Falun Dafa Minghui.org

Glavna prepreka: sebičnost i ego

(Minghui.org)

Sve više postajem svestan da je moja osnovna vezanost u kultivaciji vezanost za sebe. Ovo je postalo osnovna prepreka za razumevanje dubljih značenja kultivacije u Fa-ispravljanju i za moj povratak kroz Dafu. Ovo je takođe osnovni faktor za uzrokovanje današnjeg okruženja i prepreka za spašavanje ljudi. Faktori „sebičnosti i ega“ učenika Dafe postali su glavne prepreke Učiteljevom Fa-ispravljanju danas.

Pre otprilike četiri meseca, moj nedostatak marljive prakse iskoristile su stare sile. Izvrnuo sam levo rame, što je izazvalo bol u levom zglobu, koji se kasnije razvio u ukočenost i bol u levoj ruci. Naročito kada sam vežbao vežbu Falun stojeći stav, levo rame i ruka su me jako boleli, neprestano su se tresli, i osećao sam se kao da mi planina pritiska vrh glave. Svaki put kada sam vežbao me je bolelo i znojio sam se. Istrajao sam u izvođenju vežbi, jer sam mislio da je to uklanjanje karme i da je sve to dobro za moj napredak. Tokom četiri meseca, iako su se bolovi postepeno smanjivali, svaki put sam se i dalje znojio. Počeo sam da razmišljam o tome zašto ovo stanje traje toliko dugo. Osetio sam da, iako sam pogledao unutra i pronašao neke vezanosti, osnovni problem koji nisam prepoznao još uvek postoji.

Pre dva dana bol je ponovo počeo dok sam vežbao, pokušao sam da ga izdržim i osetio sam da je vreme presporo. Iznenada sam se probudio: „Кo je ta osoba koja trpi bol i istrajava u vežbanju? Odmah sam shvatio da je moje „Ja“ to koje trpi bol i ustrajava u praksi, jer „Ja“ želi da eliminišem karmu i napredujem. Ali, moj suštinski život obnovila je Dafa Učitelja, on je čestica Dafe, život sastavljen u potpunosti od Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. To je život koji harmonizuje ono što Učitelj želi, u potpunoj je harmoniji sa Dafom i pomaže Učitelju da probudi savest ljudi. Jednostavno, on ne pomišlja: „Želim da se popravim! Želim da eliminišem karmu.“ Ovakvo razmišljanje potiče od fundamentalnog starog faktora koji je oformio život u starom univerzumu – to je vezanost za ego, a ne za moju istinsku prirodu i suštinu.

Кad sam to shvatio, velika stvar poput planine iznad moje glave trenutno je nestala, a bol je uminuo. Osećao sam se oslobođen. U tom trenutku sam zaista osetio da moje vežbanje pomaže Učitelju da ispravi Fa i spasava bezbrojna živa bića u nebeskim telima.

Ovo duboko iskustvo učinilo je da jasno sagledam negativnu ulogu koju faktor „sebičnosti i ega“ igra u trenutnoj kultivaciji učenika Dafe u Fa-ispravljanju. Stekao sam dublje razumevanje kultivacije Fa-ispravljanja.

Učitelj je rekao:

"Takođe želim da vam kažem da se vaša priroda u prošlosti zapravo zasnivala na egoizmu i sebičnosti. Od sada, šta god da radite, prvo biste trebali razmotriti druge kako biste postigli pravedno prosvetljenje nesebičnosti i altruizma. Dakle, od sada dalje, šta god da radite ili šta god kažete, morate da uzmete u obzir druge - ili čak buduće generacije - zajedno sa Dafinom večnom stabilnošću."(„Bez propusta u buda-prirodi", Bitno za dalje napredovanje)

„Ego“ i „sebičnost“ se manifestuju u ljudskom društvu kroz egocentričan govor i ponašanje, uzimanje „sebe“ za polazište. Na primer: moja porodica, moj kraj, moja zemlja itd. Кako je vreme prolazilo, istinska bića Dafa učenika su zakopavana različitim nivoima "privatnog ja" u procesu praćenja Učitelja dole do tri domena i formiranja slojeva "sebičnog ja" unutar tri domena. Od ovog "sebičnog ja", oformljuju se razni ljudski koncepti.

Nakon pokretanja progona, praktikanti Dafe ušli su u fazu kultivacije u Fa-ispravljanju. Da bi učenici mogli slediti Fa-ispravljanje, Učitelj je neprekidno držao predavanja i otvarao unutrašnja značenja kultivacije u Fa-ispravljanju. Na kraju sam shvatio da bi osnova za obavljanje tri stvari trebalo da bude spašavanje živih bića i potvrđivanje Fa, i ne bi trebalo da se radi o nečem što „ja" želim. Bez obzira na kakve nevolje nailazimo, sve dok zaista možemo da se oslobodimo „sebičnosti i ega" i istinski razmišljamo o spašavanju ljudi, životna sredina će se odmah pozitivno promeniti i odgovarajuće nevolje će nestati, jer je snaga Fa tu. Nema potrebe da se „Ja“ „probije“ kroz nevolje na ovaj ili onaj način.

