Falun Dafa Minghui.org

Ojačajmo glavnu svijest, istinski gledajmo unutar, formirajući neuništivo tijelo

(Minghui.org)

U posljednje vrijeme postajem sve svjesniji važnosti jačanja svoje glavne svijesti pa pišem ovo da podijelim sa svima.

Prije otprilike mjesec dana, prilikom slanja ispravnih misli sam se nalazio u negativnom stanju u kojem mi je nedostajala moć učiniti ono što sam želio. Osjećao sam se jako uzrujano i nisam u potpunosti upravljao sobom. Nekoliko mojih kolega praktikanata je upravo tada bilo uhićeno. Osjećao sam istinsku bol u srcu. Bilo je vrijeme da se stvarno temeljito preispitam! Tada me baš posjetila praktikantica i zamolio sam je da mi pomogne slati ispravne misli kako bih eliminirao svo zlo koje me progoni. Bio sam potpuno svjestan da mi glavna svijest nije veoma jaka.

Nakon toga, bilo da sam eliminirao zlo u svom vlastitom dimenzionalnom polju ili čak prije no što sam podigao svoj dlan da eliminiram zlo, dodao sam ovu misao: glavna svijest ojačava i sve što opstruira ili ometa kultivaciju moje glavne svijesti ili slanje ispravnih misli koje potpuno eliminiraju zlo ili zle stare sile, je meta eliminirajuće sile koja sve obuhvaća i ništa ne izostavlja. Učinio sam isto prilikom smetnji tijekom slanja ispravnih misli. Produžio sam vrijeme slanja ispravnih misli kako bih eliminirao svoje vezanosti, kao i svo zlo te sve stare sile u njihovoj pozadini, dok se vezanosti ne iskorijene. Učinak je bio vrlo dobar. Nakon čitanja „Podučavanja Fa na konferenciji u Philadelphiji 2002.“ postao sam još odlučniji u slanju ispravnih misli kako bih pročistio svoje dimenzionalno polje. Slao sam ispravne misli jedan do dva sata i produžio vremenski period za čišćenje vlastitog dimenzionalnog polja. Pritom je kvaliteta ispravnih misli bila vrlo dobra, a glavna svijest je iz dana u dan postajala sve jasnija. Osim toga, testovi koji su se prije činili vrlo teškim za proći su sada postali veoma lagani.

Stekao sam sljedeće uvide koje ću podijeliti s kolegama praktikantima.

1. Kako bismo ojačali glavnu svijest, trebamo potpuno eliminirati zle, stare sile koje ometaju našu glavnu svijest. Ovo je ključna točka za Dafa učenike jer potpuno anuliramo sve aranžmane starih sila.

2. Najsigurniji smo kada možemo održavati svoju glavnu svijest jasnom u svakom pojedinom trenutku. Jutros sam razmišljao o jednom problemu prilikom vježbanja. Zašto sam samo pod pritiskom postao marljiviji, kao kada su neki kolege praktikanti bili uhićeni? Čini se da me progon starih sila motivirao postati marljivijim. To je tako nepravedno! Ne pružam li starim silama opravdanje da me progone?

Zatim sam prosvijetlio na ovo: Ako je svaki od nas Dafa učenika u stanju održati snažnu glavnu svijest tako da možemo racionalno razlikovati aranžmane koje je napravio Učitelj i aranžmana koje su napravile stare sile i ako smo u stanju istinski ići Učiteljevim putom, tada zapravo uništavamo aranžmane starih sila. Ovo je najsigurnije. Ako smo pod svim okolnostima utemeljeni na Fa i ako smo u stanju energično napredovati umjesto da se držimo formalnosti, te smo u stanju uistinu održavati snažnu glavnu svijest, tada smo sposobniji činiti tri stvari na koje nas upućuje Učitelj čistog i jasnog uma.

Također sam prosvijetlio u sljedeće: U razdoblju Fa-ispravljanja, svako živo biće je u opasnosti ako ne može ispravno uravnotežiti osobnu kultivaciju u odnosu na Fa-ispravljanje. Mi Dafa učenici trebali bismo slijediti Učiteljeve riječi i raditi stvari iz srca, umjesto iz formalnosti. Kada istinski gledamo unutar te se iz svog srca asimiliramo s Fa, tada smo u stanju manifestirati moć Dafa.

