Falun Dafa Minghui.org

Gledanje unutra je jedini način da se asimiluje sa Fa

(Minghui.org)

Kultivacija praktikanta Dafe je proces asimilovanja s Fa i proces pronalaska istinskog sebe. Asimilovanje s Fa je takođe proces svakog praktikanta da dostigne istinsko prosvetljenje i napusti slojeve lažnog ja.

Bezuslovno gledanje unutra da se asimilira s Dafom

Svi praktikanti Dafe znaju Fa princip gledanja unutar, koji nas je Učitelj naučio. Međutim, u kultivaciji nije lako u potpunosti doći do toga da ćemo gledati unutra svakog dana. To je zato što su mnoge predstave koje su nastale u ljudskom svetu i postoje u našim mislima zapravo duhovi u drugim dimenzijama. Kada praktikant kultiviše Fa, eliminisaće vezanosti i duhove koji nisu u skladu sa Fa. Duhovi ne žele da budu eliminisani i pokušaće na sve moguće načine da okupiraju i kontrolišu um praktikanta, što zauzvrat sprečava da se glavna svest bezuslovno asimiluje s Dafom. Ovo bi moglo da se manifestuje na takav način da duhovi kontrolišu um praktikanta, da gleda ka van umesto ka unutra, kako bi duhovi mogli da se sakriju i produže svoj život. U ovom slučaju, Dafina moć ne može da se manifestuje u praktikantima.

Nasuprot tome, jednom kada praktikant pogleda unutra, lažno ja formirano ljudskim predstavama biće razotkriveno, a zatim eliminisano od strane Dafe. Kao rezultat toga, glavna svest će se bezuslovno asimilovati s Dafom, a božanska moć i saosećanje će se manifestovati u praktikanta.

Jedini način da praktikant može razlikovati istinsko ja od lažnog je da gleda unutar sebe bezuslovno, u svim sredinama i okolnostima. Gledanje van održava lažno ja dok gledanje unutra uklanja lažno ja. Gledanje ka van u odnosu na gledanje ka unutra može se drugačije manifestovati svakog dana u kultivaciji. Kada gleda unutra, praktikant će imati saosećanje u srcu, biće bez zameranja i biće zahvalan, često u suzama, iskreno se zahvaljujući Učitelju što je pružio priliku da se oslobodi vezanosti i uzdigne se. Dok gleda ka van, praktikant će osećati nepravdu i ozlojeđenost u svom srcu. Praktikant takođe može biti uplakan, ali sa suzama žalosti.

Praktikant, dakle, ne sme ni da razmišlja o tome da gleda ka van tokom kultivacije. To je stanje bića koje proizvodi lažno ja. Ako nas uvek kontroliše lažno ja, kako možemo da se asimiliramo s Dafom i postanemo čestice Dafe? Jedini način da se eliminiše mešanje lažnog ja je da se kultivišemo i bezuslovno gledamo unutra. Sve što nije u skladu sa Fa u našim dimenzijama uzrokovano je nečistoćom naših dimenzija, i naša je odgovornost. Ako se povinujemo Fa i radimo dobro sve što treba da radimo, imaćemo stanje koje je Učitelj opisao,

„Svetlost Bude svuda osvetljava i sve harmonizuje.” Džuan Falun

Učitelj nas je naučio,

"Takođe želim da vam kažem da je vaša priroda, u prošlosti, zapravo počivala na samoljublju i sebičnosti. Od sada, da biste stekli ispravno Prosvetljenje nesebičnosti i altruizma, šta god radili, najpre morate misliti na druge. Znači, od sada, šta god radili, ili šta god pričali, morate misliti na druge – pa čak i na buduće generacije – kao i na večitu stabilnost Dafe." Bitno za dalje napredovanje

Moje shvatanje je da su bića u starom univerzumu sebična po prirodi i da misle samo na menjanje drugih, a ne sebe. Ne mogu da uđu u novi univerzum sa ovom mišlju. Mi praktikanti Dafe imamo priliku da se kultivišemo, oslobodimo bilo kakve sebične prirode, i postanemo životi u novom univerzumu, što je samo zato što nam Učitelj pruža večnu priliku tokom Fa ispravljanja.

Bezuslovno gledanje unutra je način da se suštinski poreknu stare sile

Suštinski govoreći, stare sile progone Dafu više od 20 godina jer neki praktikanti Dafe nisu istinski verovali u Učitelja i Fa. Ne kultivisanje i bezuslovno ne gledanje unutra, kao što Učitelj zahteva, manifestovalo se u našoj kultivaciji. Naša prava priroda se nije pojavila, i naše verovanje u Dafu nije moglo biti neuništivo kao dijamant. Stoga moćna moć Dafe nije mogla da se manifestuje u nama.

Često smo pokazivali ljudske predstave i sebičnost, što su stare sile iskoristile. Svakako možemo da upotrebimo ispravne misli da negiramo progon starih sila. Međutim, korišćenje ispravnih misli za poricanje progona ne izjednačava se sa našim odbacivanjem vezanosti. Takođe moramo da pogledamo unutra da bismo pronašli uzrok progona i da bismo suštinski porekli progon. Bilo da nas stare sile zatvore, muče naša tela, ili pokušavaju da nas odvuku dole u različitim sredinama, u osnovi je to uzrokovano našim ljudskim predstavama i našim neusaglašenošću sa Dafom, pošto dugo nismo gledali u sebe tokom naše kultivacije.

Praktikanti Dafe treba svesno da razlože lažno ja kroz kultivaciju, otkriju naše pravo ja unutar Fa, postanu istinski nesebična bića koja uvek prvo misle na druge, i stalno gledaju unutra i kultivišu sebe, bez ijedne misli o sebi. Ovo je način na koji stare sile više neće postojati.

U ovom poslednjem trenutku Fa ispravljanja, moramo istinski da kultivišemo sebe i bezuslovno gledamo unutra kako bismo eliminisali sve preostale predstave koje nisu u skladu sa Dafom. To će nas dovesti do porekla saosećanja i izvora mudrosti, i omogućiće nam da postanemo prosvećena bića koja je stvorila Dafa i koja večno postoje kao dijamanti.

Gore navedeno je moje lično razumevanje. Molim vas ljubazno ukažite na bilo šta neprikladno.