Falun Dafa Minghui.org

[Odabrani komentari] Pet istraživanja provedenih u 23 godine pokazuju da je Falun Dafa izvanredan (1. dio)

(Minghui.org)

Kada je časopis Science (Nauka), 1. jula 2005. godine, proslavio 125. godišnjicu izlaženja objavio je i spisak od 125 važnih pitanja u nauci. Među njima, 46% se odnosilo na nauku o životu, 16% na svemir i Zemlju, 14% na nauku o materiji, a 9% na kognitivnu nauku (nauku koja se bavi pitanjima spoznaje). Preostala pitanja su pokrivala teme kao što su matematika, računarstvo, politika, ekonomija, energija, životna sredina i stanovništvo.

Važnost nauke o životu se ne može se zanemariti. 21. vijek je doba biologije, primijetila je Anne Glover 2012. godine a koja je u to vrijeme bila glavna naučna savjetnica predsjednika Evropske komisije. Ona je vjerovala da je 19. vijek bio doba inženjerstva, dok je 20. vijek bio doba hemije i fizike. Ali trenutno, "nauke o životu igraju ključnu ulogu u suočavanju s globalnim izazovima."

To su primijetili i kineski naučnici. Qian Xuesen (također poznat kao Hsue-Shen Tsien), otac kineskog svemirskog programa, je vjerovao da bi nauka o ljudskom tijelu mogla biti novi talas naučnog proboja sa značajem ništa manjim od kvantne mehanike ili teorije relativnosti. Za razliku od mnogih drugih kineskih vođa, on je predložio otvaranje uma prema tradicionalnoj kineskoj medicini i qigong sistemima. Konkretno, je hrabrio naučnike da prikupljaju opservacijske podatke o qigongu kako bi se „mogle uspostaviti buduće naučne teorije“.

Nakon što je Falun Dafa predstavljen javnosti 1992. godine, brzo je naišao na široko prihvaćanje i stekao široku popularnost zbog svojih ogromnih prednosti za um i tijelo. Wu Shaozu, tadašnji direktor Opće uprave za sport, je otišao u grad Changchun u provinciji Jilin, rodno mjesto Falun Dafa prakse, da proučava ovaj fenomen. U to vrijeme, qigong i humanističke nauke su bili pod nadzorom Wuove agencije. Primijetivši da je Falun Dafa postao najbrže rastući qigong sistem, naučnici i zvaničnici iz Generalne uprave za sport su proveli nekoliko istraživanja i dali sveobuhvatnu procjenu ove prakse.

U ovom članku razmatramo nekoliko velikih istraživanja izvršenih u periodu između 1998. i 2021. godine o učinku prakticiranja Falun Dafa prakse. Podaci dolaze iz izvora trećih strana.

1998. godina: Guangzhou i Peking

Kao dio evaluacije Generalne uprave za sport, devet medicinskih stručnjaka iz agencije je provelo anketu 12.553 Falun Dafa praktikanata u provinciji Guangdong u septembru mjesecu 1998. godine. Praktikanti su bili iz gradova Guangzhou, Foshan, Zhongshan, Zhaoqing, Meizhou, Chaozhou, Jieyang, Qingyuan, Shaoguan i drugih gradova u toj pokrajini.

Tema ankete je bila “Epidemiološka istraga i analiza situacije”. Indikatori koji su posmatrani su uključivali zdravstveno stanje, fizičko i mentalno stanje praktikanata, prije i nakon otpočinjanja prakse.

Među 12.553 učesnika, 27,9% su bili muškarci, a 72,1% žene. Starosna dob je bila 48,4% ispod 50 godina i 51,6% iznad 50 godina. Osim toga, 10.475 učesnika (ili 83,4%) je ranije imalo jednu ili više bolesti. Nakon što su prakticirali Falun Dafa tokom određenog vremenskog perioda (u rasponu od dva mjeseca do tri godine), zdravstveno poboljšanje je bilo značajno, sa 77,5% učesnika koji su se značajno ili potpuno oporavili, a 20,4% se oporavljalo. Drugim riječima, 97,9% (77,5%+20,4%) učesnika je postiglo poboljšanje zdravlja kroz prakticiranje Falun Dafa.

