Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Tajvan: Gradsko vijeće grada Chiayia usvojilo rezoluciju kojom se od kineskog režima traži zaustavljanje prisilne žetve organa

(Minghui.org)

Gradsko vijeće grada Chiayi iz južnog Tajvana je nedavno usvojilo rezoluciju kojom podržava ljudska prava praktikanata Falun Gonga, duhovne prakse koja je trenutno predmet progona u Kini.

Rezolucija je usvojena 14. marta 2016. godine i njom se od kineskog režima zahtijeva „oslobađanje svih praktikanata Falun Gonga i drugih zatvorenika savjesti“. U rezoluciji se specijalno traži od režima da „prestane sa žetvom organa od zatvorenih praktikanata Falun Gonga, vjernika i pripadnika etničkih manjina“.

Gradsko vijeće grada Chiyaija usvaja rezoluciju

Tsai Wen-Hsu, vijećnik koji je bio jedan od inicijatora rezolucije, je pozvao kineski režim da odmah prestane sa progonom Falun Gonga. On je uvjeren da ljudska prava imaju univerzalnu vrijednost koja nije ograničena granicama zemalja, rasom ili religijom. Tsao je također pozvao tajvanske vlasti da zabrane ulazak na Tajvan osobama koje su umiješane u žetvu organa, a također da iz zemlje izbaci takve osobe ako se već nalaze na Tajvanu.

Rezolucija je potpisana zajednički od strane deset drugih vijećnika i jednoglasno je usvojena.

Šest drugih tajvanskih okruga i gradova (Pingtung, Kaohsiung, Taichung, Yunlin, Hualien i Yilan) su usvojili slične višestranačke rezolucije, kojima pozivaju kineske vlasti da odmah zaustave progon Falun Gonga i prekinu prisilnu žetvu organa koja se odvija pod pokroviteljstvom države. U rezolucijama se također daje podrška i za 200.000 Kineza koji su podnijeli tužbe protiv bivšeg kineskog diktatora Jiang Zemina, koji je naredio progon Falun Gonga u Kini, koji još uvijek traje.

Osim toga je i Advokatska komora Tajvana 25. decembra 2015. godine izdala javni proglas kojem se poziva kineski komunistički režim da dozvoli ulazak međunarodnim humanitarnim organizacijama u Kinu kako bi istražile zločine prisilne žetve organa, i kojim se daje podrška zahtjevima kineskih građana za pravdu u vezi progona Falun Gonga.