Falun Dafa Minghui.org

Praktikanti, nemojte potcenjivati svoje sposobnosti

(Minghui.org)

25. marta 2014, u mom kraju, zamoljeni smo da šaljemo ispravne misli za advokata za ljudska prava koji je vodio slučaj nezakonito uhapšenih praktikanata Falun Gonga. Ja sam nov praktikant i milostivi Učitelj mi je otvorio Treće oko, dopuštajući mi da vidim neke prizore u drugoj dimenziji da bi ojačao moju veru u praksu. Ovo je ono što sam video u drugoj dimenziji šaljući ispravne misli u grupi u nekoliko navrata.

Kad smo prvi put slali ispravne misli, video sam da se svaki kolega praktikant transformisao u blještavu česticu gonga. Takođe sam video nebrojene druge učenike Dafe u drugim dimenzijama, takođe kao čestice gonga. Onda su postali jedna sila koja se pretvorila u obličje Učitelja, koje je ispuštalo zaslepljujuće sjajne zrake, koji su dosezali deset hiljada kilometara daleko. Svaka zla supstanca unutar domašaja tih zraka je bivala dezintegrisana.
U drugim dimenzijama, zle sile imaju puno oblika. U nižim dimenzijama zle sile se javljaju kao različite životinje. U drugim dimenzijama, javljaju se kao truli demoni. U još višim dimenzijama, zle sile se javljaju kao rđavi bogovi. Ukratko, zlo u drugim dimenzijama ima različite hijerarhije. Reflektovano u ovaj prostor, praktikanti koji su se vredno i solidno kultivisali mogli su koriste moć svog gonga i natprirodnu moć da unište bogove mnogo višeg nivoa, dok su obični praktikanti mogli da se izbore samo sa trulim demonima i raznim životinjama. Oni kojima nedostaje koncentracija, tj. ne mogu da drže ruku uspravno će promašiti svoju metu, ili čak neće uspeti da pogode bilo koju metu.
30. marta uveče, dok smo slali ispravne misli kao grupa, svaki put smo produžili na pola sata. Posle prvih pet minuta čišćenja, čim bismo podigli desnu ruku, ispred mene bi se ukazao prizor Učitelja.
Učitelj je rekao: „Dok šalješ ispravne misli, moraš imati samopouzdanja. Pokazaću ti tvoju božansku stranu.”
Ugledao sam ostalih 5 praktikanata i sebe kako sedimo na našoj platformi od lotosa. Svaka od naših malih platformi je bila je jedna od šest latica velikog lotosa Učitelja. Dok je Učitelj sedeo između nas, počeli smo da se uzdižemo. Učitelj mi je telepatski rekao da dobro gledam.
U tom času, bio sam potpuno apsorbovan u blaženstvo Učiteljevog ogromnog budinskog sjaja i osećao sam se tako milostivo, tako mirno, i tako lepo. Bio sam sveden na jedno ništa, samo sa saznanjem da je tu Učitelj koji nas voli i štiti nas. Nema reči da se opiše ovo blagosloveno osećanje.
Odjednom sam postao svestan svoje okoline. Ogromna scena koja se odvijala pred mojim očima potresla me je do srži. Video sam da su se svi zli duhovi i mračni pomoćnici u drugim dimenzijama sakupili u području Jiiansanjiang kao tamna masa gnezda nekog džinovskog stršnjena. Njihov pojedinačni oblik je bio izobličen i bledo crn. Svaka od njihovih glava bila je u obliku brda ili šipke. Tela su im bila slična ljudskim, ali bledo crne boje. Videlo se srce svakog od njih, u obliku zvezde petokrake povezane s crvenom cevi, kroz koju je tekla crvena tečnost. Svi skupa su se skupljali u jedan veliki oblik zla, da bi sakupljali ljudsku krv i esenciju. Video sam da drugi viši duhovi u višim dimenzijama kontrolišu ove zle oblike.
Okrenuo sam se da pogledam svoje kolege praktikante i video da svi nose kacige i oklope i jašu ratničke konje baš kao u prvoj sceni u Shen Yun. Svaki od praktikanata je predvodio svoje hrabre ratnike. Zastave su se vijorile iznad njihovih glava. Svaka zastava je nosila njihovo ime.
Praktikanti su opkolili zle duhove kao mrežom, ne dajući nikom da umakne. Iza svakog praktikanta je bio bog na visokom nivou, koji je komandovao. Video sam da se oni koji se marljivo kultivišu bore na prvoj liniji, a slede ih oni koji su manje marljivi, i na kraju oni koji su još manje marljivi. Video sam sebe negde u sredini i bilo me je sramota.
Učitelj je poslao misao u moju svest: „Oni koji učestvuju već prikazuju svoju veličinu!”
Ovo me je malo utešilo, ali znao sam da moram biti mnogo bolji. Tada i tamo sam se svečano zakleo da ću se popraviti i slediti svaki zahtev Učitelja, tako da Učitelj neće morati da brine za mene.
Tada je počela bitka između dobra i zla. Učitelj nam je rekao da podignemo desnu ruku i svakome je u šaku stavio minijaturni mač. Rekao nam je da kad šaljemo ispravne misli s podignutom rukom, mač će neprekidno iskakati iz naše ruke kao bezbrojni meci. Ako su naše misli ispravne, ako se naše ruke drže uspravno, svaki ispaljeni mač će gađati zvezdu petokraku na grudima zla i odmah će biti uništeno. Ali kad naše ruke ne bi bile uspravne već, ili ako bi naše misli lutale, onda bi meta bila promašena, a zlo bi uteklo.
Shvatam da su mačevi bili naši Fa instrumenti, koje nam je poverio Učitelj da nam pomogne da eliminišemo zlo. Znači, za one od nas koji uludo troše ove instrumente, to je bilo zbilja nešto neoprostivo.
Kad smo stavili obe ruke u lotosov položaj ispred grudi, video sam kako Učitelj šalje lotosov cvet u punom cvatu tako da se ugnezdi unutar svakog para otvorenih lotosovih ruku.
U tom času sam čuo Učitelja kako kaže: „Da si znao da ti je u rukama lotosov cvet u punom cvatu, ne bi sklapao ruke.”
Znao sam da Učitelj ohrabruje svakog učenika Dafe da koji učestvuje u ovom svetom ratu. Kad sam morao da odem, klekao sam pred Učiteljem, osećajući da nešto ima da mi kaže.

