Falun Dafa Minghui.org

Postojanje nebeskog oka

(Minghui.org)

U siromašnom delu Istanbula živeo je čovek koji je rođen slep na oba oka. Slikajući iz hobija, međutim, mogao je da naslika kuće, planine, jezera, lica i planine. I ne samo to, mogao je precizno da prikaže boju, senku i perspektivu. Sve ovo je zbunilo naučnike. „Ovo oduzima dah“, uzviknuo je Džon Kenedi, psiholog sa Univerziteta u Torontu, prisustvujući tome.

Ovaj slepac zove se Esref Armagan i njegovu priču je objavio časopis New Scientist 26. januara 2005. u članku pod naslovom „Posebna čula: Umetnost gledanja bez vida“. Jedno njegovo oko nije bilo razvijeno dalje od rudimentarnog pupoljka, a drugo je bilo zakržljalo i sa ožiljcima, zbog čega njegov mozak nije mogao da detektuje svetlost. Ali počeo je da slika prstima sa 18 godina i vremenom je poboljšao svoje veštine.

U jednom eksperimentu, Kenedi i drugi psiholozi su zamolili Armagana, tada 51-godišnjaka, da nacrta kocku, a zatim je zarotira ulevo, i opet dalje ulevo – težak zadatak čak i za osobu koja može da vidi. „Armagan je nacrtao prizor sve tri kocke. Zapanjujuće, nacrtao je to u perspektivi u tri tačke – pokazujući savršeno razumevanje kako se horizontalne i vertikalne linije krive u zamišljenim tačkama u daljini“, navodi se u članku. Ovo je zaista šokiralo Kenedija i druge naučnike.

Amir Amedi, neurolog sa Harvarda, zapazio je da je Armaganov vizuelni korteks svetli tokom zadatka crtanja, ali ne i tokom verbalnog podsećanja. Pored toga, njegov vizuelni korteks se samo blago aktivirao kada bi zamišljao predmete koje je dodirnuo. Sve ovo je pokazivalo da funkcioniše kao osoba koja vidi, samo što njegove oči ne mogu da vide.

„Mi obično smatramo viđenje za preuzimanje objektivne stvarnosti očima. Ali da li je tako?“ navodi članak u New Scientist.

Treće oko

Dokazi iz drugih izvora takođe su pokazali da se stvari mogu videti bez očiju. Od septembra 1979. godine, kineski časopis Ziran Zaži (Nature Magazine) objavio je brojne članke o deci u raznim delovima Kine koja su u stanju da prepoznaju pisane simbole i štampane slike stavljene u crne, hermetički zatvorene plastične posude.

Ovi fenomeni su često povezani sa epifizom u mozgu, koja spaja obrve na čelu. Pošto je epifiza osetljiva na svetlost, savremeni anatomi smatraju da je ona ostatak evolutivno atrofiranog organa ili trećeg oka. Iz eksperimenata, istraživači su otkrili da, u odsustvu funkcionalne rožnjače, miš i dalje može da registruje svetlost, što dovodi do aktivacije epifize.

Takva ideja seže do grčkog lekara i filozofa Galena, koji je verovao da je epifiza povezana sa dušom. Francuski filozof, matematičar i naučnik Rene Dekart otišao je dalje. Za razliku od životinja, „Dekart je zaključio da Bogom dana duša ljudima daje inteligenciju i svesnost, i označio je epifizu kao vezu između tela i duše, 'sedištem racionalne misli'“, navodi se u časopisu BMJ iz 2022. u članku pod nazivom „Epifiza kao izvor duše i treće oko“.

Drevna mudrost

U tradicionalnom budizmu i taoizmu, epifiza je često nazivana nebeskim okom, onim koje može da vidi izvan ove fizičke dimenzije. Među četiri dijagnostička načina tradicionalne kineske medicine – videti, čuti, ispitati i opipati puls – vid je bio na prvom mestu. U stvari, neki lekari su u drevnim vremenima imali natprirodne sposobnosti, i kad bi pogledali pacijenta, mogli su da vide njegovu kožu, mišiće, unutrašnje organe, pa čak i koštanu srž. Zbog toga su odmah mogli da sagledaju osnovni uzrok bolesti.

Prema Šidži (Istorijski zapisi), jednoj od najcenjenijih istorijskih knjiga u Kini, Bian Če je mogao da vidi unutar tela pacijenta i kaže šta nije u redu. Jednom prilikom je sreo kralja Či carstva i ukazao mu na početak njegove bolesti. U narednim posetama ukazivao je na napredak bolesti korak po korak. Ali kralj ga nije poslušao i na kraju je umro kako je Bian bio predvideo.

