Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Zakonodavstvo u mnogim zemljama suprotstavlja se prisilnom vađenju organa pod kontrolom KPK

(Minghui.org)

Početkom 2006. godine, Eni (pseudonim), zaposlena u bolnici Šenjang, otkrila je da je Komunistička partija Kine (KPK) dozvoljavala vađenje organa Falun Gong praktikanata dok su bili živi. Njen bivši muž (lekar) je uzeo oko 2.000 rožnjači iz tela Falun Gong praktikanata. Iste godine, Piter (pseudonim) je otkrio insajderske informacije za Epoch Times da je KPK imala tajni koncentracioni logor za praktikante Falun Gonga u Sujiatunu u gradu Šenjang, provincija Liaoning.

U to vreme, mnogi ljudi su ovo dovodili u pitanje. Smatrali su nezamislivim da neko može da vadi bubrege, jetru i rožnjaču ljudima dok su oni živi, jer je to tako okrutno. Međutim, sve veći broj svedočenja i nezavisnih izveštaja počeo je da isplivava. Preko 2.000 glasovnih snimaka otkrilo je da je zločine pokrenuo bivši vođa KPK Đijang Cemin. Prema direktivi KPK i njene vojske, zatvori, sudovi i bolnice u Kini stvorili su tajni, crni lanac snabdevanja organima.

U julu 2006. godine, kanadski advokat za ljudska prava David Matas i bivši državni sekretar (Azija-Pacifik) David Kilgour objavili su izveštaj koji otkriva kako se Falun Gong praktikanti ubijaju zbog njihovih organa. To su nazvali „novim oblikom zla na ovoj planeti“. Tokom svojih istraga, Matas i Kilgour prikupili su dodatne dokaze, a 2009. objavili su knjigu Krvava žetva: Vađenje organa Falun Gong praktikanata u Kini.

Predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio je 13. juna 2016. Rezoluciju 343, pozivajući KPK da odmah zaustavi vađenje organa Falun Gong praktikanata i drugih zatvorenika savesti. Rezolucijom se takođe traži pouzdana, transparentna i nezavisna istraga o ovom pitanju.

Predvođen Sir Džerfi Najsom KC, Kineski tribunal je istraživao ovo nekoliko meseci i objavio 17. juna 2019. da je „prisilno vađenje organa činjeno godinama širom Kine u značajnom obimu i da su Falun Gong praktikanti bili jedan—i verovatno glavni — izvor snabdevanja organima“. „Vršenje zločina protiv čovečnosti protiv Falun Gonga... dokazano je van razumne sumnje...“

Kineski tribunal objavio je punu presudu 1. marta 2020. Dokument sadrži 160 stranica teksta i preko 300 stranica izjava svedoka. Sir Najs je izjavio da niko nije dovodio u pitanje detalje presude od kada je ona objavljena.

Međunarodna zajednica posvećuje sve veću pažnju zločinima KPK u vidu vađenja organa. Mnoge zemlje su usvojile zakone kojima sprečavaju svoje građane da odlaze u Kinu na ilegalnu transplantaciju organa. Neki zakoni takođe sankcionišu pojedince uključene u vađenje organa, uključujući oduzimanje pasoša, zamrzavanje njihove imovine i izricanje do 20 godina zatvora, uz novčanu kaznu od milion dolara.

Španija

Oskar Garaj iz Španije otišao je u Tjenđin 11. novembra 2008. na ilegalnu transplantaciju organa. Procedura je trajala 20 dana i koštala je 130.000 dolara. Kada je Garaj pričao o svom putovanju 2010. godine, javnost je saznala da je jetra koju je dobio potekla iz ilegalnog izvora.

Španska vlada i novinski mediji počeli su da obraćaju pažnju. Zakon o transplantaciji organa revidiran je 2010. godine, zabranjujući građanima Španije da prihvate ilegalnu transplantaciju organa. Svako ko prekrši ovaj zakon suočiće se sa pravnim posledicama.

Pored toga, svako ko učestvuje, zagovara ili organizuje ilegalne transplantacije suočiće se sa kaznom od tri do 12 godina zatvora. Drugo, ako osoba dobije organ i zna da je iz ilegalnog izvora, ova osoba će biti gonjena. Treće, sve organizacije uključene u ilegalnu transplantaciju organa ili trgovinu organima biće procesuirane. Ovo uključuje udruženja, kompanije i bolnice.

SAD

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je 27. marta 2023. godine dvopartijski zakon (413 prema 2), kako bi se suprotstavio prisilnom vađenju organa koje kontroliše kineska država. Takođe poznat kao H.R.1154 – Zakon o zaustavljanju prisilnog uzimanja organa iz 2023. godine, ovo je bio prvi zakon koji je usvojen dvopartijskom većinom, prema kojem se Komunistička partija Kine (KPK) smatra odgovornom za ove zločine.

