Falun Dafa Minghui.org

Provincija Liaoning: Postavljeni plakati s informacijama o Falun Gongu i o istupanju iz KPK

(Minghui.org)

Prije dvadeset i tri godine, u julu mjesecu, Komunistička partija Kine (KPK) je pokrenula progon Falun Gonga, sistema meditacije zasnovanog na principima Istinitosti-Dobrodušnosti-Tolerancije. Od tada, desetine miliona praktikanata su bili društveno i finansijski diskriminisani. Uz to, mnogi od njih su bili i zatočeni, zatvoreni i mučeni zbog svoje vjere.

Kako bi pomogli lokalnim stanovnicima da saznaju šta je zapravo Falun Gong i da se otrgnu od klevetničke propagande KPK, praktikanti u provinciji Liaoning su nedavno postavili mnogo plakata na kojima su bile ispisane rečenice poput, „Falun Dafa je veličanstven“, „Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su veličanstveni“, i mnoge druge. U ovom neizvjesnom svijetu, podrška nedužnim Falun Gong praktikantima, njihovim vrlina, uz napuštanje organizacija KPK, donose ljudima sigurnost i blagoslov.

Plakat na kojem piše „Falun Dafa je veličanstven” i “ Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija su veličanstveni” zajedno s informacijama o istupanju iz KPK.

Plakat objašnjava kako KPK progoni Falun Gong zločinima poput prisilne žetve organa. Na plakatu je i telefonski broj u inostranstvu preko kojeg Kinezi mogu napustiti organizacije KPK.

Još neki od plakata koje su postavili Falun Gong praktikanti u provinciji Liaoning.