3. Problemi jednog praktikanta su problemi svakog drugog kolege praktikanta unutar ovog jednog tijela. Nismo slučajno u društvu praktikanata koji nas trenutno okružuju, jer je moguće da svi oni imaju neke veze s posebnim aspektom našeg života ili s vezanostima koje trebamo ukloniti. Kolegica praktikantica s kojom sam imao izravan kontakt nije dugo učila Fa i naglašavala je samo rad na projektima za potvrđivanje Dafa. Stalno sam je podsjećao na učenje Fa, ali to uopće nije pomoglo. Teško mi ju je bilo shvatiti, i tada su se pojavile neke vezanosti. Kad god sam počeo razmišljati o njoj, osjećao sam se loše. Znao sam da sa mnom definitivno nešto ne valja, ali nisam potražio uzrok problema. Ometala me predodžba kako „ne učenje Fa nije ispravno.“ Zapravo sam na površnoj razini procjenjivao pravo i krivo te nisam mogao u sebi istinski pronaći vlastite vezanosti.

Temeljito sam pročitao sve Učiteljeve članke - od „Bitno za daljnje napredovanje“ do „Bitno za daljnje napredovanje II“, do novijih članaka - od početka do kraja prosvijetlio sam se iz njih iz srca. Stvarno me dirnulo kad sam pročitao sljedeće: >„Zapravo, postoji nekolicina studenata koji su se uvijek kolebali kad treba raditi stvari koje su za eliminiranje zla i objašnjavanje istine — kao da bi to bilo učiniti nešto za Učitelja, ili kao da bi to bilo potruditi se dodatno za Dafa.“ („Dafa učenici iz perioda Fa-ispravljanja“ iz Bitno za daljnje napredovanje II).

Tijekom tog vremena je nekoliko praktikanata oko mene uhićeno, a ja sam smatrao da bismo trebali prestati objašnjavati istinu na neko vrijeme, i da bismo trebali ostati kod kuće kako bismo učili Fa, prakticirali vježbe te slali ispravne misli. No drugi praktikanti su i dalje radili na objašnjavanju istine kao i obično.

Tada sam shvatio da moji postupci glede objašnjavanje istine nisu baš dolazili iz moje prave prirode, budući da su bili uvjetovani. Uvjetovao sam ih jamčenjem vlastite sigurnosti. Sebično sam se pokušavao zaštititi u najvećoj mjeri te bio vezan za osobnu kultivaciju i vlastito ispunjenje. Iza ovih dviju vezanosti su se zapravo skrivale stare sile.

Poslao sam ispravne misli da ih uklonim. Također sam im rekao izravno i otvoreno: Ja kultiviram Falun Dafa i kultiviram svoju glavnu svijest. Ja sam gospodar malog univerzuma u svojem tijelu. Ove dvije vezanosti nisu ja. Nametnule ste ih vi stare sile. Ne priznajem ih niti prihvaćam. Ni ne pomišljajte imati bilo kakav učinak u ovom malom univerzumu unutar mog tijela! Vaše tijelo i vaša duša će smjesta izumrijeti te biti potpuno uništene. Nakon što sam poslao ovu misao, osjećao sam se kao da mi netko kopa po glavi i tada su neke teške tvari potpuno uklonjene. Nakon toga se suosjećanje pojavilo poput izvorske vode, a motiv za objašnjavanje istine je postao još čišći i jasniji.

4. Svaki dan vrlo pažljivo čitam članke s Minghui portala i iskreno dijelim iskustva s kolegama praktikantima, ali ovo je prvi put da zapisujem svoje iskustvo. Prije odluke o pisanju iskustva i tijekom njegovog pisanja sam morao nadvladati razne unutarnje i vanjske smetnje i prepreke. Članak je odraz postignuća u kultivaciji nakon vrlo napornog rada. Uspio sam ga napisati čistog i ispravnog uma te vrlo jakih ispravnih misli. Jednom prilikom sam nakon čitanja iskustva kolege praktikanta spoznao nešto u što mi je bilo teško prosvijetliti se čak i nakon što sam o tome mukotrpno razmišljao pola godine. Nakon što se moja izvorna priroda povisila, postao sam istinski svjestan dragocjenosti članaka drugih praktikanata.

5. Kada šaljem ispravne misli, uvijek dodajem misao: Obuhvaćajući sve i ne izostavljajući ništa, potpuno odbacujem i potpuno eliminiram sve aranžmane starih sila u vezi Dafa, Dafa učenika i živih bića različitih domena. Sa iznimno moćnim i suosjećajnim umom: „Fokusiram snažne misli na izgovaranje riječi Mie ( ) nakon izgovaranja formula(e). Riječ Mie ( ) mora biti toliko jaka da je velika kao kozmičko tijelo, obuhvaćajući sve i ne izostavljajući ništa u svim dimenzijama.“ (iz *Ispravnih misli ).

Pomislio sam da je potpuna svjesnost eliminiranje zla i istovremeno spašavanje nebrojenih živih bića koje su stare sile obmanule. Najdobrodušnijim umom sam izrekao živim bićima Fa-princip: „Živa bića! Istinitost-Dobrodušnost-Trpeljivost su veliki, osnovni Dafa univerzuma. Sve dok se asimilirate u Dafa i ta tri principa, vaš život će se obnoviti i ući u novi kozmos. Neće se ugasiti i trajat će vječno. Slijedite li stare sile nanoseći štetu Dafa, činite najveći grijeh. Dafa je uzvišen i ozbiljan!“ Odmah potom sam osjetio kako nebrojena živa bića primaju spasenje.

