Falun Dafa Minghui.org

Jw_banner_sr

San Francisko: Pozivi u pomoć za spas članova porodica zatvorenih u Kini zbog svoga vjerovanja

(Minghui.org)

„Moj me je brat zadnji puta pozvao telefonom 19. aprila 2003. godine. Od tada sa njim ne mogu uspostaviti nikakav kontakt“, ispričala je Huang Wanqing na skupu ispred kineskog konzulata u San Francisku održanom 25. oktobra 2016. godine.

Skup je bio jedna od serije manifestacija u San Francisku, kojima su se pridružile hiljade Falun Dafa praktikanata. Više od 4.000 praktikanata je učestvovalo u velikom maršu 22. oktobra, a oko 6.000 je učestvovalo na konferenciji za razmjenu iskustava 24. oktobra.

Dovršiti nezavršeni posao

I Wanqing i njegov mlađi brat su Falun Dafa počeli prakticirati 1996. godine. Wanqing je u SAD došao jednu godinu kasnije kako bi u SAD studirao za doktorsku titulu. Wanqing se prisjeća: „Kada je bivši kineski lider Jiang Zemin naredio progon Falun Gonga u julu mjesecu 1999. godine, Xiaong je studirao u centru za izučavanje kompjutera u Pekingu. Poput mnogih drugih studenata, i Xiong je išao u vladine agencije apelirati za Falun Dafa.“

Huang Wanqing od svoga brata, Huang Xionga, nije ništa čuo već 13 godina. Xiong je bio na policijskoj potjernici, a zatim i uhapšen jer je prakticirao Falun Dafa.

U februaru 2000. godine, dvadeset dvogodišnji Xiong je uhapšen u Pekingu, a zatim zatvoren u logor za prisilni rad na 18 mjeseci. Nakon oslobađanja iz zatvora, utvrdio je da mu je ukinuta prijava stanovanja, pa je morao izbivati izvan svoga doma kako bi izbjegao daljnji progon.

U tom periodu, Xiong je nekako uspijevao povremeno nazvati svoga brata, Wanqinga. Putovao je u razna mjesta i ljudima govorio o Falun Dafa i brutalnom postupanju prema praktikantima od strane komunističkog režima. Pomoću kompjuterskih vještina koje je naučio, Xing je napravio više od 5.000 primjeraka DVD-a kako bi ljudima govorio istinitu priču o Falun Dafa. Nedugo nakon toga je ponovno uhapšen, ali je uspio pobjeći.

U Šangaju, Xiong ponovno pravi još 5.000 primjeraka DVD-a dok policija traga za njim. Uprkos tome, on odlazi u Yunan u Južnoj Kini i nastavlja sa svojim radom na podizanju svijesti o progonu. Uz to što je pravio DVD-ove, on je pokušavao proširiti istinu o progonu u velikim razmjerama ubacivanjem u signale TV stanica. Od njegovog zadnjeg poziva, Wanqing za njega nije ništa čuo posljednjih 13 godina.

„Moj se brat nadao da će još više Kineza saznati za Falun Dafa, a ne samo slijepo vjerovati propagandi komunističkog režima. „Moram završiti njegov nezavršeni posao“, kazao je Wanqing.

Kćer čiji su roditelji uhapšeni traži pomoć

Wang Xiao, praktikantica iz San Franciska, je kazala da njena cijela porodica prakticira Falun Dafa, uključujući i njene roditelje i mlađeg brata. „Zbog našeg vjerovanja, svi oni su 2010. godine bili uhapšeni, zatvoreni u pritvorske centre i tamo mučeni.“ Posebno je njen otac bio zatvoren četiri godine u pritvorskom centru i tamo podvrgnut mučenju. I njegova advokatska licenca je ukinuta. Njena je majka nakon oslobađanja iz pritvorskog centra bila u kućnom pritvoru i često maltretirana od strane policije. Njen je brat po naredbi vlasti istjeran sa radnog mjesta. Njihovi zahtjevi da im se izdaju pasoši kako bi je mogli posjetiti su odbijeni.

Wang Xiao je kazala da su njeni roditelji i njen mlađi brat svi bili uhapšeni zbog njihovog vjerovanja.

Liu Danqing, je direktorica prodaje u jednoj tehničkoj firmi u zalivskoj oblasti San Franciska. Njen otac, Liu Xuemin, bivši uposlenik firme Sinochem iz oblasti Shandong je bio uhapšen i zatvoren 15 mjeseci zbog prakticiranja Falun Dafa. Nakon što je ponovno bio uhapšen u julu mjesecu 2015. godine, njen je otac u avgustu mjesecu 2016. godine osuđen na zatvorsku kaznu.

„Stojim ti pred vama nadajući se da ću moći spasiti oca. U međuvremenu se nadam da će međunarodna zajednica obratiti pažnju na ove probleme i pomoći da se prekinu ovi zločini“, kazala je Li.

Praktikantica govori u ime svojih roditelja koji su u Kini zlostavljani zbog svoga prakticiranja Falun Dafa.

U dobro poznatom slučaju, Daniele Wang je svoju priču praktikantima prenijela obraćajući im se putem telefona. Njen otac, Wang Zhiwen, je bio koordinator bivšeg Falun Dafa istraživačkog udruženja. Nakon što je 20. jula 1999. godine počeo progon Falun Dafa, i on je toga dana bio uhapšen i 15 godina je proveo u zatvoru. Čak i nakon puštanja na uslovnu slobodu 2014. godine, Wang je bio nadziran i zlostavljan od strane policije 24 časa na dan.

„Moj suprug i ja smo u avgustu ove godine pripremili sve potrebne dokumente da omogućimo mome ocu da nas posjeti u SAD. Međutim, carinik iz provincije Guandong je uništio njegov pasoš i zabranio mu putovanje izvan Kine. Za nas je to bilo bolno iskustvo, i do danas nismo bili u stanju pronaći rješenje.“ Ona se nada da će više ljudi pomoći njenome ocu i mnogim drugim zlostavljanim praktikantima Falun Dafa da ponovno dobiju svoju slobodu.

Prolaznik: Progon Falun Dafa je „užasan“

Emil, turist iz Francuske, je sa svojim djevojkom gledao ovaj skup. Kada je čuo od mnogih članova porodice kako su praktikanti Falun Dafa dugo godina bili zlostavljani ili da njima nema traga već deset godina, kazao je da se teško može zamisliti da se nešto tako dešava u današnje vrijeme. „To je [progon] užasno. Saznat ću više o ovome na internetu i potpisat ću online peticiju.“

Omar je ljekar. On je čitao o žetvi organa koju kineski režim uzima od živih praktikanta Falun Dafa zatvorenih zbog njihovog vjerovanja. „Organi za transplantaciju moraju doći od dobrovoljnog davaoca. Sve ostalo je zabranjeno“, kazao je Omar.

Zara Hayes, učiteljica baleta, nije prije čula za progon u Kini. Ona je kazala da ni jedna osoba ili vlast nema pravo ubijati druge ljude da bi im uzeli organe. „Bilo da se to dešava radi novca, moći ili pohlepe, to se mora zaustaviti. Kao ljudska bića, mi se moramo brinuti jedni o drugima.“