Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Chinese Times izgubio slučaj zbog netočnog i nekorektnog izvještvanja vezanog za Falun Gong

(Minghui.org)

Nakon tromjesečne istrage i rasprave Odbora novinara Novog Zelanda glede članka u Chinese Timesu, službeno tijelo je presudilo da je spomenuti medij prekršio načela točnosti, pravednosti, i uravnoteženosti u svojem izvještaju o Falun Gongu iz srpnja 2015.g. Novine Chinese Times su 19. prosinca na stranici C2 objavile u cjelosti tekst presude, bilo je to skoro mjesec dana nakon konačne odluke Odbora.

Pozadina

Otprilike 40 pro-komunistički nastrojenih Kineza, organiziranih od strane Ujedinjenih kineskih asocijacija Novog Zelanda, zlostavljalo je i vrijeđalo Falun Gong praktikante ispred kineskog konzulata u Aucklandu 16. srpnja 2015.g.

Sporne novine su objavile članak pod naslovom “Falun Gong praktikanti se redovno okupljaju ispred konzulata.” U podnaslovu je navedeno sljedeće: “kineske društvene grupe se udružuju s ciljem iskazivanja kolektivnog neslaganja s njima”, što je publicirano 18. srpnja na stranici B4 novina Chinese Times.

Članak formiran u jednom odlomku izvještava o protestu Falun Gong praktikanata ispred konzulata, kao i o grupi ljudi koja ih pokušava uvjeriti da se maknu.

No uz članak je bilo i tekstualno duže “Zajedničko priopćenje”, objavljeno od strane kineskih društvenih grupa sa područja Novog Zelanda, koji Falun Gong nazivaju “kult” koji “kleveće kinesku vladu”, “šteti imidžu kineskih ljudi”, te “blokira nogostup”. Navodi kako su grupe uputile žalbu auklandskom Odboru glede Falun Dafa i njihovom “dugoročnom zauzimanju nogostupa ispred ulaza Općeg konzulata”.

Falun Gong praktikanti su po kontaktiranju novinske kuće radi netočnog izvještavanja, imali sastanak 23. srpnja sa jednim od urednika Chinese Timesa. Urednik im je u razgovoru rekao kako novine neće objaviti njihovu stranu priče sporne situacije, s obzirom da istu treba odobriti konzulat, a takvo odobrenje neće biti izdano. Novine su odbile daljnju komunikaciju.

Kerryn Webster iz auklandskog odvjetničkog ureda Wilson Harle, je u ime Falun Dafa udruge uložila žalbu pri Odboru novinara Novog Zelanda.

Konačna presuda Odbora novinara Novog Zelanda

Odbor u svojem zaključku navodi da je članak Chinese Timesa pri izvještavanju prekršio Prvo načelo, tj. točnost, pravednost i uravnoteženost: “Članak iskazuje nedostak obveze u pogledu točnosti i uravnoteženosti izvještaja. Daje glas opozicijskoj grupi te čak opisuje vremenske prilike, ali ne uspijeva izbalansirati priču s gledištima Falun Dafa grupe. Generalizira tvrdeći kako opozicijska grupa djeluje u ime kineske zajednice u cjelini, no možemo pretpostaviti da postoje različitosti u stajalištima.

Stav urednika da je postupanje praktikanata bilo temeljeno na emocijama i neprimjereno, ne opravdava produciranje vijesti koje ne uzima u obzir obje suprotstavljene strane. Nepošteno je da se praktikanti kritiziraju i istodobno im uskraćivati pravo na vlastiti prikaz situacije u članku, reagiranje u drugom novinskom izdanju ili pak nešto slično kroz pismo uredniku. Takvim činom, Chinese Times je također propustio osigurati točnost članka; u istome se tvrdi da je ‘protest cijelo vrijeme bio umjeren i miroljubiv’, ali Falun Dafa strana naznačuje da je bila pozvana policija, a oponentna grupa bila potom udaljena s mjesta događaja. Sve navedeno urednik ne osporava, tako da se jedino možemo prikloniti verziji događaja prikazanoj od strane praktikanata. Žalba po 1. Načelu je prihvaćena.”

Premda Chinese Times tvrdi da je zajedničko priopćenje spada u kategoriju oglasa, Odbor je presudio sljedeće: ”Zajedničko priopćenje je oglas i sud o sadržaju je izvan odredbi našeg mandata. Žalba po 4. Načelu nije prihvaćena. Međutim, Odbor izražava zabrinutost nad time što tekst nije jasno obilježen kao oglas, već je radije oblikovan da izgleda kao dio samog članka. Urednik je odgovoran prema cjelokupnom novinskom sadržaju i njegova ili njezina je dužnost da čitateljima jasno naznači razliku između plaćenog oglasa i uobičajenog novinskog teksta. Chinese Times je podbacio u toj zadaći.”

G. Fang, predsjednik Falun Dafa udruge Novog Zelanda je slučaj komentirao sljedećim riječima: “Kontrast između ispravnog i neispravnog je očit. Progon koji vrši Jiangova banda u Kini je protuzakonit. Falun Gong praktikanti su u Kini brutalno progonjeni. Tu nema dvojbi. Falun Gong praktikanti širom svijeta već 16 godina održavaju miroljubive proteste ispred kineskih veleposlanstava i konzulata. Vlade i sveukupna javnost ih u potpunosti shvaća i podržava. Ova vrsta protestiranja i aktivnosti objašnjavanja istine će se nastaviti sve dok se progon ne okonča. Organizatori i participanti tzv. ‘protu-grupe’ su pod utjecajem partijske klevetničke propagande. Nadam se da će to shvatiti što prije, stati na stranu pravde i nikada učiniti nešto što bi eventualno požalili u budućnosti.”

G. Kerry Gore, priznati novozelandski odvjetnik, kaže da je Odbor donio izvanrednu odluku. Kinesko glasilo je ovim člankom povrijedilo principe točnosti, pravde, i uravnoteženosti, inače neophodnih smjernica kada je riječ o medijskom izvještavanju. Vjeruje da će Chinese Times izgubiti vjerodostojnost, a da ne govorimo o propustu rečenih novina da služe javnosti. Odluka Odbora je po njegovom mišljenju, “dobra lekcija” svim kineskim medijima o respektiranju načela novinskog izvještavanja.

Prilog: Konačna presuda Odbora novinara Novog Zelanda glede pritužbe Falun Dafa udruge Novog Zelanda novinama Chinese Times, na engleskom i kineskom jeziku.