Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Član Kanadskog parlamenta i bivši ministar pravosuđa podržava tužbe protiv Jiang Zemina

(Minghui.org)

Nakon što je član Kanadskog parlamenta Peter Kent iskazao svoju podršku sudskim tužbama protiv bivšeg lidera KPK, Jiang Zemina, još su tri člana Kanadskog parlamenta progovorila o ovoj temi i naglasili su njen značaj.

„Jako je važno je da ljudi u Kini znaju da nisu sami, da se mi solidarišemo sa njima, da ćemo biti neumorni u zastupanju njihovih ljudskih prava, sve dok im ta prava ne budu osigurana, kao što sam to već rekao kineskim rukovodiocima i kao što ću i dalje nastaviti da im o tome govorima“. Izjavio je Irwin Cotle, bivši ministar pravosuđa i Državni pravobranilac u Vladi Kanade od 2003. do 2006. godine.

Irwin Cotle

Prema informacijama koje su dostupne Minghuiju, u Kini je podneseno više od 100.000 krivičnih prijava protiv Jiang Zemina. Tisuću tužbi su podnijeli Kinezi koji trenutno žive izvan Kine, u 24 zemlje širom svijeta.

Falun Gong je primjer najboljih kineskih drevnih vrijednosti na koje se vrijedi ugledati“

„Kina je ekonomska super sila. Ona također stremi ka tome da bude i politička super sila,“ kazao je g. Cotler. „No važna je stvar da Kina, također, bude i moralna super sila. U suprotnom to će potkopati njene kako političke tako i ekonomske pretenzije.“

„Falun Gong je najbolje što su stari ostavili u naslijeđe i primjer je tradicionalnih kineskih vrijednosti, vrijednosti kao što su suosjećanje, briga za druge, tolerancija i strpljivost."

„Zato se ja nadam da će kineske vlasti prepoznati da Falun Gong predstavlja važan faktor u njihovim nastojanjima da budu shvaćeni i kao moralna supersila. Njihov progon Falun Gonga u stvari potkopava kineske želje da budu ekonomska supersila, politička supersila, a isto tako i moralna supersila“, izjavio je g. Cotler.

On se dalje nada da kinesko rukovodstvo ne nastoji samo iskorijeniti korupciju iz unutrašnjih političkih razloga i partijskog rivalstva. On dalje nastavlja: „Oni moraju shvatiti da postoji još jedna korupcija kulture, a to je ugrožavanje ljudskih prava, bilo da se hapse branitelji ljudskih prava, ili pak da se progoni i procesuira Falun Gong.“

Globalna svijest o praksi žetve organa

Veoma je važan i aspekt koji se odnosi na žetvu organa od živih Falun Gonga praktikanata. „Želim ovom prilikom i posebno naglasiti napore mojih kolega David Kilgoura i Davida Matasa u vezi predmeta žetve organa, mislim da su oni zaslužni što je ovo sada međunarodna tema. Mislim da su oni mobilisali svjetsko javno mnijenje i proširili razumijevanje, u vezi sankcionisanja Kine zbog žetve organa“.

„Mislim da ćemo u budućnosti viđati sve više Evropskih parlamentaraca, predstavnika iz Američkog kongresa i Kanadskih parlamentaraca koji su svjesni i odlučni da učine nešto povodom ovog problema, [kao u] rezoluciji koju smo podnijeli u našem pod-komitetu Vanjskih poslova i prijedlogu zakona o ljudskim pravima koji sam lično predstavio. Dakle, ja ovo vidim kao studiju ovog slučaja, kao mobilizaciju zagovaranja, da se sankcionira Kina zbog kršenja ljudskih prava, bilo to u slučaju žetve organa ili represije nad praktikantima Falun Gonga, ili zbog progona disidenata.“

Dakle ja mislim da mi, u slučaju Kine, moramo uvjeriti da se političarima ne sudi samo u slučaju postojanja kriminala zbog korupcije, nego da im se sudi i zbog unutrašnje represije u slučaju ljudskih prava građana i za progon Falun Gonga. Moramo učiniti da se procesuiranje odnosi na sve kriminalne slučajeve.

Promjena u Kini je neminovna

Wayne Marston, zamjenik predsjedavajućeg Doma za Međunarodna ljudskih prava, složio se s izjavom g. Cotlera: „Izgleda da se neki ljudi smatraju krivim za neke stvari koje su se dogodile u posljednjih nekoliko godina, ali nisam čuo ništa slično o ljudima koji su bili uključeni u žetvu organa.“

Wayne Marston

„Tokom zadnjih godina prikupljeno je puno dokaza o žetvi organa. Na našem Odboru za međunarodna ljudska prava imali veliki broj pouzdanih svjedočanstava o tom predmetu, koja su došla od velikog broja pouzdanih osoba“.

On je rekao da će krivične prijave protiv Jianga imati učinak. „Brojne tužbe ponesene protiv njega su naravno nešto što vlasti u Kini moraju razmotriti.“

„Siguran sam da su [kineski zvaničnici] veoma dobro upoznati sa situacijom kakva je bila u prošlosti, i ako postoje dokazi koji na to ukazuju onda se oni moraju procesuirati.“ G. Marton kaže da je ovo trenutak da se u Kini dogode promjene na više nivoa.

„Ekonomski plan je tu najočitiji za ostatak svijeta. Postoji potreba za promjenu stava vlade o različitim temama i ljudi su glavni pokretač za puno toga.“ Dalje je izjavio da se nada da će podnošenje ovih krivičnih prijava imati pozitivan rezultat.

Izjavio je da su promjene u Kini neizbježne. „Dakle, ovi su problemi dobro identifikovani na međunarodnom nivou. Velika je stvar nadati se promjenama. Ljudi u međunarodnoj zajednici će nastaviti hrabriti kineske vlasti da nastave sa promjenama“.

Izvršitelji žetve organa će biti privedeni pred lice pravde

Tyrone Benskin, još jedan član parlamenta je izjavio: „Kao prvo i najvažnije je da ostanemo čvrsti u našoj osudi prakse žetve organa. Radi se o praksi neshvatljivoj sa stanovišta ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. To treba razotkriti u potpunosti, to mora biti izneseno na svjetlo dana. Oni koji su pomagali ovu praksu moraju biti predani pravosuđu zbog svojih postupaka.“

Tyrone Benskin

Tyrone Benskin, također naglašava pozitivni efekt tužbi protiv Jianga. On se nada da će uslijediti još više krivičnih prijava. „Što više ovih pojedinaca bude nastavilo podnositi prijave protiv onih koji su im nanijeli nepravdu, to će se njihov glas jače čuti.“

„I dok se stvari, na žalost vrlo polako, budu mijenjale, ovi će glasovi biti manifestacija promjena. Svi upleteni u žetvu organa, kao i sami organizatori ove gnjusne prakse, na kraju će biti privedeni pred lice pravde.“