6. Moje razumijevanje jednog tijela:

Prvo: jedno tijelo Dafa učenika se manifestira u drugoj dimenziji gdje se manifestiraju naše božanske strane. Drugim riječima, sve dok je svaki od nas Dafa učenika u stanju održavati glavnu svijest snažnom dopuštajući našoj božanskoj strani da uistinu djeluje, jedno tijelo u drugoj dimenziji će moći pokazati svoju neusporedivu moć. Shvaćam da su riječi „On je marljiv i ne popušta“ („Ispravni bog“ iz Hong Yin II) Učiteljev zahtjev za Dafa učenike u završnoj fazi razdoblja Fa-ispravljanja.

Nije tako teško biti marljiv i ne posustajati neko vrijeme. Međutim, biti konstantno marljiv bez posustajanja nije lak zadatak. Posljednjih nekoliko mjeseci smatram da sam marljiviji no u prošlosti. Ranije bih se dan ili dva oporavljao od nekog lošeg postupka. Sada, čim shvatim da nešto nije u redu, brzo rješavam problem s ispravnim mislima. Razdoblje oporavka je sve kraće i kraće. Posljednjih mjesec dana također osjećam da sam marljiviji i smireniji. Osjećam kako je ojačala moja božanska strana.

Drugo: ovo jedno tijelo je živo biće. Ako nekoliko ili više dijelova ne funkcionira i ne uspije u potpunosti iskazati svoje moćne sposobnosti, neće li onda u sukobu između ispravnih i zlih, to živo biće propustiti iskazati svoju punu potencijalnu moć? Ako nekoliko ili više dijelova tijela međusobno ne surađuje, baš kao kad mi Dafa učenici ne uspijevamo dobro surađivati onda, u borbi između ispravnih i zlih, hoće li ovo ljudsko tijelo moći iskazati svoju punu potencijalnu snagu? Stoga je od presudne važnosti kako to jedno tijelo može iskazati svoju moć najvećoj mogućoj mjeri.

Treće: Jednom sam pomislio sljedeće; ako mi dafa učenici postanemo sposobni međusobno komunicirati otvorenog srca i nadomjestiti tuđe nedostatke našim vlastitim jačim stranama, i odbacimo li predodžbu da sam Ja odvojen od Tebe, ako smo u mogućnosti to učiniti , a ne pričati o tome, formirat ćemo neuništivo tijelo. To zahtijeva da svaki Dafa učenik istinski gleda unutar i prestane raspravljati o pravom ili krivom na površnoj razini. Ako pomisao gledanja unutar nije dovoljno jaka i još uvijek se žalimo na druge, tada prosuđujemo dobro i loše kao obična osoba i ne gledamo istinski unutar sebe. Učitelj kaže:

„Sjetite se mojih riječi: bez obzira da li je problem vaša greška ili ne, trebate gledati unutar sebe i otkriti ćete problem.“ (*Fa predavanje na konferenciji u Europi)

Naš fundamentalni temelj je baziran na Fa-ispravljanju. On je ukorijenjen u suosjećanju prema živim bićima, ukorijenjen u suosjećanju prema kolegama praktikantima te ukorijenjen u potpunom odbacivanju i eliminiranju aranžmana starih sile gledanjem unutar sebe. Gledanje unutar je dragocjeni alat koji je Učitelj podario Dafa učenicima i oni pomoću njih u potpunosti odbacuju sve aranžmane starih sila. Zahtjev Fa-ispravljanja za nas je sposobnost istinskog gledanja unutar sebe.

Četvrto: Pomoć kolega praktikanata je vrlo važna. Razlog zašto sam se tako brzo mogao poboljšati je to što su kolege praktikanti slali ispravne misli za mene na samom početku, a to je također bio i rezultat moje marljivosti. Također, ako se ne izoliramo kad naiđemo na problem, možemo zamoliti Dafa učenike za pomoć kada šaljemo ispravne misli. Ako svaki Dafa učenik Fa-ispravljanja bude sposoban neprestano slati jasne i snažne ispravne misli, naše tijelo će ubrzo postati sve jače i jače.

7. Što se tiče pitanja temeljnih vezanosti, želio bih podsjetiti kolege praktikante da ne zanemaruju ovo pitanje. Slanje ispravnih misli je vrlo učinkovito sredstvo za uklanjanje temeljnih vezanosti, kao i cjelokupnog zla te starih sila u njihovoj pozadini.

  • Ovaj članak je prvi put objavljen na Minghui.org 2003. godine*