Falun Dafa Minghui.org

Učiteljica u vrtiću podvrgnuta ispiranju mozga, prisilnom drogiranju i stalnom maltretiranju zbog svoje vjere

(Minghui.org)

Gospođa Huang Shiqun, cijenjena učiteljica u vrtiću u gradu Wuhan u provinciji Hubei, je bila uhapšena u decembru mjesecu 2017. godine, kada je nekome govorila o tome kako Komunistička Partija Kine progoni njenu vjeru, Falun Gong, praksu kultivacije zasnovanu na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije.

Šefica vrtića Yuan Mang je, u saradnji s lokalnom policijom, poslala gospođu Huang u centar za ispiranje mozga, gdje je bila mučena i drogirana u pokušaju vlasti da je prisile da se odrekne svoje vjere.

Zbog toga je ova nekada otvorena žena postala depresivna i razdražljiva. Vid, sluh i razmišljanje su joj također oslabili. Nemajući drugog izbora, morala je cijeli dan ostati u krevetu, bespomoćno pateći.

Oko kineske Nove 2021. godine, 12. februara, gospođu Huang su više puta maltretirali policajci. Organizacijski odjel provincije Hubei je također više puta razgovarao i zastrašivao njenu porodicu.

Dobrodušna učiteljica

Gospođa Huang je bila učiteljica u vrtiću br. 3. vladinih agencija Hubei, školom kojom upravlja vlada. Nakon što je 1996. počela s prakticiranjem Falun Gonga, nastojala je slijediti Istinitost-Dobrodušnost-Toleranciju kako na poslu, tako i u svom svakodnevnom životu. Kao rezultat toga, bila je poštovana zbog svoje ljubaznosti, otvorenosti i radne etike.

Gospođa Huang Shiqun na svome radnom mjestu

Nakon što je bivši lider Komunističke Partije Kine (KPK) Jiang Zemin pokrenuo progon Falun Gonga u julu mjesecu 1999. godine, gospođa Huang se čvrsto držala svog uvjerenja i nastavila objašnjavati drugima, uključujući i djecu u svojoj školi, kako treba da budu pošteni i dobri građani. Međutim, roditelji djece su je, zbog njenog vjerovanja, prijavili vlastima. Njen ju je poslodavac degradirao sa pozicije razredne učiteljice u pomoćno osoblje i smanjio joj platu.

Ovo omalovažavanje nije poljuljalo vjerovanje gospođe Huang. Nastavila se dobro ponašati prema drugima, uključujući roditelje koji su je prijavili policiji. "I oni su bili prevareni propagandom mržnje od strane KPK, pa su i oni žrtve ove tragedije", kazala je jednom.

Iako su njene kolege često uzimale novčane poklone od roditelja u zamjenu za posebnu pažnju prema njihovoj djeci, gospođa Huang je uvijek odbijala darove, dobro obavljala svoj posao i na jednak način se odnosila prema svoj djeci.

Osim što se dobro brinula o svojim roditeljima i o svom djetetu, gospođa Huang je također pomagala i svojoj široj porodici koliko god je mogla. Zbog lošeg zdravlja svoje starije sestre, gospođa Huang se brinula o njenoj kćeri od doba kada je imala dvije godine pa sve do njene udaje. Kada je nećak njenog supruga ostao bez staratelja - s ocem koji je završio u bolnici i majkom koja je stradala u nesreći, gospođa Huang je prihvatila ovo dijete. Školske su se ocjene djeteta poboljšale, a isto tako i njegova kompletna ličnost.

Ispiranje mozga i prisilno drogiranje

Kada je gospođa Huang 26. decembra 2017. godine nekom prolazniku govorila o Falun Gongu, neko ju je snimio kamerom i prijavio policiji. Policajci policijske stanice Shuiguohu su je istog dana uhapsili i odveli u Prvi pritvorski centar u Wuhanu. Iako je njenoj porodici rečeno da će biti puštena nakon 10 dana, policija ju je desetog dana odvela direktno u Centar za pravno obrazovanje okruga Qiaokou.

Centar za Pravno obrazovanje distrikta Qiaokou je poznat i kao Centar za ispiranje mozga Qiaokou i Etouwanski centar za ispiranje mozga.

Prema pouzdanim informacijama, viši su zvaničnici, nakon hapšenja gospođe Huang, zaprijetili ukidanjem nagrade koja se daje u vrtiću na kraju godine. Yuan Mang, upravnica vrtića, je obećala da će je disciplinirati i sarađivala s policijom da je pošalju u centru za ispiranje mozga.

