Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Tajvan - Snažna podrška privođenju Jiang Zemina pred lice pravde

(Minghui.org)

Glasovi podrške sudskim tužbama praktikanata Falun Gonga protiv Jiang Zemina, čuju se širom Tajvana. On je pokrenuo žestoko gušenje Falun Gonga, koje se i dalje provodi u N.R. Kini.

Od kraja maja 2015. godine 200.000 praktikanata Falun Gonga je podnijelo krivične prijave protiv Jianga Vrhovnom Narodnom Sudu. Kao dogovor na ovaj talas sudskih tužbi, 550.000 stanovnika Azije, uključujući i 280.000 stanovnika Tajvana, su potpisali peticiju koja poziva na procesuiranje Jiang Zemina.

Taipei: Posmatrači su bili zgroženi rekonstrukcijom prisilne žetve organa

Falun Gong praktikanti iz Taipeija su 17. oktobra priredili informativne aktivnosti u Ximendingu, jednom do trgovačkih kvartova u Taipeiju, kako bi informisali građane o podnesenim sudskim tužbama i zatražili njihovu pomoć u zaustavljanju progona. Praktikanti su izveli prikaz ubijanja zatvorenih praktikanata zbog njihovih organa, zločina koji se vrši uz podršku kineske države, želeći tom prilikom prikupiti potpise podrške okupljenih građana.

Prikaz ubijanja zatvorenih praktikanata zbog njihovih organa, objašnjavanje istine o progonu i informisanje o podnošenju sudskih tužbi protiv bivšeg kineskog lidera Jiang Zemina

Prisutni su bili užasnuti prikazivanjem brutalnosti progona, posebno prikazom žetve organa uzetih od živih praktikanata bez njihovog pristanka. Lokalni stanovnici su zajedno s prisutnim turistima izrazili snažnu podršku trudu praktikanata i želju da progon što prije prestane te da se odgovorni počinitelji što prije procesuiraju.

Aslan iz Njemačke je rekao: „To je nemoguće u Kini… Ja sam čitao Falun Gong knjige i podržavam vaš miroljubivi otpor.“

Lokalni stanovnici Jian i Zhan su također potpisali peticiju. Zhan je izjavila: „Učenja Falun Gonga, Istinitost-Dobrodušnost-Tolerancija, predstavljaju osnovne postulate morala. Progonom i žetvom organa se krše nebeski zakoni. Ogromna je stvar to što ga Falun Gong praktikanti tuže, on zaista treba biti doveden pred lice pravde. Svi bismo trebali podržati ove tužbe. Potpisala sam peticiju jer je to nešto što sam trebala učiniti. Nadam se da će moj potpis biti od pomoći.“

Potpisivanje peticije podrške miroljubivim naporima Falun Gonga

Hiljadu potpisa u Hsinpeiju

Na željezničkoj stanici u Hsinpeiju 18. oktobra 2015. godine, praktikanti su priredili izložbu fotografija sa prikazom prakticiranja Falun Gonga širom svijeta, udarali su u doboše, pjevali i demonstrirali vježbe. Na okupljanju je svirao i The Divine Land Marching Band, orkestar limene glazbe sastavljen od domaćih praktikanata. Više od 1.000 lokalnih stanovnika je potpisalo peticiju.

Načelnik okruga Shulin, gospodin Lin Yaochang, pozdravio je praktikante i zahvalio im zbog njihovog doprinosa zajednici

Chen Shirong, član gradskog vijeća, kazao je da je Falun Gong dobar prijatelj naroda u distiktu Shulin. Chen je potpisao peticiju podrške tužbama protiv Jiang Zemina prije početka priredbe

Član gradskog vijeća Hong Jiajun (u sredini fotografije) potpisuje peticiju

Hualian: 7.000 potpisa u 3 mjeseca

Istoga su dana i praktikanti iz Huliana priredili izložbu fotografija i demonstrirali vježbe. Od početka jula praktikanti su prikupili 7.074 potpisa u Hulianu.

Praktikanti pokazuju Falun Gong vježbe iza izloženih plakata

Lokalni stanovnici potpisuju peticiju

Izjave lidera iz Taipeija: Sudske tužbe (protiv Jiang Zemina) bi trebale dobiti podršku širom svijeta

Sudske tužbe protiv Jiang Zemina su također dobile podršku velikog broja političara sa Tajvana, uključujući i podršku grupe gradskih vijećnika iz Taipeija.

Izjava gradskog vijećnika Wang Shijiana: „Sada je vrijeme poduzimanja istinske akcije za zaustavljanja progona.“

Wang Shijian

Izjava gradskog vijećnika Li Jianchanga: „Ove sudske tužbe bi trebale biti podržane širom svijeta. Nadam se da će kineski turisti moći vidjeti Falun Gong priredbe širom svijeta i kako je progon Falun Gonga naišao na osudu. Također se nadam se da će Jiang veoma brzo biti priveden pred lice pravde.“

Li Jianchang

Izjava gradskog vijećnika Zhang Maonana: „Ove tužbe su na strani pravde. Vlada Tajvana mora podići svoj glas i podržati ove tužbe.“

Zhang Maonan

Gradski vijećnik Ruan Zhaoxionga je hvalio praktikante zbog njihove hrabrosti i podnošenju tužbi. „Oni su zaslužili moje najdublje poštovanje.“

Ruan Zhaoxiong

Član gradskog savjeta Chen Jianming je izjavio da bi međunarodna podrška mogla izvršiti pritisak na Komunističku Partiju Kine i tako pomoći okončanju progona.

Chen Jianming

Član gradskog savjeta Li Qinfeng je kazao da se oni koji su krivi za vršenje progona moraju suočiti sa posljedicama takvoga čina.

Li Qinfeng