Kapitol Sjedinjenih Država

H.R.1154 – Zakon o zaustavljanju prisilnog vađenja organa iz 2023. donet je 27. marta.

Predlog zakona glasi: „Predsednik mora podneti Kongresu spisak osoba koje omogućavaju (1) prisilno vađenje organa ili (2) trgovinu ljudima radi uzimanja organa. Za svaku osobu na listi, predsednik je u obavezi da uvede sankcije za blokiranje imovine i viza.”

Pored toga, „Stejt department može da odbije ili oduzme pasoš pojedinca koji je osuđen za savezni zločin svesnog prenošenja bilo kojeg ljudskog organa uz novčanu naknadu, a u svrhu transplantacije, ako je subjekat (1) podvrgnut zatvoru ili nadzoru nakon puštanja na slobodu kao rezultat te presude, i (2) koristio pasoš ili je prešao međunarodnu granicu prilikom izvršenja tog krivičnog dela.”

Štaviše, Zakon izriče protiv takvih zločina: 1) prekršajne kazne, uključujući novčanu kaznu do 250.000 dolara, i 2) krivične kazne, uključujući novčanu kaznu do 1 milion dolara i zatvorsku kaznu do 20 godina za takva krivična dela.

Autor ovog zakona je predstavnik Doma Kris Smit (republikanac), kopredsedavajući Kongresno-izvršne komisije za Kinu, koji je izjavio: „Ovi zločini protiv čovečnosti su nezamislivi.“

„Etničke grupe koje su na meti masovnog uzimanja organa uključuju Ujgure—koji su meta genocida Si Đinpinga, koji je u toku—i Falun Gong, čija mirna praksa meditacije i vežbe—i izuzetno dobro zdravlje—čini njihove organe veoma poželjnim.“

Tom Koton, republikanski senator, i Kris Kuns, demokratski senator, inicirali su verziju zakona za Senat zajedno sa više od deset drugih senatora.

Evropska unija

Evropski parlament je 12. decembra 2013. usvojio rezoluciju kojom se „izražava duboka zabrinutost zbog upornih i verodostojnih izveštaja o sistematskom, državno sankcionisanom vađenju organa zatvorenika savesti u Narodnoj Republici Kini bez njihovog pristanka, uključujući i veliki broj Falun Gong praktikanata koji su zatvoreni zbog svoje vere, kao i pripadnika drugih verskih i etničkih manjinskih grupa.” Rezolucija je pozvala KPK da odmah oslobodi sve zatvorenike savesti. Takođe je preporučeno da se sprovede temeljna i transparentna istraga takve ne-etičke prakse.

Konvenciju protiv trgovine ljudskim organima usvojio je i Evropski komitet ministara 9. jula 2014. Ona je zabranila transnacionalnu ilegalnu trgovinu organima i zatražila od zemalja članica da spreče takve zločine.

Ova konvencija je na snazi u pet država koje su je do sada ratifikovale: Albaniji, Češkoj, Malti, Republici Moldaviji i Norveškoj, od 1. marta 2018. Još 17 zemalja je takođe potpisalo konvenciju, uključujući Belgiju, Grčku , Italiju, Irsku i Letoniju.

Belgija je u aprilu 2019. usvojila novi zakon kojim se kriminalizuju sve aktivnosti vezane za kupovinu i prodaju ljudskih organa za komercijalnu upotrebu.

Velika Britanija

Britanski Parlament usvojio je u aprilu 2022. Zakon o zdravstvu i nezi

Zakon o zdravstvu i nezi stupio je na snagu posle usvajanja u britanskom parlamentu, krajem aprila 2022. Na osnovu moralnog rizika, zabranjuje građanima Velike Britanije da putuju u Kinu ili druge zemlje radi kupovine organa za transplantaciju. Ovaj akt takođe tretira građane Velike Britanije koji su umešani u trgovinu organima kao kriminalce.

Ovaj zakon je proširenje postojećeg zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva. Pored zabrane domaće trgovine organima, dodaje je i detalje vezane za trgovinu organima u inostranstvu. Britanski mediji navode da je ovaj zakon rezultat zajedničkih napora članova parlamenta koji su nastojali da okončaju vađenje organa u Kini.

Italija

Italijanski parlament usvojio je u decembru 2016. godine zakon kojim se strogo kažnjavaju svi koji prodaju ljudske organe. Ovaj zakon je stupio na snagu 7. januara 2017. godine.

Prema Zakonu, svakome ko se bavi trgovinom, prodajom, kupovinom, dobijanjem ili preradom organa živih ljudi preti kazna od 3 do 12 godina zatvora i novčana kazna od 300.000 do 500.000 evra. Ako je odgovoran zdravstveni radnik, njemu će biti zabranjeno da se bavi profesijom do kraja života.

