Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Ne miješati ljudske predodžbe i sentimentalnost u kultivaciju

(Minghui.org)

Nakon što sam pročitao Učiteljeve članke „Držite se dalje od opasnosti”, „Kultivacija u Dafa je ozbiljna” i „Kako biste se trebali odnositi i ponašati se prema članovima Učiteljeve porodice“, doista sam osjetio ozbiljnost prakticiranja Falun Dafa. Naša vjera u Dafa ne može biti površna. Trebamo istinski cijeniti ono što nam Učitelj iz dubine srca daruje. Apsolutno ne možemo miješati naša ljudska razmišljanja, sentimentalnost i predodžbe u našu kultivaciju, inače bismo se mogli dovesti u vrlo opasnu situaciju.

Nedavno je bilo mnogo problema među praktikantima u našem području. Neki su držali govore koji ometaju Fa, ili se dive određenim praktikantima. Neki posuđuju novac od drugih. Takvi su problemi već doveli do nenadoknadivih gubitaka. Moja namjera nije isticati bilo kojeg pojedinačnog praktikanta - umjesto toga se nadam da možemo podsjetiti jedni druge da ostanemo na ispravnom putu i izbjegnemo nove gubitke u budućnosti.

Držanje govora koji ometa Fa

Muški praktikant, Lei, imao je blizak kontakt s mnogim praktikanticama tijekom projekta prije deset godina. Zbog svoje vezanosti za požudu, započeo je neprikladnu vezu s jednom od njih. Kada je afera izašla na vidjelo, drugi praktikant, Kang, jako se trudio zaštititi Lei-a i poticao je druge da ga ne krive. Lei je ubrzo počeo gubiti vid i na kraju potpuno oslijepio. Unatoč tome, Lei je uokolo držao govore, koje je Kang promovirao.

Kang je imao problema sa svojom obitelji. Umjesto da gleda unutar sebe i kultivira se na temelju Fa, uvijek je tražio Leiev savjet kad je imao obiteljski sukob, i rekao je da ga smatra „vrlo korisnim“. Često je govorio drugim praktikantima da slušaju što Lei govori o „principima na višim razinama“, govoreći stvari poput: „Lei ima stvarno dobro prosvjetljenje. Treba ga poslušati.” Ne želeći razočarati Kanga, mnogi praktikanti prisustvovali su Leijevim govorima.

Kada je Minghui.org 1. veljače 2023. objavio članak u kojem se govori o Leijevom ometajućem ponašanju, neki su praktikanti shvatili ozbiljnost problema i negativne implikacije na njihovu kultivaciju. Ali mnogi drugi, uglavnom žene, branili su Leia i napali članak zbog „širenja glasina“. Što je još gore, nastavili su dovoditi druge praktikante u Leijev dom da ga čuju kako govori, gurajući ga dalje od Dafa.

Korištenje neispravnih načina za učenje Fa

U svojim govorima Lei je često recitirao nekoliko odlomaka Fa kako bi pokazao koliko ga je dobro učio. Ali ako nije mogao čitati zbog svoje sljepoće, kako je mogao učiti Fa, posebno Učiteljeve nove članke? Ispostavilo se da su neki praktikanti koji su mu bili bliski spremili tekstualne datoteke Zhuan Faluna i Učiteljevih novih članaka na media player, koji je potom generirao audiozapise da on to može slušati.

Učitelj je komentirao sljedeći članak „Samo Učiteljeve riječi i glas mogu biti korišteni u audio snimkama Dafa predavanja; niti jedni drugi snimci nisu dopušteni (s Učiteljevim komentarom)“:

„Dafa učenici ne bi smjeli dozvoliti ljudskim mislima da vode njihova djela. Nitko nije u mogućnosti poremetiti Fa, pa svako ponašanje koje poprima ulogu smetnje može jedino predstavljati mrlju u nečijoj vlastitoj kultivaciji. Za onoga koji se kultivira, dugotrajna nemogućnost da se prođe test ili činjenje loših stvari nakon preuzimanja kultivacije postaje masivna i znatna prepreka između njega i ciljne ravnine. I kako ćeš se onda obračunati s time?“

Mnogi praktikanti su Leiju i njegovim pomagačima ukazali da ne bi trebao učiti Fa na ovaj način. Odbili su poslušati i rekli da je Leijeva situacija posebna i da mu trebaju pomoći. Ali pomažući Leiu na ovaj način, nisu li ti praktikanti sami poremetili Fa? Po mom mišljenju, to su još uvijek ljudske emocije na djelu i to nije pravo suosjećanje ili mudrost od kultiviranja u Dafa.