Tokom njenog jednomjesečnog boravka u ovoj ustanovi, tjelesna težina gospođe Huang je pala za 15 kilograma. Također je dobila simptome fizičke i živčane poremećenosti, slične onima koje su imali i drugi Falun Gong praktikanti kojim su davane nepoznate droge. Prisilno drogiranje je već više puta ranije prijavljeno u ovoj ustanovi.

Petog dana boravka u ovoj ustanovi iznenada je dobila simptome tjeskobe i panike, uz nekontrolisano drhtanje, otežano disanje, suhoću u ustima i ubrzan rad srca. Nije mogla zaspati i osjećala je da se ne može kontrolisati. Ipak, stražari i zatvorenici su je i dalje pokušavali prisiliti da odustane od svog vjerovanja i da to kaže i ostalim praktikantima.

Najmanje su tri zatvorenika sudjelovala u ispiranju mozga: jedna osoba s prezimenom Huang je u tome bila vodeća, dok su dvije druge osobe (uključujući jednu s prezimenom Wang) bile određene da je cijelo vrijeme čuvaju.

Nakon što se gospođa Huang vratila kući, ovi se simptomi nisu povukli, već su se naprotiv i pogoršali. Imala je ekstremne bolove u cijelom tijelu, uključujući i svaku ćeliju i svaku kost. Na tijelu joj se često pojavljivalo crvenilo, žarišta i modrice nepoznatog porijekla. S vremena na vrijeme je dobivala napade panike koji su se pojavljivali bez očiglednog razloga, a plašila se i svjetlosti i zvukova. Uprkos umoru, nije mogla zaspati pa je čak imala poteškoća i sa sjedenjem. Kao rezultat toga, morala je koračati po cijelu noć. Njena narav se promijenila, a depresija i razdražljivost su učinili da se doimala poput nekoga ko je duhovno poremećen.

Početkom novembra 2018. godine, gospođa Huang je poslana na psihijatrijsko odjeljenje Bolnice na putu Ziyang. Jedan je doktor dijagnosticirao sistemsku degeneraciju njenog mozga.

Nakon otpuštanja iz bolnice, gospođa Huang se oslanjala na psihijatrijske lijekove i tablete za spavanje kako bi se smirila. Sa oslabljenim vidom, sluhom i razmišljanjem, nije bila u stanju da se brine o sebi ili da izađe van kuće. Zbog toga je mogla samo po cijeli dan ležati u krevetu i patiti.

Zločini u Centru za ispiranje mozga u Hubeiju

Iskustvo gospođe Huang nije bilo usamljeno. Postoji mnogo sličnih ustanova za ispiranje mozga u gradu Wuhanu u provinciji Hubei. Samo u Wuhanu postoji preko 60 takvih ustanova koje vode vladine agencije na različitim nivoima, državna preduzeća, kompanije, fakulteti, bolnice, hoteli i drugi. Među njima, Centar za ispiranje mozga Qiaokou ima najdužu istoriju.

Javno naslovljeni kao centri za pravno obrazovanje, ovi centri za ispiranje mozga su ustanovljeni prema naredbama Biroa 610, vanpravnog entiteta za cijelu državu posebno stvorenog od strane centralnog rukovodstva Komunističke Partije Kine za sprovođenje progona Falun Gonga.

Ilustracija mučenja: Vezivanje ruku lisicama iza leđa

Primarni cilj ovih centara za ispiranje mozga je da se praktikanti prisile da se odreknu svog vjerovanja u procesu nazvanom „transformacija“. Kad bi praktikanti odbili to prihvatiti, stražari i zatvorenici bi ih naizmjenično zlostavljali po cijeli dan i noć. To uključuje i višednevno uskraćivanje sna, prisiljavanje zatočenika da nepomično stoje dugo vremena, ponižavanje, premlaćivanje, zatvaranje u samicu, vješanje za zglobove i prisilno drogiranje.

Neki su praktikanti zatočeni u Centru za ispiranje mozga u okrugu Qiaokou primijetili sumnjiv ukus hrane začinjene drogama. Kad bi praktikanti postali polusvijesni, stražari i zatvorenici su ih često tjerali da se odreknu svog vjerovanja. Praktikantima koji su odbili da se „transformišu“, agenti iz Biroa 610 su često prisiljavali njihove poslodavce da im uskrate plaću ili ih izbace s posla. Novac je iznuđivan i od porodica praktikanata i poslodavaca na ime pokrivanja troškova boravka u centrima za ispiranje mozga.