Kanada

Predlog zakona S-223 (Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i Zakona o imigraciji i zaštiti izbeglica [trgovina ljudskim organima]) jednoglasno je usvojen u kanadskom parlamentu 14. decembra 2022. godine.

Kanadski Donji dom je 14. decembra 2022. jednoglasno je, sa 324 glasa, usvojio Predlog zakona S-223 za borbu protiv ilegalnog uzimanja i trgovine ljudskim organima. Predlog zakona se smatra važnom pravnom osnovom Kanade za suzbijanje prinudnog uzimanja živih organa.

Zakon S-223 je prvobitno sponzorisao senator Salma Ataullahjan. Predlog zakona predlaže jačanje kanadske regulative o trgovini ljudskim organima izmenama Krivičnog zakonika, kako bi se definisala nova krivična dela trgovine ljudskim organima i proširila eksteritorijalna nadležnost za nove zločine. Predlog zakona takođe nastoji da se izmeni Zakon o imigraciji i zaštite izbeglice, kako bi se zabranilo građanima ili stranim državljanima da uđu u Kanadu ako se bave vađenjem organa i trgovinom bez pristanka donora.

Izrael

Izrael je 2012. godine uveo zakon kojim svojim građanima zabranjuje da putuju u inostranstvo zbog ilegalnih organa, što je poznato kao „transplantacioni turizam“. Ovim zakonom je takođe zabranjeno osiguravajućim kompanijama da plaćaju putovanja onima koju putuju u transplantacioni turizam u Kinu.

Tajvan

Tajvanski Kongres je 12. juna 2015. usvojio nove amandmane na već uspostavljeni Zakon o transplantaciji ljudskih organa, stvarajući dalekosežni novi Zakon o trgovini organima (OTL). Sa ovim revolucionarnim zakonom, Tajvan je usvojio jedan od najopsežnijih zakona o transplantaciji na svetu.

Zakon zabranjuje prodaju, kupovinu i posredovanje u nabavci organa i transplantacijski turizam. Ministarstvo zdravlja će sada zahtevati od velikih medicinskih institucija i lekara da registruju zemlju izvora organa i podatke o bolnici (uključujući identifikaciju hirurga) u kojoj su pacijenti uradili transplantaciju organa u inostranstvu kada se nakon povratka kući prijave za isplatu postoperativnog zdravstvenog osiguranja. Pacijenti koji primaju ilegalnu transplantaciju organa u inostranstvu suočiće se sa maksimalno pet godina zatvora i 1,5 miliona NT$. Ako se lekari bave posredovanjem u organima, njihova medicinska dozvola može biti poništena.

Najnoviji zakoni

Kevin Lamoreuk, kanadski parlamentarni sekretar i poslanik liberala za Severni Vinipeg, Manitoba, rekao je u julu 2023. da kanadska vlada treba da iskoristi svaku priliku da pozove na prekid progona.

Lamoure je godinama obraćao pažnju na vađenje živih organa od strane KPK i radio je na zakonodavstvu da to zaustavi. Rekao je da skoro svi Kanađani ozbiljno shvataju ovo pitanje: „Užasno je videti ljude koje održavaju u životu i vade im organe, a zatim ih ostavljaju da umru. Kao neko ko veruje u važnost ljudskih prava, smatram da je to potpuno neprihvatljivo.“

„Mislim da je to verovatno najvažnija stvar, jer bilo da je u pitanju Kanada ili su nacije istomišljenika, verujem da će na kraju krajeva biti pritisci vlada, pritisci iznutra iz mesta poput Kine, koji će na kraju biti doneti pobedu“, rekao je on.

Toni Brunt, bivši gradski odbornik Velingtona na Novom Zelandu, rekao je u julu 2023: „KPK je organizovala vađenje organa i ubijanje nevinih ljudi. Ovo je čin neshvatljivog zla. Režim KPK je režim koji je počinio najgori zločin protiv čovečnosti posle Holokausta u Drugom svetskom ratu, [to je] režim koji deluje van civilizacijskih ograničenja naše planete.“

„Kršenja ljudskih prava od strane KPK su široko rasprostranjena i dugotrajna. Autoritarni sistem koji je nametnula KPK predstavlja pretnju ne samo kineskim građanima već i utvrđenim civilizacijskim normama i ljudskim pravima međunarodne zajednice“, rekao je on.

Brunt je rekao da je KPK ilegalna organizacija i da bi trebalo istražiti njena kršenja ljudskih prava, mučenje i ubistva koje odobrava njihovo pravosuđe, policija i zatvorski sistem, kao i zločine vađenja organa i transplantacije.