Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

“Tretirati druge s blagošću i širokim pogledom ” – Priče o toleranciji (1. deo)

(Minghui.org)

Stara kineska izreka kaže: “Prava gospoda su stroga prema sebi u svakom smislu, dok druge tretiraju s blagošću i širokoumno.” To znači da prema sebi imaju visoke zahteve da bi mogli da se unaprede. S druge strane, oni tretiraju druge s tolerancijom, što zahteva da se bude širokih shvatanja i ljubazan. Zi Gong je upitao svog Učitelja Konfučija: “Postoji li jedna reč koju bih mogao slediti kao vodeći princip u mom životu?“ Konfučije je odgovorio: “Opraštanje je verovatno ta reč.”

Dole je nekoliko drevnih priča o opraštanju.

Song Jiu dobrim uzvraća na zlo

U Periodu zaraćenih država (722 p.n.e do 481 p.n.e), Song Jiu je bio gubernator okruga u državi Liang. Njegov okrug je bio na granici s državom Ču. Na obe strane granice postavljena je vojna utvrda. Oni koji su radili u utvrdama na obe strane su gajili dinje. Narod Lianga je bio vrlo preduzimljiv i često je zalivao svoju zemlju, pa su dinje lepo rasle. Narod Čua je bio vrlo lenj. Oni skoro nikad nisu zalivali, i njihove dinje nisu dobro rasle.

Iz ljubomore, Čuovci su jedne noći izgazili sadnice Liangovcima. Ovi su to prijavili guverneru Songu i tražili su odmazdu. Song je odmahnuo glavom i rekao: “Ne treba to da radimo. Neprijateljstvo je put do nesreće. Bili bi bismo sasvim ograničenog uma kad bismo im vratili milo za drago. Ja ću vam dati rešenje. Poslaćemo naše na drugu stranu da u tajnosti svake noći zalivaju njihovu zemlju, ali im to nećemo reći.”

Ujutru su Čuovci zapazili da je njihova njiva već zalivana. Uz pomoć Liangovaca, sadnice dinje u državi Čua svaki dan su sve bolje rasle. To je Čuovcima u početku bilo čudno. Tajno su istražili stvar i pronašli razlog. Bili su vrlo ganuti i o tome su obavestili centralnu vlast. Kralj države Čua se posle toga zahvalio narodu Lianga velikodušnim poklonima i zatražio im da proslede poruku prijateljstva između dve države. Vremenom su dve države oformile dugotrajno partnerstvo, začeto sa incidentom s dinjama i time kako je Song Jiu ljubaznim činom uzvratio na čin neprijateljstva.

General i premijer se dobro slažu

U Periodu zaraćenih država, Lin Šijangru je bio izaslanik države Džao u državi Čin. Njegova dela su mu na kraju donela mesto premijera, poziciju višu nego što je imao general Lian Po. Lian Po se s tim nije složio i javno je izjavio: “Ja sam general, i ja sam svoj status stekao osvojivši puno gradova. Lin Šijangru je dobio višu poziciju samo pričom. Poniziću ga uvek kad ga vidim.” Čuvši šta je ovaj rekao, Lin Šijangru je pokušao da bude tolerantan i da izbegne sukob, pa bi čak stao da propusti kočije Lian Poa kad bi se susreli na ulici.

Štitonoše Lin Šijangrua su mislile da se Lin plaši Lian Poa. Rekli su mu: “Mi smo došli da vam služimo zbog vaše izuzetne vrline i morala. Iako je vaš položaj viši od njegovog, vi ga se plašite i izbegavate ga. Čak i obična osoba bi se stidela da to radi. Molimo vas da nas otpustite.”

Lin Šijangru im je odlučno zatražio da ostanu i rekao: “Šta mislite, ko je moćniji, Lian Po ili kralj Čina?” “Kralj države Čin, naravno,” odgovorile su štitonoše, pošto je u to doba država Čin bila najmoćnija. Lin Šijangru zatim reče: “Smeo sam da se raspravljam s kraljem Čina i grdim ga. Iako mi je moć ograničena, zašto bih se bojao generala Liana? Razlog zašto država Čin nije smela da nas osvoji smo general Lian i ja. Dva tigra ne mogu opstati ako se bore međusobno. Ja tolerišem njegovo ponašanje i popuštam mu zato što stavljam dobrobit nacije iznad mog sopstvenog ponosa.” Saznavši šta je Lin rekao, Lian Po je došao da mu se izvini s rečima. „Klanjam ti se. Nisam očekivao da budeš tako tolerantan prema meni!” Svi sporovi između njih su nestali i postali su bliski prijatelji.

Sposobnost da se ispravi sopstvena greška u drevnim vremenima je smatrana vrlinom. Ljudi su hvalili generala Lijana zbog toga što je bio u stanju da se iskreno pokaje i promeni mišljenje. Lin Šijangru je zauzeo tolerantan stav u konfliktu i stavio nacionalne interese iznad sopstvenog ponosa.

Premijer širokog uma i srca

U Periodu Tri kraljevstva (od 220 n.e do 280 n.e) u državi Šu, Zhuge Liang, pemijer, ostavio je poruku svom kralju, Liu Shanu, kad je umro. Preporučio je da se Jiang Wan imenuje za premijera. U to doba je narod Šua bio u strahu i nesiguran jer je upravo izgubio svog glavnog lidera i moćni neprijatelji su pretili njihovim granicama. Iako je Jiang Wan bio nov u vođenju državnih poslova, bio je hladnokrvan i sagledavao je krupnu plan. Bio je uravnotežen i uvek je izgledao sabran. Videvši kako se on vlada, ljudi su manje brinuli.
Jiang Wan je bio velikodušan i ljubazan. Njegov podređeni, Yang Shi, je bio uobražen i često nije odgovarao kad bi mu se Jiang Wan obraćao. Neko je rekao Jiang Wanu: “Nije u redu da se ovaj Yang Shi tako ponaša prema vama!” Jiang Wan se osmehnuo i rekao: “Baš kao ljudska lica, svačije misli su drugačije. Naši preci se ne bi složili s nekim spolja, a onda ga kritikovali kad okrene leđa. Nije u njegovom temperamentu da me otvoreno hvali. On oseća da ću izgubiti ugled ako me javno kritikuje. Takav je njegov karakter i to treba ceniti.”

Ministar poljoprivrede Yang Min je opisao Jiang Wana "plašljivog i inferiornog u odnosu na njegovog prethodnika.” Neko je ovo prijavio Jiang Wanu, s namerom da Yang bude kažnjen. Jiang Wan ga je ignorisao i rekao: “Ja sam zaista lošiji od svog prethodnika, tu nema spora.” Kad je kasnije Yang Min počinio zločin, svi su mislili da će Jiang Wan iskoristiti ovu priliku da mu se osveti. Umesto toga, Jiang Wan je u njegovo ime tražio blažu kaznu. Kad su ljudi pomenuli Yanove ranije grehe, Jiang Wan je mirno rekao: “Činjenica je da nisam tako dobar kao naš prethodni premijer. To svako zna, pa nema razloga kriti. Što se njegovog današnjeg zločina tiče, želim pravedno suđenje.”