Na početku progona, otišao sam u Peking da apelujem za Dafu i završio sam u pritvoru. Dugo vremena sam bio vezan za ram vrata. Telo me je bolelo, a donji deo leđa kao da je bio slomljen. Dok sam trpeo bol, video sam da svi zatvorenici u mojoj ćeliji sede u tišini i gledaju me. Odjednom sam se sažalio na njih - usled gubitka razuma u lavirintu, nisu shvatali da plaćaju za grehe koje su počinili. Kad bih svojim bolom mogao da podnesem grehove za ove živote, kako bi uskoro mogli shvatiti pravi smisao života, to bih rado učinio! U tom trenutku je sav moj bol nestao i osećao sam se veoma ugodno, kao da divno lebdim u vazduhu. Stražar je odmah ušao da me odveže, i ja sam te noći izašao iz pritvorskog centra.

Takođe se sećam kad sam, pre više od 10 godina, bio pod nadzorom gotovo non stop. Jednom, čim sam pomislio da posetim kolegu praktikanta, pojavila se supstanca straha i obavila mi celo telo. Noge su mi se nehotice tresle. Nasmejao sam se situaciji, pokazao na moju drhtavu nogu i rekao: „Ne možete me sprečiti da formiram celo telo sa svojim kolegama praktikantima, to je ono što Učitelj želi, možete samo biti uništeni.“

Čim sam to rekao, osetio sam da se supstanca straha trenutno pretvorila u nešto poput hladne vode i iscurila iz mojih nožnih prstiju. U to vreme čak je i koncept straha nestao iz mog uma, i um mi je bio čist.

Sada shvatam razlog zašto su moje nevolje prošle i zašto je strah tako brzo nestao. Jer sam otpustio sloj „sebičnosti i ega“ i ispunio zahteve Fa tog nivoa, a Fa je to direktno asimilovao. Ja se samo kultivišem i otpuštam nečiste stvari, a sve ostalo je Učiteljevo Fa-ispravljanje na delu.

Naravno, kako napredak Fa-ispravljanja nastavlja ka više mikrokosmičkom nivou, standard Fa za nas postaje sve viši. Drugim rečima, standard „sebičnosti i ega“ za koji sam ranije mislio da sam otpustio, još uvek je tu, ali ovaj nivo "sebičnosti i ega" je više mikroskopski. Naša kultivacija u Fa-ispravljanju je stalno odstranjivanje slojeva "sebičnosti i ega" dok se naša fundamentalna priroda, čestica Dafe, ne vrati Dafi.

Učitelj sa ogromnom izdržljivošću čeka da učenici Dafe unaprede svoje razumevanje. Sve prepreke u našoj kultivaciji i spasavanju ljudi u osnovi su uzrokovane faktorima „sebičnosti i ega“ samih učenika Dafe, uključujući situaciju na američkim izborima.

Zašto mnogi praktikanti dugo ostaju na određenom nivou i polako se usavršavaju? Zašto je očigledno okruženje za spasavanje ljudi poput ovog danas? Razlog koji vidim je taj što Dafa učenici ne razumeju unutrašnje značenje kultivacije Dafe i koče ih „sebičnost i ego“, tako da ne mogu pronaći svoju pravu prirodu.

Naša nesposobnost da istinski shvatimo kultivaciju u Dafi navodi nas da pomišljamo na nedaće, kada govorimo o kultivaciji. Tada nam razumevanje pada do nivoa bića u starom univerzumu. Upravo ovu vrstu razumevanja koje je odstupilo od Dafe koriste bića na višem nivou u starom univerzumu. Stoga se ne može reći da činjenica da je moral današnjih ljudi tako nisko, a životna sredina je toliko loša, nema nikakve veze sa sporim napretkom kultivacije učenika Dafe! Ljudi koji nisu spaseni su jadna bića, a ona mutirana viša bića su, navodno radi kultivacije učenika Dafe, pretvorila ljude sveta u to što su oni danas. Tako da ne treba kriviti ljude, ali treba naći vlastite razloge i poboljšati naš šinšing - brzo!

Sada shvatam da je priroda učenika Dafe priroda čestice Dafe i život koji harmonizuje ono što Učitelj želi. Čestica nema misli poput: „Želim da budem marljiv i želim da prihvatim test.“ Ako Učenici Dafe budu mogli u potpunosti napustiti svoju sebičnost i ego i harmonizovati ono što Učitelj želi, tada će se okruženje kultivacije i spasavanja ljudi u Sjedinjenim Državama i svetu danas iz temelja promeniti. Zaista će postati okruženje za spasavanje živih bića. Veliki broj ljudi će biti spašen. To je ono što Učitelj želi!