Drevni mudrac Lao Ce je takođe opisao prosvetljenje kroz praksu kultivacije: "Bez da otvoriš vrata, možeš upoznati ceo svet. Bez da pogledaš kroz prozor, možeš pojmiti put Taoa." Pored toga, u kineskim legendama je rečeno da Jang Đian ima treće oko. Na mnogim statuama i prizorima Bude, između obrva mu stoji treće oko oko. Na osnovu pogleda trećim okom, Šakjamuni je rekao da u jednom zrnu peska postoji tri hiljade svetova,.

Slični nalazi takođe postoje u arheološkim otkrićima. Kultura Hongšan od pre 5.000 godina, iz današnje Unutrašnje Mongolije, imala je portrete ljudi sa trećim okom između obrva. Druge drevne civilizacije, poput onih u Sumeru ili Indiji, takođe imaju zapise vezane za treće oko ili epifizu.

Platon je verovao da čovekova duša nije odgovorna samo za osnovne potrebe (poput ishrane), i osećanja (kao što su čulne funkcije), već i za razum. Smatrao je dušu besmrtnom i izjavio je da je telo njen privremeni „zatvor” ili „grob”, jer će duša biti oslobođena nakon smrti. Za njega epifiza vredi više od 10.000 standardnih očiju jer može pomoći čoveku da sagleda istinu.

Ograničenja standardnog oka

Neki ljudi odbijaju ideju o trećem oku i prihvataju samo ono što se može opaziti regularnim očima. Ali svet u kome živimo je izvan onoga što naše oči mogu da vide. Na primer, mi možemo videti svetlost talasne dužine između 380 i 700 nanometara, što je samo mali deo elektromagnetnog spektra.

Savremeni fizičari su otkrili da se samo 4% univerzuma sastoji od svega što možemo da vidimo našim očima i teleskopima, od svih međugalaktičkih i međuzvezdanih gasova i prašine do zvezda, planeta i života. Preostale stvari su tamna energija i tamna materija. Ako otvoreno negiramo stvari koje ne možemo da vidimo, to nije ništa drugačije od indijske parabole u kojoj slep čovek nije uspeo da shvati kako slon izgleda dodirujući samo nogu ili kljovu.

Mnogi veliki naučnici su to shvatili. „Važno je ne prestati postavljati pitanja. Radoznalost ima svoj razlog postojanja“, primetio je Albert Ajnštajn. „Čovek ne može a da ne bude zadivljen kada razmišlja o misterijama večnosti, o životu, o čudesnoj strukturi stvarnosti. Dovoljno je ako se svaki dan samo trudi da shvati po malo ove misterije.”

Ima mnogo takvih primera. Od univerzuma do života, od religija do natprirodnih sposobnosti, od praistorijske civilizacije do drugih dimenzija, ljudska mudrost je veoma ograničena. Meridijanski sistem, na primer, još nije pronađen u klasičnoj anatomiji. Ali njega je potvrdila savremena nauka uz pomoć kompjutera. Li Šidžen, veliki lekar iz dinastije Ming, je bio načisto s tim. „Videti unutrašnje organe i meridijanske kanale - to mogu samo oni sa natprirodnim sposobnostima“, napisao je on.

Božansko

Dok neki naučnici prihvataju samo stvari koje je empirijska nauka dokazala kao istinite, Ajnštajn je bio otvorenijeg uma. „Volim da mislim da je mesec tamo čak i ako ga ne gledam“, rekao je. Što se tiče duhovnosti, dodao je: „Želim da znam Božje misli; ostalo su detalji.”

Ovo je u skladu sa religioznim svetom. I u budizmu i u hrišćanstvu, oni sa jakom verom u dobrotu ponekad su mogli da vide čuda. Slično tome, iskustva bliske smrti (NDE) takođe pokazuju postojanje duše. Iako se o ovom nedovoljno govori: „Ona dele široke zajedničke karakteristike – prestanak svakog bola, jarku svetlost na kraju tunela i druge vizuelne pojave, odvajanje od tela i lebdenje iznad njega, ili čak let u svemir (vantelesna iskustva),“ navodi se u članku u Scientific American iz juna 2020. pod naslovom „Šta iskustva bliske smrti otkrivaju o mozgu“.