Voditi računa o ispravnim odnosima između praktikanata suprotnog spola

Feng, u svojim 60-ima, praktikant je zadužen za tehniku u našoj regiji. On je blag i obrazovan. Nakon rada s njim, neki praktikanti su mu se počeli diviti, a neke su se praktikantice čak zaljubile u njega. Više od jednog praktikanta je reklo stvari poput: „Feng se tako dobro kultivira! Da ne razgovaram s njim, ne bih se znao kultivirati!” Osjećajući se samozadovoljno zbog takvih komentara, Feng je postao pun sebe.

Otkrili smo da je praktikant pronevjerio sredstva koja smo donirali za tehnički razvoj. Kada smo pokušali ukazati na to, Feng nas je zaustavio, rekavši da različite razine imaju različite zahtjeve i da bi moglo biti ispravno kada bismo na problem gledali s više razine.

Feng je često pomagao neudatim praktikanticama da podese svoja računala ili riješe tehničke probleme. Kad god bi im išao pomoći, provodio je duge sate. U drevnoj kineskoj kulturi bilo je neprihvatljivo da slobodni muškarci i žene budu sami u istoj prostoriji. Iako to ne možemo u potpunosti slijediti u modernom društvu, ipak bismo trebali voditi računa o održavanju odgovarajućeg razmaka između praktikanata suprotnog spola i ne nalaziti isprike za sebe, poput „pomažem joj zbog tehničkih problema“ ili „Svi smo mi Dafa praktikanti i ništa se neće dogoditi.” Ljudsko razmišljanje ponekad može biti vrlo lukavo. Čim spustimo naš kriterij, naše vezanosti mogu uzrokovati da padnemo i možemo napraviti ozbiljne pogreške.

Neki praktikanti su svjesni Fengovog problema, ali nisu voljni razgovarati s njim o tome, bojeći se da bi se mogao uzrujati ili čak prestati kultivirati.

Problem posuđivanja i pozajmljivanja novca

Sin jedne starije praktikantice bio je dužan preko 200.000 yuana. Kako bi mu pomogla, praktikantica je posudila novac od 20 drugih praktikanata. Praktikantica ima stalnu mjesečnu mirovinu, ali kada je vrijeme isteklo, nije vratila niti jednom od praktikanata od kojih je posudila novac.

Oženjeni par praktikanata neprestano je posuđivao, od nekoliko stotina yuana do više od 100.000 yuana, od mnogih praktikanata, tvrdeći da plaćaju školarinu za svog sina koji je studirao u inozemstvu. Ovo je počelo prije sedam godina i, prema gruboj procjeni, do sada su posudili više od milijun yuana od različitih praktikanata.

Zašto su ti praktikanti pristali posuditi im novac? Bilo je to zato što su posuđivači smatrani solidnim, iskusnim praktikantima koji su osobno pohađali Učiteljeva predavanja. Ali ljudske emocije i predodžbe navele su ih da pozajme novac bez sagledavanja problema iz Fa perspektive.

Neki praktikanti su tvrdili da bi trebali pomoći paru kada su u nevolji. Neki su se bojali da njihov sin vrši preveliki pritisak na njih i da bi zbog toga mogli prestati prakticirati Dafa. Drugima je bilo previše neugodno da bi ih odbili.

Zapravo, nisu svi od kojih je par tražio da posude novac bili u dobrom financijskom stanju. Jedan praktikant, koji sam nije imao posao, dao je tom paru 80.000 yuana koje mu je obitelj dala na upravljanje. Kada je jedna praktikantica potrošila svu svoju ušteđevinu na medicinske račune člana obitelji i nije imala više ništa za dati tom paru, osjećala se loše.

U oba slučaja, ni oni koji su posudili novac niti oni koji su ga pozajmili, nisu bili u skladu s Fa. Rezultat je bio da se par suočio s većim nevoljama u svojoj kultivaciji. Imali su redovita primanja i mogli su prodati kuću da vrate dug, ali su nalazili svakakve izgovore da to ne urade. Kad su im neki praktikanti odbili posuditi novac, optužili su ih da su „neljubazni“. Neki praktikanti koji su pristali posuditi im novac također su iskusili nevolje.

