Falun Dafa Minghui.org

Čuvajte se krivotvorenih, ilegalnih proizvoda

(Minghui.org)

Javnost sada već ima određeni nivo razumijevanja Falun Dafa, poznatog i kao Falun Gong. Ovo je rezultat 21 godine izdržljivosti praktikanata tokom progona, kao i njihovih dobrodušnih napora da ljudima objasne činjenice o ovoj praksi. Falun Dafa se ne može koristiti za zarađivanje novca za ličnu korist.

Međutim, neki su poslovni ljudi plagirali Falun amblem, proizveli potkošulje i majice (na kojima je bio otisnut) i prodavali ih preko interneta. Zanemarili su zaštitne znakove i nisu uspjeli dobiti saglasnost vlasnika zaštitnog znaka. To su nezakonita djela!

Krivotvorena Falun Dafa majica i potkošulja

Imajte na umu da ljudi koji nose takvu odjeću ne predstavljaju Falun Gong. Također ni sve radnje koje poduzmu u javnosti nisu povezane sa Falun Dafa. Nijedan praktikant ne smije proizvoditi, prodavati ili kupovati takve ilegalne proizvode.

Falun Dafa Asocijacija
17. januara 2021. godine