Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

Dvanaest članova Evropskog parlamenta izdali deklaraciju kojom pozivaju na istragu prisilne žetve organa u Kini

(Minghui.org)

Dvanaest članova Evropskog parlamenta su nedavno objavili zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju da Evropski parlament istraži ilegalnu žetvu i šverc ljudskim organima od strane Kineskog komunističkog režima.

Louis Michel, MEP iz Belgije, je jedan od inicijatora deklaracije. Direktorica njegovog kabineta, Bénédicte Van den Berg je kazala da je ova deklaracija snažan glas protiv ilegalne transplantacije organa i založila se za nezavisnu istragu u Kini. Žetva organa je ključ i osjetljiva tema, kazala je ona, jer se dotiče ljudskih prava i ljudskih života.

Praktikanti Falun Gonga (poznatog i pod imenom Falun Dafa), kultivacijske prakse koja je od 1999. godine progonjena u Kini, su se 25. i 26. maja 2016. godine okupili ispred Evropskog parlamenta u Briselu kako bi izrazili podršku deklaraciji.

Ova je grupa praktikanata objašnjavala kako komunistički režim žanje organe od živih praktikanata koji se zbog svoga vjerovanja nalaze u zatvorima u Kini. Ovi se organi koriste za transplantaciju i prodaju se radi zarade. Osim što su osudili progon Falun Gonga, praktikanti su zatražili potporu članova Evropskog parlamenta za svoje napore da se pokrene daljnja istrago o žetvi organa od strane kineskog režima. Ovi se organi uzimaju od zatvorenika savjesti, uključujući i praktikante Falun Gonga.

Praktikanti Falun Gonga ispred Evropskog parlamenta skreću pažnju na žetvu organa uzimanih od praktikanata zatvorenih u Kini zbog njihovog vjerovanja.

EP je u decembru 2013. godine usvojio rezoluciju, kojom je pozvao kineski režim da prestane sa žetvom organa koji se uzimaju od živih zatvorenika savjesti. Ova nedavna deklaracija, pokrenuta od strane 12 MEP iz četiri političke partije, poziva EP da preduzme daljnje akcije i istraži zločine žetve organa u Kini. Kada ova deklaracija dobije podršku polovine MEP, postat će rezolucija.

Nick, praktikant Falun Gonga, je na ovom skupu kazao da će se nastaviti sa ovim aktivnostima ispred Evropskog parlamenta sve dok deklaracije ne postane rezolucija. On vjeruje da su ustrajni napori ljudi i lidera širom svijeta ono što je potrebno da se okonča užasna kineska žetva organa.

MEP iz Njemačke: „Svi moramo dati sve od sebe da zaustavimo progon“

Arne Gericke, MEP iz Njemačke, je učestvovao na skupu da bi podržao napore praktikanta.

Arne Gericke, MEP iz Njemačke, je na skup došao držeći u rukama kopiju deklaracije. Kazao je kako želi da što više ljudi sazna za ove užasne zločine koji se sada dešavaju u Kini.

„Ljudima iz Evrope je teško vjerodostojno saznati šta se dešava u Kini. Istina o tragičnoj žetvi organa se prikriva od strane kineskog režima. Zahvalan sam onim koji brižljivo prate šta se dešava u Kini. Oni nam pomažu da shvatimo i da pripremimo odgovarajući odgovor“, kazao je Gericke.

„Za Evropu je neprihvatljivo postojanje žetve organa sa živih ljudi radi profita“, kazao je Gericke. „Mi smo potpuno šokirani. Želimo pomoći, ali nismo znali odakle da počnemo, i zato sam toliko sretan što danas ovdje vidim praktikante Falun Gonga. To mi je omogućilo da shvatim šta treba učiniti. Svi moramo dati sve od sebe kako bismo zaustavili progon.“

„Naša je odgovornost da pokrenemo akciju“

Češki MEP, Tomas Zdechovsky, jedan od inicijatora deklaracije, vjeruje kako je žetva organa u Kini važna tema. „Želimo u Evropi pokrenuti diskusiju na ovu temu. To je od suštinske važnosti za naše razgovore sa Kinom, koji nemaju veze samo sa ekonomijom, već i sa ljudskim pravima“, kazao je Zdechovsky.

„Za mene je važno da govorimo o ovoj temi i privučemo pažnju svih“, kazala je MEP iz Velike Britanije, Julie Ward, koja je potpisala deklaraciju „u ime sedam miliona ljudi koje ja zastupam“.

Objašnjavajući zašto podržava ovu deklaraciju, Njemački MEP Joachim Zeller je kazao: „Mislim da je ovo najteži oblik kršenja ljudskih prava i naša je dužnost da pokrenemo akciju“.

Podizanje javne svijesti

Martin Burski, profesor iz Češke republike se nada da će pomoći u zaustavljanju zločina žetve organa.

Martin Burski je profesor iz Češke republike. On se zaustavio na skupu i spomenuo kako je slušao ozbiljan govor koji je prije nekoliko godina u Češkoj republici održao David Kilgour. Kilgor je bivši MP Kanadskog parlamenta i nezavisni istraživač žetve organa u Kini. Bursik je izrazio svoju podršku Falun Gongu i potpisao peticiju protiv žetve organa.

Novinarke iz Danske planiraju podizati nivo javne svijesti o zločinima žetve organa u Kini.

Pet novinarki iz Danske su vidjele plakate i saznale za progon koji se vrši u Kini. Jedna od novinarki, gđa Ditte Lumti je kazala: „Ovo je prvi puta da čujem za ove užasne zločine“. Kazale su da će učiniti sve što budu mogle kako bi javnost bila što više informisana o ovom problemu.

Mnogi su prolaznici potpisali peticiju proti progona Falun Gonga u Kini koji još uvijek traje.