Postoji stara izreka: „Pomozi gladnima, ali ne i siromašnima.“

Odgovarajući na pitanje „Ako netko prihvaća dobronamjerne darove od kolege praktikanta tijekom dugog vremenskog perioda, hoće li time beskrajno gubiti svoju vrlinu?" Učitelj je rekao:

„Daću vam primer. Porodica učenika odjednom upadne u finansijske poteškoće. Za kultivatora, ova teškoća je vrlo verovatno rezultat njegovog dugovanja ovakvog duga u prošlosti. Tokom procesa eliminacije karme, on mora podneti nešto takvo, ali to neće dugo trajati. Kažem da bi to mogao biti slučaj. Onda neki učenici misle, pošto je njemu tako teško: “Treba da mu pomognemo.” Kako pomoći mu? Svi prilože malo novca, daju mu pare i šta treba njegovoj porodici. Posle toga ona prestaje da radi bilo šta. Osim što uči Fa, taj samo boravi kod kuće i živi od njihovog novca. Malo kasnije prestaje i Fa da uči: “Jednostavno mi donosite pare i živeću kao sada.” Neka svi razmisle. Vi imate milosti, ali ove stvari ne možete ovako rešavati. Svi imaju sopstvene poteškoće. Možeš mu pomoći iz samilosti tako što ćeš mu pomoći da pronađe posao, ili mu se privremeno naći kao ispomoć, ali to apsolutno ne možeš raditi dugo vremena. Tada bi poremetio put koji sam ja za njega priredio, i za njega bi kultivacija postala nemoguća. Na kraju bi prestao da se kultiviše. Prestao bi da traži posao, i ne bi želeo da reši problem budući da ima novca za trošenje, i samo bi rekao: “Samo mi svaki mesec donosite pare.” Onda bih rekao, šta ti učenici zaista rade?“ („Predavanje Fa na Fa-konferenciji Istoka SAD”, prijevod na srpski jezik)

U drugom primjeru lošeg upravljanja fondovima Dafa, dva praktikanta iz obližnje županije držala su sredstva koja su donirali drugi praktikanti za izradu Dafa materijala. Jedan je imao 100.000 yuana, a drugi 200.000 yuana kada su osuđeni na zatvor i kasnije su preminuli. Njihove obitelji, koje nisu prakticirale Dafa, na kraju su potrošile novac, uzrokujući ogromne financijske gubitke nama kao grupi. Dok su ta dva praktikanta možda bila progonjena zbog toga što nisu dobro upravljali novčanim sredstvima, oni koji su donirali trebali su razmisliti jesu li svoj novac stavili na pravo mjesto kod prave osobe.

Ne branite upitne praktikante ljudskim emocijama

Svaki put kad se pojavi problem, neki praktikanti pokušavaju obraniti dotične upitne praktikante tvrdeći da nisu bili svjesni svojih problema. Nije važno jesu li bili svjesni problema ili ne. Ključno je kako će odgovoriti na probleme nakon što su razotkriveni i mogu li procijeniti probleme temeljeno na Fa i razumno se odnositi prema vlastitoj kultivaciji i kultivaciji onih o kojima je riječ.

Želio bih završiti podsjećanjem na sljedeće odlomke iz Minghui uredničkog članka: „Ispravne misli naspram ljudskih emocija” (prijevod na srpski jezik):

„Odavno postoje ljudi koji obavljaju i mere stvari na temelju ljudskih predstava. Sav kaos i negativni događaji proizvod su takvih ljudskih emocija i vezanosti običnih ljudi. U kritičnom trenutku pre nadolazeće eliminacije, ne držite se tvrdoglavo ljudskih emocija ili predstava običnih ljudi, učenici Dafe ne bi trebali biti među onima koje će stare sile odabrati za eliminaciju.“

„Ispravne misli proizlaze iz Dafe. Jedna osoba je u stanju razviti ispravne misli i rasuđivati o problemima na temelju Fa jedino ako bude otpustila ljudske emocije i ljudske vezanosti. Čvrsta kultivacija u Dafa i ispunjavanje misije da spasite ljude su jedini način na koji osoba istinski ceni sebe i ceni Dafu.“

Napomena urednika: Ovaj članak predstavlja samo autorovo trenutno razumijevanje, namijenjeno dijeljenju među praktikantima, kako bismo mogli „uspoređuj u studiranju, uspoređuj u kultiviranju, …“ („Solidno kultiviranje“, Hong Yin)