Otprilike mjesec dana kasnije, u Pekingu je započeto još jedno istraživanje koje su sproveli medicinski stručnjaci sa Medicinskog koledža China Union pri Medicinskom univerzitetu u Pekingu, Opšte bolnice kineske narodne oružane policije, bolnice Xiyuan Kineske akademije tradicionalne kineske medicine i 304. bolnice kineske narodne oslobodilačke armije. Praktikanti koji su učestvovali u anketi su bili sa više od 200 mjesta za grupno prakticiranje u okruzima Xicheng, Chongwen, Dongcheng, Xuanwu i Chaoyang. Od 14.199 popunjenih anketnih listića, 12.731 je sadržavalo kompletne podatke za analizu.

Od 12.731 odgovora, 20% (ili 2.547) ispitanika su ranije imali jednu bolest, njih 23.6% (ili 3.004) je imalo dvije bolesti, a 49.8% (ili 6.341) je imalo tri ili više bolesti prije početka prakticiranja Falun Dafa. To znači da je među njima ukupno bilo 93,4% (ili 11.892) oboljelih. Među njima, 58.5% (ili 6.962) se potpuno oporavilo, a 24.9% (ili 2.956) je ostvarilo napredak u oporavku nakon što su počeli prakticirati Falun Dafa. Ukupna efikasnost liječenja je bila 99,1%. Pored toga, ovi praktikanti su svake godine uštedili zajednici 41,70 miliona yuana medicinskih troškova, što je iznosilo oko 3,270 yuana po osobi.

2001. godina: Rusija

Istraživanje među ruskim Falun Dafa praktikantima je provedeno u periodu između 23. aprila i 24. juna 2001. godine. Vodili su ga Guluoqijin, viši forenzički stručnjak iz Ministarstva za unutrašnje poslove, i Simingtanni, glavni ljekar za ispitivanje pri Odjeljenju za sudsko-medicinska ispitivanja. Ispitivani aspekti su uključivali medicinsku istoriju, zdravstvene indekse prije i nakon otpočinjanja prakticiranja Falun Dafa, učenja Falun Dafa i svakodnevnog života praktikanata.

Ispitivački je tim usvojio metodu slučajnog uzorkovanja pri čemu je anketirano 12 od 32 praktikanata. Pitanja su uključivala a) zdravstveno stanje tjelesnih organa i sistema, b) objektivnu situaciju i subjektivno mišljenje ispitanika, i c) psihičko stanje ispitanika. Od ovih 12 učesnika (4 muškarca i 8 žena), tri su bila mlađa od 40 godina a 9 iznad 40 godina starosti.

Svi ispitivani su imali neke bolesti prije otpočinjanja prakticiranja Falun Dafa, uključujući troje koji su imali gastrointestinalne poremećaje (čireve i upale), jedan koji je imao neke endokrine poremećaje, a drugi je patio od respiratorne bolesti. Osim toga, njih 8 je patilo od stresa na poslu ili u porodici. Imali su određeni nivo depresije i lako su se zamarali.

Od 12 ispitanika, 9 je prijavilo značajne pozitivne promjene roku od u 8 sedmica. Sveobuhvatan medicinski pregled je pokazao da se ispitanici nisu žalili na simptome ili imali patološke indikacije, sa normalnim nalazima krvi i urina. Osim toga, bili su psihički stabilni s pozitivnim stavom i lako su se slagali.

Istraživački tim je došao do sljedećih zaključaka: a) Ukupna stopa izlječenja od prakticiranja Falun Dafa je bila 75%, b) medicinski pregled je pokazao da ova praksa ima značajne koristi za um i tijelo, i c) Falun Dafa ne donosi nikakvu štetu i siguran je da ga ljudi prakticiraju.

(Nastavlja se)