Ilustracija mučenja: prisilno ubrizgavanje nepoznatih droga

Zabilježeni su brojni oblici zlostavljanja praktikanata u Wuhanskim ustanovama za ispiranje mozga. Na primjer, praktikantima su davane male količine hrane da bi ih učinili slabim, a u hranu su dodavani sporo djelujući lijekovi da bi ih se mentalno oslabilo, a dugovremeno stajanje, uskraćivanje sna i ubrizgavanje droga se koristilo za dodatno slabljenje praktikanata. Za mučenje praktikanata je angažovano profesionalno osoblje. Praktikanti su neprestano napadani audio propagandom u velikom obimu. Kao oblik psihološkog zlostavljanja, praktikanti su također bili prisiljavani da spavaju na portretu osnivača Falun Gonga ili Falun Gong knjigama.

Detaljne primjere zlostavljanja praktikanata u objektima za ispiranje mozga možete potražiti u prethodnim izvještajima Minghui-a o gospođi Wang Yujie, koja je umrla u 24. godini u septembru 2011 godine.; gosp. Zhang Suu, koji je bio trovan, premlaćivan i kome je bilo zaprijećeno prinudnom žetvom organa; i gospođi Cui Hai, koja je bila izložena premlaćivanju, nasilnom hranjenju, injektiranju i dodavanju nepoznatih droga u hranu, dok je u oktobru 2012. godine bila pritvorena u Centru za pravno obrazovanje u provinciji Hubei. Gospođa Cui je umrla 1. januara 2018. godine, nakon pet godina zlostavljanja u zatvoru.

Nakon što se 2018. godine otpočelo sa prikrivanjem progona Falun Gonga, jedna od ustanova, Centar za Pravno obrazovanje provincije Hubei, je rasformiran. Ali su objekti na okružnom nivou i dalje radili. Po naredbi Biroa 610 pokrenuti su i novi objekti poput Centra za ispiranje mozga Haikou u okrugu Dongxihu. U septembru mjesecu 2018. godine, službenici su poslali predstavnike iz drugih gradova i provincija da „nauče“ taktike ispiranja mozga iz Wuhanskog modela.

Nastavak maltretiranja i prijetnji

Uprkos njenom lošem zdravstvenom stanju, gospođu Huang su i dalje često maltretirali službenici Odjeljenja za unutrašnju sigurnost, Biroa 610, policijske stanice i komiteta stanara. Prisilili su je da potpisuje dokumente i fotografisali je.

Već iscrpljene brigom za gospođu Huang, zbog njenog fizičkog i mentalnog stanja, njenu su porodicu više puta maltretirali službenici Organizacionog odjela provincije Hubei u nedavnoj kampanji KPK "Nula praktikanata“ čiji je cilj bio prisiliti svakog praktikanta Falun Gonga sa vladine crne liste da se odrekne svoje vjere. Pritisak i maltretiranje su stavili njenu porodicu pod još veći stres.

U Wuhanu su nedavno bili uhapšeni mnogobrojni praktikanti, uključujući gđu Li Chunlian, gđu Wang Xianqiu i gđu Wang Aiqun. Gospođi Zhang Wei, vanrednoj profesorici na Tehnološkom fakultetu u Wuhanu, su prvo prijetili, a zatim je i uhapšena 4. aprila. Ona se sada nalazi u Centru za ispiranje mozga Qingling. Nekoliko je drugih praktikanata uhapšeno krajem marta, uključujući gđu Xiong Hanlian i gospođu Sha Zhaodi. Nije poznato njihovo trenutno boravište, ali su vjerovatno smješteni u centre za ispiranje mozga.

Držite počinitelje odgovornima

Prema novinskom izvještaju, bivši 93-godišnji čuvar nacističkog koncentracionog logora identifikovan kao Bruno D. je osuđen u julu mjesecu 2020. godine za više hiljada slučajeva pomaganja u ubistvu. Bio je SS stražar u koncentracijskom logoru Stutthof u periodu između 1944. i 1945. godine.

Poput njegovog slučaja, spisak od 9.000 agenata Biroa 610 je u martu mjesecu dostavljen vladama 38 zemalja. Praktikanti Falun Gonga su zatražili da te vlade smatraju krivim ove kršitelje ljudskih prava i da ih kazne sankcijama, uključujući ograničenja u izdavanju viza i zamrzavanje njihove imovine.

Detaljan popis agencija koje su uključene u progon gospođe Huang potražite u kineskoj verziji ovog članka.

Povezani izvještaj:

Predškolsku učiteljicu je njena šefica poslala u Centar za ispiranje mozga nakon 12 dana policijskog pritvora

Napomena urednika: Stavovi izraženi u ovom članku predstavljaju vlastito mišljenja autora za koja je odgovoran isključivo autor. Čitaoci bi trebali sami procijeniti vrijednost članka.