Falun Dafa Minghui.org

Master_li_recent_articles

Najnoviji članci Učitelja

Sve knige, predavanja i članke Učitelja Li Hongdžija možete naći na web stranici: sr.falundafa.org.

Štampana izdanja knjiga na engleskom i drugim jezicima možete kupiti na web stranici: Tianti Books

Ovde možete pročitati najnovije članke Učitelja Li Hongdžija: