Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

"Hitna akcija" Amnesty Internationala pravi pritisak na kineske vlasti za oslobađanje Li Xiaboa

(Minghui.org)

Amnesty International (AI) je 19. maja 2015. godine pokrenuo apel za „Hitnu akciju“, pozivajući Kineski komunistički režim na trenutačno oslobađanje Li Xiaboa, praktikanta Falun Gonga koji se u zatvoru nalazi zbog njegovog vjerovanja.

Amnesty International (AI) je 19. maja 2015. godine pokrenuo apel za „Hitnu akciju“, pozivajući kineski komunistički režim na trenutačno oslobađanje Li Xiaboa, praktikanta Falun Gonga koji je pritvoren zbog svoga vjerovanja.

„Postoji ozbiljna zabrinutost za sudbinu Falun Gong praktikanta Li Xiaobo-a, pritvorenog u zatvoru u gradu Chengdu, u Provinciji Sichuan u centralnoj Kini zbog njegovog vjerovanja. Njegovi su advokati saopštili kako se stanje njegovog zdravlja rapidno pogoršava i da postoji stalna opasnost da on bude podvrgnut mučenju i drugim oblicima lošeg postupanja.“, navodi Amnesty International u svom apelu za "Hitnu akciju".

Amnesty International traži od javnosti da djeluju trenutačno putem pisma (na kineskom ili maternjem jeziku):
- Tražeći da vlasti odmah i bezuslovno oslobode Li Xiaoboa, jer je zatvoren isključivo zbog demonstriranja svoga prava na slobodu vjerovanja i izražavanja;
- Pozvati ih da osiguraju da Li Xiaobo nije mučen ili na drugi način zlostavljan, da mu se odmah osigura potrebna liječnička pomoć, te da su uslovi njegovog pritvaranje saglasni međunarodnom prava i standardima;
- Tražit da mu se osigura kontakt sa porodicom i njegovim advokatima.

U apelu se navodi da je gospodin Li Xiaobo stalno podvrgavan bespravnom progonu od strane komunističkoga režima.

„Li Xiaobo pati od višestrukih zdravstvenih problema, od kojih su mnogi proizašli od teških mučenja kojima je podvrgavan tokom prethodnih hapšenja. Njegovi advokati koji su ga posjetili u prvoj sedmici maja u pritvorskom centru u Distriktu Longquanyi su izvijestili da se stanje njegovog zdravlja očigledno pogoršava i da on ne prima liječničku brigu koja mu je potrebna. Stanje njegovih zuba je pogoršano do te tačke da ima velikih poteškoća sa uzimanjem hrane, oslijepio je na jedno oko a sa drugim okom vidi samo 60 posto.

„Li Xiaobo je po prvi puta uhapšen u aprilu mjesecu 2014. godine dok je distribuirao Falun Gong štampane materijale sa svojim sinom, kanadskim građaninom, koji je tom prilikom također bio uhapšen i potom deportiran u Kanadu. Prije suđenja su mu zabranjeni kontakti sa porodicom i liječnička pomoć. Li Xiaobo je zatim 21. aprila 2015. godine osuđen na osam godina robije od strana Narodnog suda Distrikta Chengdu Longquanyi. On je optužen da je "koristio heretičku organizaciju da bi potkopao zakon" i zbog njegove kontinuirane aktivnosti za Falun Gong i praktikovanju Falun Gonga. Njegovi advokati su izjavili da su oni i Li Xiaobo tokom suđenja stalno bili prekidani i da je sud odbio da dozvoli kanadskom generalnom konzulu da prati rasprave. Li Xiaobo je podnio žalbu na presudu. (Urednička opaska: Optužba za „korištenje heretičkih organizacija za podrivanje zakona“ je veoma često korištena protiv praktikanata Falun Gonga, premda Falun Gong zvanično nije na kineskoj listi heretičkih organizacija, niti je protivan bilo kakvom članu zakona.)

Li Xiaobo osuđen je prethodno 2005. godine za djelo "korištenje heretičkih organizacija za podrivanje zakona " i odležao osam godina zatvora. Prijavio je mučenje u pritvoru, uključujući i višestruko premlaćivanja od strane zatvorskih stražara i drugih zatvorenika po nalogu stražara, te da je bio primoravan jedne prilike u sred zime satima stajati gol i bosonog u ledenoj vodi“.