Falun Dafa Minghui.org

Eminghui_1400_alleged

Navodnih 1.400 smrti

Pozadina: Kineske vlasti tvrde da je "praksa Falun Gonga rezultovala sa više od 1.400 smrtnih slučajeva. Iako je Falun Gong masovno vežban u Kini tokom devedesetih, za ovu tvrdnju prvi put se čulo u julu 1999, nakon što je režim započeo progon Falun Gonga. Od tada ovu tvrdnju iznova i iznova plasiraju publikacije i glasnogovornici KPK. Njena svrha je da minira podršku praktikantima Falun Gonga, koji su stalne žrtve oštrih kršenja ljudskih prava u Kini, uključujući nezakonita zatvaranja, uskraćivanje ustavnih prava, prinudni rad i mučenje, koje je rezultovalo sa više od 3.400 dokumentovanih smrtnih slučajeva.

Problem: Dok breme dokaza nedvosmisleno počiva na vlasti KPK, koja i dalje insistira na ovoj tvrdnji, dokazi nikad nisu potkrepljeni. Što je još važnije, nikada nije dozvoljena nezavisna istraga. Tamo gde su pojedinci uspeli da istraže, otkriveno je da su tzv. smrtni slučajevi usled vežbanja Falun-Gonga fabrikovani, a u nekim slučajevima žrtve nikad nisu ni postojale. Niti su se ikakvi smrtni slučajevi desili izvan komunističke Kine, gde se Falun Gong slobodno vežba. Tvrdnja se takođe oslanja na iskrivljivanje onog što Falun Gong uči u vezi zdravlja i uzimanja lekova, često opisujući Falun Gong kao nešto opasno i nezdravo. Međutim, čak i pod njihovim uslovima, nijedna analiza ne može podržati ovu tvrdnju.

Zašto je važno: Privrženici Falun Gonga u Kini nastavljaju biti predmet mnogih dokumentovanih kršenja ljudskih prava. Razne pogrešne interpretacije Falun Gonga i njegovih članova, plasirane od strane funkcionera KPK i njenih glasila, teže diskreditovanju grupe (prikazujući je kao opasnu, obmanjivačku, i bezočnu) i miniraju podršku u slobodnom svetu. Posebno unutar Kine, propaganda koja okružuje "1.400 smrtnih slučajeva“ odigrala je dominantnu ulogu u stvaranju zgražanja i animoziteta prema Falun Gongu kod većeg dela populacije. Istorijske paralele, poput one s nacističkom Nemačkom u 20. veku, sugerišu da takve pogrešne intepretacije, kakve su se desile Jevrejima, mogu imati katastrofalne posledice.

Analiza

1.400 smrtnih slučajeva, ili propaganda Partije?
Kad se podvrgne zdravoj dozi skepticizma, tvrdnja o 1400 smrtnih slučajeva, koju Partija često ponavlja, ne samo da ne uspeva da se održi već čak daje argument suprotan od željenog.

PRIMERI: Fabrikacije i nameštaljke radi pripisivanja smrtnih slučajeva Falun Gongu

Žrtva koji nikad nije ni postojala
Zhang Zhiwen je ubila svoje dete, a zatim sebe, po tvrdnjama novina pod kontrolom Partije. Jedini problem je što su nezavisni istražitelji otkrili da Zhang nikad nije ni postojala.

Ćerka "žrtve" progovara
Ma Jinxiu teško da je stradala usled odbijanja medicinskog tretmana tokom njene bolesti, otkriva njega ćerka. Zapravo je preminula u rukama lekara koji su je lečili.

Li Youlin: Praktikant koji nikad nije vežbao
Samoubistovo Li Youlina teško da se može pripisati Falun Gongu, kaže bliski sused: on nikad nije vežbao Falun Gong.

Podmićen da bi okrivio Falun Gong
U nemogućnosti da plati troškove bolničkog lečenja za svoju ćerku, porodica Li Shuxian pristaje na pogodbu: optužiti Falun Gong u zamenu sa pokrivanje troškova.

Majka poravnava račun
Majka samoubice govori istinu o smrti svog sina i prinudi koju je iskusila njena ćerka udovica.

Slučaj izvrnutih činjenica
Xiao Yufen se iznenadila kad je iz novina saznala da je Falun Gong odgovoran za smrt njenog supruga, budući da on nikad nije vežbao.

AU CONTRAIRE: Izveštaji o pozitivnom uticaju Falun Gonga na zdravlje

Pojedinačni slučajevi zdravstvenog napretka
Kako je Falun Gong doprineo zdravlju i životima pojedinaca? Niz pojedinačnih slučajeva daje fascinantnu sliku.

Poboljšano zdravlje i kondicija
Istraživanje obavljeno na Univerzitetu južne Australije ustanovilo je da učenici Falun Gonga imaju "veoma zdrave životne navike " i da imaju "bolje zdravlje i kondiciju" od drugih.

Puno zdravlja u Dalijanu, Kina
Studija iz 1998. nalazi da su stanovnici Dalijana znatno zdraviji otkad su počeli da vežbaju Falun Gong.

Falun Gong na ćelijskom nivou
Istraživanje časopisa Journal of Alternative Complementary Medicine nalazi da vežbanje Falun Gonga može pozitivno da reguliše imunitet na nivou genoma.

Negovanje zdravog načina života
Istraživanje sprovedeno na vodećem univerzitetu na Tajvanu nalazi da Falun Gong pomaže ljudima da prestanu s pušenjem i konzumacijom alkohola i izaberu zdrav način života.

Ko koga ubija?

3.400 smrtnih slučajeva u rukama Partije
Od 1999, preko 3.400 praktikanata Falun Gonga stradalo je u rukama kineske vlasti. Ovo su stvarni ljudi, za koje znamo na osnovu izjava očevidaca i porodica žrtava. Za razliku od KPK, mi pozdravljamo istragu svakog od tih slučajeva.

Amnesty International o torturi u Kini
Vodeća organizacija za ljudska prava nalazi da su Kineske tvrdnje o nepostojanju zlostavljanja netačne. Naprotiv, Partija se krije iza svega toga.

Kongres SAD izglasava rezoluciju
Izglasavanjem House Concurrent Resolution 188, Kongres SAD zaključuje da su kineski zvaničnici odgovorni za "ispiranje mozgova, mučenje, i ubijanje " u svojoj kampanji protiv Falun Gonga.

Slučaj kineskog advokata
Sa zastrašujućim detaljima, jedan od vodećih kineskih branilaca ljudskih prava, Gao Zhisheng, dokumentuje slučajeve mučenja praktikanata Falun Gonga.

Sve članke iz ove kategorije koji su objavljeni na engleskom izdanju Minghui portala možete pročitati na:
1,400 Alleged Deaths