Falun Dafa Minghui.org

Moja iskustva sa uklanjanjem klevetničkih sadržaja sa oglasnih ploča objašnjavanjem istine

(Minghui.org)

Čitajući članak „Klevetnički sadržaj uklonjen sa oglasne ploče nakon objašnjavanja istine“, prisjetio sam se dva incidenta s kojima sam se susreo u prošlosti, sličnih onome što je autor opisao. Autor je napisao pisma zaposlenima u lokalnoj zajednici i pozvao ih da uklone klevetnički sadržaj s oglasnih ploča, i oni su ubrzo nakon toga uklonjeni.

Slažem se s autorovim zaključkom da kada ljudi iznose informacije koje kleveću Falun Dafa, to je zato što su zavarani propagandom mržnje Komunističke Partije Kine (KPK). Jednom kada im pomognemo da shvate nezakonitost progona KPK protiv Falun Dafa, ti ljudi će obično prestati klevetati Falun Dafa.

Javne oglasne ploče

Prvi se incident dogodio u jednom velikom gradu. Ja sam, zbog represije nad Falun Dafa, izgubio posao i preselio se u veliki grad. Jednog sam dana vidio plakate koji su klevetali Falun Dafa na zatvorenim javnim oglasnim pločama. Budući smo se plašili daljnjeg progona, članovi moje porodice i ja smo u početku informacije o plakatima dostavljali samo na Minghui.org. Plakati su bili na zaključanim javnim oglasnim pločama, a u blizini su bile postavljene nadzorne kamere, tako da nisam znao šta da radim. Kupio sam neke veće plakate i koristio ih za prekrivanje oglasnih ploča, ali su moji plakati ubrzo bili uklonjeni.

Učeći više Falun Dafa učenja, shvatio sam da sam se preselio u veliki grad vjerovatno zbog svog predodređenog odnosa s tamošnjim ljudima. Dakle, moja je misija bila kazati ljudima šta je Falun Dafa i zašto se progon uopšte nije trebao dogoditi. Shvatio sam da kad ljudima postane jasno što se dogodilo, znat će što trebaju učiniti. Zbog toga sam, kad bi se opet pojavili takvi klevetnički plakati, dostavljao na Minghui detaljne i kontakt informacije, tako da bi praktikanti van Kine mogli pomoći pozivajući počinitelje koji su postavili plakate. U međuvremenu bih poslao i pisma odgovornim osobama u kojima bih im objasnio istinu.

Više puta sam slao pisma nekim članovima društveno političke zajednice. Svaki put bi klevetnički plakati bili uklonjeni u kratkom vremenu, i zatim ih je bilo sve manje i manje. Pored toga, također sam radio sa svojom porodicom na distribuciji informativnih materijala u mom kraju. Nastavili smo ovo dugo raditi sve dok se nismo, prije nekoliko godina, odatle odselili. U to vrijeme više nismo mogli vidjeti ni jedan klevetnički plakat. Ovo je veoma važno jer je ovaj grad turistička destinacija. Svakog ljeta ga posjećuju turisti iz cijele Kine i gotovo svi porodični hoteli u mome kraju bivaju popunjeni.

Plakat u školi

Još jedan se incident dogodio početkom septembra prošle godine. Prolazeći pored osnovne škole, na oglasnoj sam ploči vidio plakat koji je klevetao Falun Dafa. Na njemu je također bila slika Učitelja Lija, osnivača Falun Dafa. Osjećao sam se vrlo loše budući je školska godina tek počela, pa bi mnogi učenici, kao i roditelji, mogli na ovaj način biti zavarani.

Po povratku kući pronašao sam adresu e-maila direktora škole, telefonski broj škole, kao i kontakt informacije nekih ključnih zvaničnika. Iako nije bio potpun, spisak sam ipak poslao na Minghui. Zatim sam napisao pismo i direktoru i zamjeniku direktora škole, objašnjavajući im koliko bi takav plakat mogao dovesti u zabludu učenike i njihove roditelje.

Prolazeći pored škole nekoliko dana kasnije, otkrio sam da je klevetnički plakat zamijenjen nečim drugim, dok su drugi plakati ostali isti. Bio sam veoma zahvalna na Učiteljevoj dobrodušnosti.

Bilo je i drugih iskustava ove vrste, ali ih neću ovdje sve nabrajati. Naravno, neki su praktikanti bili vrlo hrabri pa su licem u lice razgovarali s ljudima koji su postavili takve klevetničke sadržaje. Bilo je i praktikanata koji su samo uspjeli ukloniti klevetnički sadržaj, ali da pri tome nisu pomogli počiniteljima da shvate zašto takvi sadržaji uopšte nisu ni trebali biti postavljeni. Smatram da moramo objasniti istinu dok se trudimo da uklonimo klevetničke sadržaje. Samo pomažući ljudima da shvate istinu, mi zaista spašavamo živa bića.

Svi članci, grafike i sadržaji objavljeni na Minghui.org su zaštićeni autorskim pravima. Nekomercijalno umnožavanje je dozvoljeno, ali zahtijeva dodavanje naslova članka i vezu do izvornog članka.