Učitelj je rekao (nisu tačne reči): „Ovo što si video moraš podeliti sa ostalim praktikantima.”
Učitelj je nastavio (nisu tačne reči): „Tokom ovih nekoliko dana, vreme u području Jiansanjianga je loše zbog borbe između dobra i zla. Vrelina koja dolazi od snage gonga koju generišu učenici Dafe je dezintegrisala negativnu materiju zle sile. I tako je nastala kiša i pao sneg.”
Bio sam duboko ganut. Puno sam se zahvalio Učitelju, naklonivši se nekoliko puta.
Kad sam izašao iz duboke koncentracije, opisao sam ono što sam video u drugim dimenzijama prisutnim kolegama praktikantima. Svi su bili ganuti i u šoku. Neki su imali suze u očima i svi smo osećali milost Učitelja i bili smo uzdignuti. Svi smo bili puni velikog samopouzdanja.
Sve sam uzeo da zapišem, u skladu sa zahtevom Učitelja. Čineći to, nadam se da ću takođe ohrabriti sebe da budem marljiviji. Istovremeno, ovo želim da pošaljem na sajt Minghui.org da se objavi, tako da oni od nas koji su popustili i ne uzimaju slanje ispravnih misli dovoljno ozbiljno, shvate da moramo sedeti uspravno i ostati fokusirani, i da ne smemo potcenjivati svoje sposobnosti. Moramo imati vere u našu natprirodnu stranu. To je takođe način da mi učenici Dafe ispitamo sebe da li zaista verujemo Učitelju i Dafi.
Sve ovo se zasniva na mom ličnom razumevanju. Moj nivo je ograničen. Molim vas da mi ljubazno ukažete na sve što nije tačno i nije u skladu s Fa.
Hvala Učitelju na snazi i ohrabrenju!