnosti, natjera da se odrekne svoje vjere i potpiše izjavu kojom se odriče svoje vjere, svaka osoba koja je uključena u progon može dobiti bonus od više desetaka tisuća yuana. Ali ako to ne učini praktikant, tada nitko od ljudi koji su u ovo uključeni u tom području neće dobiti bonus.

Uslijed novčanih iskušenja, ti ljudi pokušavaju na sve načine dobiti potpise praktikanata - kad praktikanti odlučno odbijaju odreći se svoje vjere, ti se ljudi obraćaju članovima obitelji praktikanata i traže od njih da potpišu izjave za praktikante.

Službenici su prvo ustrajno uznemiravali i zastrašivali članove obitelji nekih praktikanata. Iako su se neki koji su dobro poznavali istinu mogli odlučno oduprijeti, drugima je bilo teško opirati se i bili su prisiljeni reći ili učiniti nešto protiv Falun Gonga, čak iako su prije podržavali praktikante. Smatram takav progon krajnje podmuklim. U nekim su izvještajima neki članovi obitelji praktikanata plakali nekoliko puta, nakon što su bili prisiljeni potpisati izjave o odricanju za svoje najmilije. Vjerujem da je njihova znajuća strana plakala.

Srce mi se stisnulo kad sam to čuo. Fa Ispravljanje ide prema svojoj završnoj fazi. Zlo je došlo do same površine. Ono je također u svom najranjivijem trenutku i vodi smrtnu borbu.

S druge strane, ova se kampanja „nula praktikanata“ odvija diljem Kine i ometa toliko mnogo praktikanata, posebno u vrijeme kada bitka na američkim izborima biva žestoka i treba praktikante da za to šalju ispravne misli.

Sinulo mi je da nije slučajno što se uznemiravanje i progon odvija u cijeloj zemlji u ovo vrijeme. Moguće je da je to još jedna taktika koju KPK koristi da bi se umiješala u američke izbore, kako bi odvratila mnoge praktikante u Kini da se pridruže bitki ili da obrate pažnju na nju. Ako je to slučaj, onda to više nije nešto što se tiče samo praktikanata u Kini, već i svih praktikanata širom svijeta - budući da smo jedno tijelo i vodimo istu globalnu bitku između dobra i zla.

Ova kampanja „nula praktikanata“ šteti živim bićima koja ćemo spasiti, našoj rodbini i običnim ljudima. Mnogi od njih već su razumjeli činjenice, ali sada su prisiljeni okrenuti se protiv nas pod pritiskom, govoreći ili čineći stvari zbog kojih će požaliti.

Ali iz druge perspektive, ovo također odražava da dio našeg objašnjavanja istine još uvijek nije solidan ili temeljit, jer neki kolege praktikanti imaju snažnu vezanost za osjećaje i bili su iskorišteni.

Bilo je mnogo izvještaja o kampanji uznemiravanja na Minghui, ali još ih ima koje treba objaviti. Zlo se treba bojati objavljivanja. Nadam se da će kolege praktikanti to moći riješiti ispravnim mislima i potpuno negirati zavjeru zla i progon.

U svakom slučaju, postoje i mnogi kolege praktikanti koji se vrlo dobro snalaze u kampanji „nula praktikanata“. Oni se čvrsto opiru uznemiravanju i koriste ovu priliku da objasne istinu tim službenicima KPK. Za prave kultivatore, sve na što nailazimo je dobra stvar. Ojačajmo naše ispravne misli, okrenimo plimu protiv KPK i potpuno uklonimo njene zle faktore.

Ovo je moje razumijevanje na sadašnjoj razini i molim vas da mi ljubazno ukažete na nedostatke.