Treće oko je često povezano sa moralnim nivoom. U civilizaciji Gendaja, prvoj civilizaciji prema kulturi Maja, muškarci su imali treće oko na sredini čela, ali je ono nestalo u kasnijim civilizacijama.

Isto se događa i sa decom. Kao što je gore pomenuto, neka deca u ranom uzrastu mogu da vide stvari bez standardnih očiju. Što više potpadaju pod uticaj savremenog društva, sebičnost i druga shvatanja, njihove natprirodne sposobnosti često se smanjuju tokom vremena.

Falun Dafa prosvetljuje svoje praktikante

Postoje načini da se uspori ili preokrene degeneracija povezana sa moralnim padom. Jedan primer je Falun Dafa. Takođe poznata kao Falun Gong, ona predstavlja sistem meditacije zasnovan na principima Istinitosti-Blagosti-Trpeljivosti. Dok praktikanti primenjuju ova učenja u svom svakodnevnom životu, oni su u stanju da dostignu bolje zdravlje, više moralne vrednosti i prosvetljenje.

Čitajući Falun Dafa knjige i vežbajući, neki praktikanti su videli prizore u drugim dimenzijama, a u nekim od njih uključeno je božansko. Ona uključuju rotirajući Falun (točak zakona), Budu, vile i još mnogo toga. Gledajući nastupe trupe Shen Yun, neki gledaoci su takođe videli slične prizore poput vila i raja.

Falun Dafa takođe donosi prosvetljenje praktikantima i daruje ih mudrošću. Članak od 30. maja ove godine na Minghui donosi priču o devojčici koja je preživela majčin abortus dok je bila fetus od 29 nedelja. Uprkos ovom njenom neobičnom iskustvu, otac i majka, sada oboje praktikantki Falun Dafe, dobro su brinuli o ovoj devojčici. Ona je odrasla zdrava i blagoslovena dobrotom, pameću i čistim srcem, a sve zahvaljujući svom praktikovanju Falun Dafe.

Drugi primer se odnosi na ženu u 50-im godinama. Patila je u društvenim interakcijama i osećala se izuzetno neprijatno kada je bila u centru pažnje. Čak bi drhtala kada bi morala da govori pred publikom. Njene društvene veštine su se, međutim, dramatično poboljšale nakon što je počela da praktikuje Falun Dafu. Sa iskrenom željom da širi dobrotu prakse, počela je da prilazi ljudima i razgovara sa njima o Falun Dafi. Odjednom, više se nije osećala neprijatno u društvenim interakcijama, a njen radni učinak je takođe postao bolji. Njen pretpostavljeni ju je više puta hvalio na sastancima. Kada je njena kompanija održala takmičenje u govorništvu, predstavila je prozu koju je sama napisala. Publika je bila toliko očarana njenim nastupom da je jedna osoba povikala: „Dajte joj specijalnu nagradu!“ Rekla je da bi to bilo nemoguće da ne praktikuje Falun Dafu.

Treći primer je 50-godišnja žena koja je počela da praktikuje Falun Dafu 1996. godine, kada je imala 20 godina. Nakon što je progon počeo 1999. godine, napustila je Kinu da bi diplomirala u drugoj zemlji. Dok su mnogi drugi studenti morali da uče satima, često do kasno u noć, ona je rekla da je mogla da uči kraće, a da postiže bolje rezultate. Ona zahvaljuje Falun Dafi što joj je dala mudrost da postane efikasnija i bolja u upravljanju vremenom.

Brojni su primeri poput ovih, gde su praktikanti Falun Dafe postali bolji i produktivniji građani društva sledeći principe Istinitost-Blagosti-Trpeljivosti.

Pronaći svoj put

Proroci, uključujući Nostradamusa, predvideli su katastrofu 1999. Ali Džin Dikson, jedna od najpoznatijih američkih astrologa, tvrdila je da opasnost više ne postoji zahvaljujući „Detetu s Istoka“ koje je odraslo. „Svet kakav poznajemo biće preoblikovan i preuređen u jedan bez ratova i patnje“, rekla je pre svoje smrti 1997, „on će okupiti celo čovečanstvo u jednu sveobuhvatnu veru“.

S obzirom na sav haos u svetu, mi takođe živimo u posebnoj eri mogućnosti. Prateći svoje srce i savest, možda ćemo moći da pronađemo blagoslove i mudrost na koje je čovečanstvo čekalo.